Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Nederlandse vlinderstand herstelt zich verder

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Dagvlinders uit diep dal

De Nederlandse vlinderstand herstelt zich in 2001 langzaam verder. Vooral een aantal zeldzame soorten laat een toename zien, na het dieptepunt in 1999: het bruin blauwtje, de aardbeivlinder en de zilveren maan hebben het in 2001 goed gedaan. Van de algemene soorten was het vooral voor de gehakkelde aurelia, het oranje zandoogje en de argusvlinder een gunstig jaar. Desondanks gaat het met veel vlinders nog steeds niet goed. Tuinvlinders zoals de citroenvlinder, de dagpauwoog en de kleine vos lieten zich dit jaar nauwelijks zien. Nieuwe uitkomsten van het CBS en De Vlinderstichting tonen aan dat de vlinderstand over het geheel genomen nog twintig procent onder het niveau van het basisjaar 1992 ligt.

Opleving aandachtsoorten
Het natuurbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij richt zich voor wat betreft de vlinderstand vooral op de zogenaamde aandachtsoorten, zoals zilveren maan en heivlinder. Deze soorten zijn zeldzaam en bedreigd, en hebben daarom extra bescherming nodig. Bij deze aandachtsoorten is dit jaar, gemiddeld genomen, een verbetering opgetreden. Met name het bruin blauwtje, de aardbeivlinder en de zilveren maan hebben het beter gedaan dan in voorgaande jaren. Soorten als het heideblauwtje en de kleine heivlinder, maar ook de wat algemenere duinparelmoervlinder en de kommavlinder, blijven op een onverminderd laag niveau. Hoewel de index een verbetering laat zien, blijft ook het niveau van deze zeldzame vlinders nog twintig procent onder dat van tien jaar geleden. Opmerkelijk is dat het dwergblauwtje en klaverblauwtje zich weer in Nederland hebben voortgeplant. Deze soorten waren namelijk sinds jaren uit ons land verdwenen.

Technische toelichting
De voorlopige cijfers voor 2001 zijn berekend op basis van de Vlinderbalans. Deze in 1999 ontwikkelde indicator maakt het mogelijk om al kort na het veldseizoen aan te geven hoe groepen van vlindersoorten zich getalsmatig ontwikkelen. De Vlinderbalans is berekend op basis van 39 soorten. Als basisjaar is 1992 aangehouden. De waarden van de Vlinderbalans zijn voor de periode 1992-2000 berekend aan de hand van de uitkomsten van het Landelijk Meetnet Dagvlinders. Het CBS werkt bij dit meetnet nauw samen met De Vlinderstichting. Het cijfer voor 2001 is een voorlopige schatting op grond van gegevens van een groot aantal waarnemers. Omdat er sprake is van een goede correlatie tussen de indexcijfers en de Vlinderbalans, kan aan de hand van de balanswaarde de voorlopige index voor 2001 worden berekend.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie