Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over loonbelasting internetaansluiting

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

PC behorende apparatuur

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 24 september 2001, nr. CPP2001/1638M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

In de uitvoeringspraktijk van de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen blijkt behoefte te bestaan aan verduidelijking van de wetstoepassing in situaties waarin een werkgever aan zijn werknemer communicatiemogelijkheden of ?apparatuur wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen (hierna steeds: vergoeden).

In het belang van de rechtszekerheid, ter verduidelijking en ter bevordering van een uniforme fiscale behandeling geef ik hierna een overzicht van de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden 1) inzake:

.....


1) Waaronder de op 9 mei 2001,
persberichtnummer 01/127, gegeven antwoorden op vragen van de leden Reitsma en Wijn van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal over een onbelaste vergoeding voor een
internetabonnement.


1. ISDN2. Internetaansluiting via de kabel


3. Internetaansluiting via ADSL

4. Definitie bijbehorende apparatuur

5. Zakelijk gebruik bijbehorende apparatuur

1. ISDN


Vraag

ISDN voorziet in meerdere aansluitingen of nummers. Kan een ISDN-voorziening hierom altijd (mede) worden aangemerkt als een tweede telefoon als bedoeld in artikel 40 van de
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001?

Kunnen de installatie- en gebruikskosten van een ISDN-lijn belastingvrij worden vergoed?

Antwoord

De ISDN-voorziening is één zelfstandige telefoon. Hieraan doet niet af dat ISDN voorziet in meerdere aansluitingen of nummers. Bij ISDN is dus niet per definitie sprake van (mede) een "tweede telefoon", als bedoeld in artikel 40 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.

De kosten van een ISDN-voorziening bestaan uit eenmalige aankoop- en aanlegkosten en daarnaast uit periodieke abonnements- en gesprekskosten. In het algemeen zal sprake zijn van gemengde kosten. Het zakelijke deel van de aankoop-, aanleg-, abonnements- en gesprekskosten van de ISDN-voorziening kan - met inachtneming van de wettelijke bepalingen - belastingvrij worden vergoed. In voorkomende gevallen kunnen de aankoop- en aanlegkosten van de ISDN-voorziening in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de telewerkfaciliteit (artikel 11, eerste lid, onderdeel r van de Wet op de loonbelasting 1964).


2. Internetaansluiting via de kabel

Vraag

Een werknemer heeft een internetabonnement bij een kabelbedrijf. De werkgever maakt aannemelijk dat de internetaansluiting zakelijk wordt gebruikt. Kunnen de abonnementskosten onbelast worden vergoed?

Kan een internetabonnement bij een kabelbedrijf worden aangemerkt als een tweede telefoon als bedoeld in artikel 40 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001?

Antwoord

Algemeen

Met behulp van een internetabonnement via de kabel kan tegen een vast bedrag per maand onbeperkt van het internet gebruik worden gemaakt. Anders dan bij een aansluiting via het telefoonnet zijn geen gesprekskosten
verschuldigd. Een internetabonnement bij een kabelbedrijf is derhalve niet aan te merken als een telefoonabonnement of als een tweede telefoon.

In het geval de internetaansluiting via de kabel ter behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking wordt gebruikt, kunnen de aan dat gebruik verbonden kosten onbelast worden vergoed. In dit verband kunnen de volgende situaties worden onderscheiden:


- Indien aannemelijk is dat de aansluiting geheel of nagenoeg geheel (³ 90%) ter
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, kunnen de kosten geheel onbelast worden vergoed.


- Indien niet aannemelijk is dat de aansluiting meer dan bijkomstig (> 10%) ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, bestaat geen ruimte voor een onbelaste vergoeding.


- Indien aannemelijk is dat de aansluiting wel meer dan bijkomstig (maar niet geheel of nagenoeg geheel) ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, zal een splitsing naar gelang de mate van het zakelijk en het privé gebruik moeten plaatsvinden. In zo'n geval kan uit een oogpunt van doelmatigheid en eenvoud worden aangenomen dat de aansluiting voor 50% ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt en kunnen de kosten voor de helft onbelast worden vergoed.

De bewijslast omtrent de mate van gebruik ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking rust op de inhoudingsplichtige. Uiteraard laat het vorenstaande de wettelijke mogelijkheid van onbelaste vergoeding onverlet, bijvoorbeeld als aannemelijk gemaakt wordt dat sprake is van 70% zakelijk gebruik.


3. Internetaansluiting via ADSL
Vraag

Een werknemer heeft een ADSL-abonnement. Aangenomen kan worden dat de internetaansluiting zakelijk wordt gebruikt. Kunnen de
abonnementskosten onbelast worden vergoed?

Kan een ADSL-abonnement worden aangemerkt als een tweede telefoon als bedoeld in artikel 40 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001?

Antwoord

Algemeen

Met behulp van zogenoemde ADSL-technologie wordt breedbandinternet mogelijk gemaakt. Hiertoe wordt een bestaande analoge (=normale) telefoonverbinding of ISDN-verbinding geschikt gemaakt voor dataverkeer met een hoge snelheid.

Het ADSL-abonnement is te splitsen in een deel dat moet worden betaald aan:


- de provider voor de toegang tot internet (hierna: providergedeelte);


- een deel dat moet worden betaald aan de verstrekker van ADSL voor een vast bedrag aan gesprekskosten voor het gebruik van internet, ongeacht de mate van gebruik van internet (hierna: gesprekskostengedeelte).

Een ADSL-abonnement is derhalve niet gelijk te stellen met een internetabonnement en is niet aan te merken als een telefoonabonnement of als tweede telefoon.

De vergoeding van het ADSL-abonnement kan als volgt worden verstrekt:


- Indien aannemelijk is dat het ADSL-abonnement geheel of nagenoeg geheel ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, kan het ADSL-abonnement geheel onbelast worden vergoed.


- Indien niet aannemelijk is dat het ADSL-abonnement meer dan bijkomstig ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, bestaat geen ruimte voor een vrije vergoeding.


- Indien aannemelijk is dat het ADSL-abonnement wel meer dan bijkomstig (maar niet geheel of nagenoeg geheel) ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, zal een splitsing moeten worden gemaakt:


- het providergedeelte kan onbelast worden vergoed;


- uit oogpunt van doelmatigheid en eenvoud kan worden aangenomen dat ten aanzien van het gesprekskostengedeelte 50% ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt en de kosten voor de helft onbelast worden vergoed.

De bewijslast omtrent de mate van gebruik ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking rust op de inhoudingsplichtige. Uiteraard laat het vorenstaande de wettelijke mogelijkheid van onbelaste vergoeding onverlet, bijvoorbeeld als aannemelijk gemaakt wordt dat sprake is van 70% zakelijk gebruik. In zo'n geval kan het providergedeelte geheel onbelast worden vergoed en kan van het gesprekskostengedeelte 70% onbelast worden vergoed.


4. Definitie bijbehorende apparatuur
Vraag

Wat moet worden verstaan onder bijbehorende apparatuur, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op de loonbelasting 1964?

Antwoord

Blijkens de wetsgeschiedenis vallen onder meer modems, printers en faxen onder het begrip bijbehorende apparatuur. Gelet hierop kan naar mijn oordeel als bijbehorende apparatuur worden beschouwd de apparatuur die feitelijk bestemd is om aan de PC te worden gekoppeld om informatie uit te wisselen.

Voorbeelden hiervan zijn een docking station (een apparaat dat wordt geplaatst tussen een portable computer en een zogenaamde bureauset) en een digitale fotocamera.

Een organizer voldoet niet aan de definitie van bijbehorende apparatuur, aangezien deze - ook indien een koppeling met de PC mogelijk is - feitelijk bestemd is om zelfstandig te worden gebruikt.


5. Zakelijk gebruik bijbehorende apparatuur
Vraag

Moet bij de vergoeding van los aangeschafte bijbehorende apparatuur het zakelijk gebruik ("het gebruik mede ter vervulling van de dienstbetrekking", als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op de loonbelasting 1964) van de bijbehorende apparatuur worden getoetst?

Antwoord

Bij de aanschaf van een configuratie wordt het mede zakelijk gebruik van de gehele configuratie als zodanig getoetst en niet per onderdeel. Bij de aanschaf van los aangeschafte bijbehorende apparatuur bestaat geen aanleiding om een andere toets van het zakelijk gebruik te hanteren.

Een marginale toets is echter op zijn plaats voor los aangeschafte bijbehorende apparatuur welke ook geheel of gedeeltelijk zelfstandig kan worden gebruikt en waarvan objectief gezien niet snel wordt aangenomen dat zij mede dient voor een behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking. Een voorbeeld van apparatuur waarbij in de meeste gevallen een marginale toets moet plaatsvinden is een digitale fotocamera.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...