Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Oostzaan openbare bekenmakingen

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan

Op deze pagina staat "De gemeenterubriek", zoals deze iedere maandag in Regioblad Kompas op pagina 2 wordt gepubliceerd.
- 24 september 2001
---

24 september 2001

Seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend Op woensdag 19 september werd seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend. Bewoonster Y.M. Kuijten reed haar rollator samen met wethouder A.W.A. Dobma-de Vos dwars door een papieren deur, waarmee "Skoonzicht" (zoals Kolkhove door haar bewoners nog altijd wordt genoemd) werd geopend. (foto: Frits de Bruyn / DBFotoproducties)

Informatieavond Kinderdagverblijf Op 1 oktober aanstaande wordt in Dorpshuis "De Greep" een informatieavond gehouden over de planontwikkeling van het kinderdagverblijf aan de Anemoonstraat. Belanghebbenden en geïnteresseerden zullen worden geïnformeerd over het te realiseren gebouw en de voorgenomen inrichting van het plangebied. Tevens zal op deze avond de nodige informatie worden verstrekt m.b.t. de procedurele gang van zaken. Deze informatieavond is mede in overleg tot stand gekomen met de resonansgroep, als vertegenwoordiger van de buurt. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. De aanvang is 19.30 uur.

Aanvulling composteren
Vorige week schreven we al dat de gemeente compostbakken voor haar burgers beschikbaar stelt. Om het nog makkelijker te maken, kunt u deze ook gewoon bij de dienst Burgerzaken bestellen.

Oostzaan: zelfstandig, groen, sociaal en veilig In 1999 heeft de gemeenteraad een toekomstplan gemaakt voor Oostzaan, gebaseerd op zelfstandigheid en een groen, sociaal en veilig karakter. Hieruit is nu het voorstel voor een Leefomgevingsplan gekomen. Dit houdt een groot pakket van maatregelen en activiteiten in. Deze moeten de kwaliteit van wonen werken en recreëren in onze gemeente op lange termijn veiligstellen en waar nodig verbeteren. We willen graag dat de inwoners van Oostzaan meedenken over de inhoud van dit plan. Tenslotte gaat het om u, de inwoner van Oostzaan. Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend. Hieronder in het kort wat dit plan inhoudt:

Water
Oostzaan is een echte 'waterlandse' gemeente. Het oppervlaktewater speelt al eeuwenlang een belangrijke rol. Vandaar dat in het Leefomgevingplan waterbeheer en -bescherming veel aandacht krijgen. Vroeger was het vooral van economisch belang, maar tegenwoordig hebben we als gemeentebestuur ook oog voor natuur & milieu en recreatie.

Lucht
Schone lucht is van wezenlijk belang voor het welzijn van mens, dier en plant. We hebben uiteraard maar beperkte mogelijkheden om actief de luchtkwaliteit te beïnvloeden. Luchtvervuiling ontstaat o.a. door uitlaatgassen van auto's en CV-installaties. Hier zullen we dus zorgvuldiger mee moeten omgaan.

Bodem
De bodemkwaliteit is grotendeels afhankelijk van de wijze waarop de grond gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld voor woningbouw of industriële bedrijvigheid. De opslag van gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden. Afvalstoffen mogen helemaal niet meer in de bodem terechtkomen.

Volkshuisvesting
De bevolking van Oostzaan telt ruim 9.000 inwoners verdeeld over ca. 3.700 woningen. Een groot deel van de mensen behoort tot de leeftijdscategorie 55+. Het aanbod van woningen voor deze groep en starters op de woningmarkt is onvoldoende. In het toekomstige volkshuisvestingsbeleid willen we als gemeente hier op in spelen.

Verbetering woonomgeving
We willen graag als gemeente de industriële bedrijvigheid naar de rand van ons dorp verplaatsen. Op deze wijze kan de overlast van geuren, geluid en verkeer tot een minimum beperkt worden en kan de vrijgekomen ruimte ingevuld worden met woningbouw. Naast de gewenste woningbouw moet er voldoende ruimte zijn voor groenvoorziening en speelgelegenheden. Oostzaan heeft een eeuwenoude historie en dat willen we ook graag behouden.

Veiligheid
Om het gevoel van veiligheid te verbeteren willen we als gemeente o.a. voor betere straatverlichting zorgdragen. We maken ons zorgen over de toenemende verkeersdruk in onze dorpskern. Ook hebben we oog voor een betere bereikbaarheid van scholen en sportaccommodaties.

Inzage in het Leefbaarheidplan
Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen tot deze datum schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:
- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Euro 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Burgerlijke stand
Geboren:
Jesse Alex
zv: M.R. Grauf en: H. Nordmann

Overleden:
L.J. van Beek (85 jr)
ev: G. Gans

Getrouwd:
H. van Oostenbrugge en A.C. Simons

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie