Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friese statuten voor friese verenigingen

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 september 2001

BIJDRAGE VAN ANNET VAN DER HOEK (PvdA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER HET WETSONTWERP TER INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID OM DE STATUTEN VAN FRIESE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN IN HET FRIES OP TE STELLEN

Foarsitter, it is mei sizzen net te dwaan. Dit Fryske spreekwoord geldt voor de regering, in het bijzonder voor deze minister, nu hij - in het Jaar van de Talen - het wetsontwerp presenteert om statuten en andere authentieke akten in de Friese taal te kunnen verlijden. Het

doet mijn fractie groot genoegen dat, na de Friese vragen die hierover door mij en collega's van VVD, D66 en ChristenUnie zijn gesteld, de regering met deze voorstellen is gekomen. Hier kan terecht gezegd worden dat er opnieuw een stap voorwaarts is gedaan met betrekking tot de emancipatie van de Friese taal in het rechtsverkeer. Er wordt hiermee voldaan aan een wens die al jaren bij een groot deel van Friese verenigingen en stichtingen leeft. Dit wetsontwerp doet ook recht aan de doelstellingen, zoals deze bijvoorbeeld in het kortgeleden getekende bestuursakkoord Fryske taal en kultuer zijn geformuleerd.
Er blijft echter nog één "tûkelteam" over. En dat is dat de letterlijke tekst van het wetsvoorstel nu inhoudt dat er een beëdigde vertaling in het Nederlands moet komen wanneer de rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister. Bij stichtingen en de meeste verenigingen, ook de kleinste, is dit het geval.
De regering verdedigt dat in de nota naar aanleiding van het verslag met het argument dat derden inzage moeten hebben in de statuten in een taal die zij begrijpen. Mijn fractie deelt die opvatting, maar betwijfelt of het nodig is een beëdigde vertaling te eisen. Mijn fractie is verder van mening dat voor stichtingen en verenigingen die geheel of nagenoeg geheel hun werkzaamheden in Fryslân verrichten, het niet nodig is een letterlijke vertaling in het Nederlands te leveren.
Met betrekking tot die situatie waar het wél nodig is een vertaling te leveren, en ik kan mij voorstellen dat dat het geval is bij bijvoorbeeld een onderlinge waarborgmaatschappij als een landelijk werkende verzekeraar, kan worden volstaan met een vertaling via de notaris waar de akte wordt verleden. Van de Friese notarissen heb ik begrepen dat zo'n vertaling al voorhanden is.En voor de toneelvereniging in Drachten of de stichting F Trije in Leeuwarden, die uitsluitend zijn gericht op Fryslân of Friese doelstellingen, kan volgens mijn fractie volledig worden afgezien van een letterlijke vertaling in het Nederlands.
Overigens kent het Nederlands recht hiervoor precedenten. In het Handelsregister is het namelijk toegestaan om in bepaalde gevallen stukken in de Engelse, Franse of Duitse taal in te schrijven zonder dat een Nederlandse vertaling nodig is. Als een derde hiervan kennis wil nemen, kan hij of zij op eigen kosten een vertaling te laten maken. Daarmee heeft de Nederlandse wetgever geen enkel probleem.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie