Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel afsluiting 'Onze buurt aan zet'

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel ter afsluiting van de ideeënmarkt voor 'Onze buurt aan zet'
Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid 25 september 2001

Dames en heren,
Ik ben blij dat ik hier zon goed gevulde zaal aantref. Ruim 200 mensen uit alle grote steden van Nederland: vertegenwoordigers van gemeenten, ondernemers, wijk- en welzijnsorganisaties. En last but not least: bewoners. En met bewoners bedoel ik niet alleen inwoners, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die gevestigd zijn in de Onze buurt aan zet-wijken.
We hebben de komende drie jaar 90 miljoen gulden extra beschikbaar voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Ik heb binnen het kabinet met succes gepleit voor een extra investering in die leefbaarheid en veiligheid in de grote steden. Omdat ik zie en hoor dat hiervoor aanhoudend aandacht nodig is. Ik heb de afgelopen tijd veel werkbezoeken afgelegd aan de steden. Ik heb daar de verworvenheden van het grotestedenbeleid gezien, de successen. Ook op het gebied van veiligheid. Maar ik heb ook gezien dat sommige problemen hardnekkig zijn; vaak problemen die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid. Moet ik op basis van die informatie bepalen hoe die 90 miljoen gulden het beste kan worden besteed? Nee, zo hebben we het grotestedenbeleid niet ingericht. De regierol ligt bij de steden. Maar, dames en heren, dit keer gaan we nog een stapje verder. Nu is de buurt, uw buurt, onze buurt, aan zet.
U kent het plan: u, bewoners, gaat mét andere bewoners, mét bedrijven en instellingen bij u in de buurt, én met de gemeente bepalen welke problemen moeten worden aangepakt en hoe deze problemen volgens u het beste kunnen worden opgelost. U bepaalt dus mee. Bovendien helpt u ook mee, niet alleen om de oplossing te vinden, maar ook om deze te bewerkstelligen.
Natuurlijk is hiermee niet het wiel uitgevonden. Gemeenten en bewoners hadden al eerder contact, al dan niet via bewonersorganisaties. Maar toch hoor je ook deze jaren nog veel verhalen van mensen voor wie de gemeente een gesloten bastion is, ver weg. Mensen die post van de gemeente ongelezen weggooien. Mensen die misschien één keer in hun leven naar een bewonersbijeenkomst zijn geweest, bijvoorbeeld bij een dreigende sloop van hun huizen - doorgaans niet het best denkbare moment voor gemeente en bewoners om nader tot elkaar te komen. Het is voor gemeenten en instellingen sowieso moeilijk gebleken sommige groepen in de wijk te bereiken. Onder autochtone Nederlanders, maar vooral etnische minderheden. Aan dit contact moet nog hard worden gewerkt. Dat is een tweerichtingen-verkeer. Ik hoop van harte, nu het initiatief echt bij de wortels vandaan moet komen, dat het bij Onze buurt aan zet ook gaat draaien om zaken die door alle groepen in de wijk als probleem worden ervaren. En dat alle groepen een stapje extra zetten in de richting van een oplossing. Samenleven in een buurt is toch ook een beetje samen werken aan die buurt.
Gelukkig hebben veel gemeenten de afgelopen jaren initiatieven ontplooid waarmee zij beleid ook voor bewoners een duidelijk gezicht hebben gegeven. De Karavaan, die een aantal jaren geleden hier in Den Haag is opgezet, is daar een voorbeeld van. Mensen zagen plotseling een wagentje in hun straat verschijnen. Er werden stoeltjes uitgezet. Mensen konden er informatie halen over braakpreventie en konden tevens hun verhaal kwijt bij de ambtenaar, agent of woningbouwvereniging.
Maar de afgelopen jaren zagen we nóg een ontwikkeling, die interessant én belangrijk is: bewoners namen gezamenlijk op de meest creatieve en inspirerende wijze zelf het initiatief om problemen in de wijk aan te pakken.
De aanvankelijk Rotterdamse opzoomerdag heeft binnen Nederland wereldfaam verworven. In de Schilderswijk en Transvaal hier in Den Haag is er de nachtpreventie. Denkt u tot slot ook aan de buurtvaders in Rotterdam en Amsterdam.
Dergelijke initiatieven zijn geen opvliegers. Hier is sprake van een trend die voorziet in een maatschappelijke behoefte. Uit recent onderzoek, het Nationaal Vrijheidsonderzoek uit mei van dit jaar, blijkt dat breed in de samenleving het besef leeft dat de grenzen van de individualisering zijn bereikt. Mensen ervaren de samenleving als complex en onpersoonlijk. Men wil zich weer herkennen in de eigen omgeving. Bijna 90% van de ondervraagden voelt zich erg verantwoordelijk voor een leefbare en veilige samenleving en vindt dit niet alleen een zaak van de overheid. Bijna 80% voelt zich verbonden met de eigen buurt; ruim 1 op de 3 Nederlanders zegt dat men zich eigenlijk meer zou willen inzetten voor de eigen woonomgeving.
Hier is dus een potentieel aan betrokken buurtbewoners. Aan actief participerende bewoners ook. En er zijn buurtbewoners die al hebben laten zien dat betrokkenheid veel oplevert. Wij bestuurders, landelijk en lokaal, zouden wel gek zijn als we dergelijke kansen niet met beide handen zouden aangrijpen. Ik was dan ook verheugd over de bereidheid van steden om nader invulling te geven aan Onze buurt aan zet. Nog verheugder was ik toen ik van de steden vernam dat het enthousiasme in de wijk groot was. Realiseert u zich dat we nog maar een paar maanden bezig zijn.
De steden hebben mij inmiddels geïnformeerd over de voortgang van Onze buurt aan zet. De verschillende ideeën zijn ook vandaag uitvoerig aan de orde gekomen: onveiligheidsgevoelens en harde criminaliteit - we weten uit de laatste Politie Monitor Bevolking dat dit in de steden nog een groot probleem is - verloedering, zwerfvuil en stank, drugsoverlast, prostitutie, woonomgeving, sociale cohesie, moeizame integratie en participatie, overlast van jongeren. Én de zorg van het bedrijfsleven voor de leefbaarheid in de buurt waarin zij gevestigd zijn. Bedrijven willen problemen in de buurt aanpakken, en hebben vaak goede ideeën. Maak daar gebruik van.
U heeft vandaag heel wat informatie en ervaringen uitgewisseld. Dat is niet voor niets. Want op 1 november moeten de steden hun concrete plannen bij mij hebben ingediend. Tegen het einde van dit jaar zal dan begonnen worden met de uitvoering.
We zullen u trouwens uitvoerig op de hoogte houden over de voortgang. Het Kenniscentrum Grote Steden, dat naast een fysiek ook een digitaal bestaan gaat krijgen, zal hiervoor jaarlijks een soort terugkomdag organiseren. Bovendien zullen er jaarrapporten verschijnen, zodat u niet alleen op de hoogte bent van vorderingen in uw eigen wijk, maar ook in de andere wijken.
Sinds kort heeft Onze buurt aan zet overigens ook een eigen website, www.onzebuurtaanzet.nl. Dat kon natuurlijk niet anders, want ICT speelt ook bij dit project een belangrijke rol. Als de informatie die vandaag op u is afgevuurd u iets te veel is geworden, dan kunt u een dezer dagen de bevindingen van deze dag nog eens rustig op de site teruglezen.
Dames en heren,
Uw inzet maakt een wereld van verschil. De gemeente en de politie kunnen veel bedenken om problemen in de wijk aan te pakken. Maar het zijn niet zomaar problemen in zomaar een wijk. Het zijn problemen in uw wijk, en daarmee zijn het ook uw problemen. En die van uw buurman- of buurvrouw. Bewoners zullen op hun beurt merken dat zij anderen nodig hebben om hun plannen te realiseren. Ik zet u - bewoners, bedrijven, organisaties en gemeente - dus aan het werk. In volledige partnerschap. Want in 2003 moeten de wijken meetbaar en voelbaar een stuk veiliger en vrolijker zijn. Daar doen we het voor.
Ik dank u wel.
NB: alleen het gesproken woord geldt.

Relevante links:
De site Onze buurt aan zet
Politiemonitor Bevolking 2001: Landelijke rapportage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...