Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele zekerheid milieubeheer treft bedrijfsleven

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NEDAFVALONDERNEMING

Financiele zekerheid milieubeheer treft bedrijfsleven

PERSBERICHT Prinsenbeek, 25 september 2001Vereniging Nederlands Afvalondernemingen voorziet willekeur en concurren-tievervalsing

FINANCIELE ZEKERHEID MILIEUBEHEER TREFT BEDRIJFSLEVEN

Minister Pronk is voornemens om op korte termijn het besluit Financiële zekerheid milieubeheer in te voeren. Hiermee zadelt hij goedwillende en professionele bedrijven volstrekt onnodig op met torenhoge kosten. Volgens de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen is het besluit niet onderbouwd en slecht uitgewerkt. Hierdoor breekt een periode aan van onzekerheid voor bedrijven in onder meer de afvalsector.

De Vaste Kamercommissie van VROM zal donderdag 27 september met de Minister overleg hebben over dit besluit. De Vereniging Nederlandse Afvalondernemin-gen (VNAO) vreest dat veel gemeenten en provincies straks in de milieuver-gunning voorschriften opnemen, die bedrijven ertoe dwingen financiële garanties af te geven voor eventuele milieuschade en het niet nakomen van vergunningvoorschriften. De gemeenten en provincies bepalen hoe hoog het bedrag moet zijn en op welke wijze deze zekerheid wordt geboden (borg, bankgarantie etc.). Deze bevoegdheid kan verstrekkende gevolgen krijgen. Immers, vele overheden zullen, volstrekt overbodig, beslagleggen op enorme bedragen. Andere gemeenten en provincies zullen daarvan wellicht geen gebruik maken. Het gevolg daarvan is dat bepaalde bedrijven buitenproportioneel worden benadeeld. Tevens kunnen volstrekte willekeur en concurrentieverschillen optreden, omdat een en ander geheel ter beoordeling wordt gelaten aan de verschillende overheden.

Handhaving schiet tekort
Volgens André Donders, directeur van de Vereniging Nederlandse Afvalonder-nemingen, is niet onderbouwd waarom dit besluit nodig is. Uit onderzoeken in opdracht van VROM blijkt namelijk dat er in dit verband sprake is van gemiddeld één milieuschadegeval per jaar. De gemiddelde schade bedraagt NLG 400.000,--. Uiteraard vinden wij ook dat de overheid in principe niet hoeft op te draaien voor dergelijke schade. Maar om, met deze bedragen in het achterhoofd, ongeveer 20.000 bedrijven zwaar te gaan belasten, is buiten alle proporties, aldus Donders. Handhaving, daar draait het allemaal om. Als er sprake is van een effectieve handhaving en dus ook bij illegale bedrijven, zijn dit soort regelingen volstrekt overbodig. Blijkbaar heeft de overheid weinig vertrouwen in haar eigen handhavingscapaciteiten en vindt men het nodig dit af te wentelen op het bedrijfsleven.

Willekeur
Donders vermoedt dat achter deze AMvB vooral een stuk symboolpolitiek schuil gaat. Met de afschuwelijke rampen in Enschede en Volendam in het achterhoofd lijkt de overheid een daad te moeten stellen. Zij vergeet hier-bij dat nu slechts de professionele bedrijven worden aangepakt en dat juist bij die verschrikkelijke rampen de falende handhaving en lokale gedoogpoli-tiek een belangrijke rol heeft gespeeld. Het bedrijfsleven krijgt de zwarte piet toegeschoven. Vele lagere overheden zullen, zeker met deze ram-pen in het achterhoofd, van het besluit gebruik maken. Men zal ieder immers ieder financieel risico willen uitsluiten. Dit betekent dat professionele bedrijven met een deugdelijke milieuvergunning, die hun zaken goed op orde hebben, worden geconfronteerd met onnodige financiële lasten, terwijl de regeling eigenlijk bedoeld is voor een zeer kleine groep achterblijvers, die niet via dit besluit kan worden aangepakt. Hiermee schiet de regeling zijn doel voorbij.

Concurrentievervalsing
Donders is voorts verontwaardigd over het feit dat voor overheidsbedrijven een uitzondering wordt gemaakt. Vooral op ons werkterrein zijn nog vele overheidsbedrijven actief die nu wederom een concurrentievoordeel in de schoot geworpen krijgen, omdat particuliere bedrijven wel en overheidsbe-drijven geen zekerheid hoeven te stellen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie