Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies Nationaal Forum introductie euro

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/260
Den Haag
25 september 2001

Nationaal Forum voor de introductie van de euro bijeen geweest

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro is vandaag in Den Haag bijeen geweest. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de conclusies van die bijeenkomst.

Conclusies Nationaal Forum voor de introductie van de euro, 25 september 2001 Het Forum concludeert dat de voorbereiding op de omschakeling naar de euro, met nog minder dan 100 dagen te gaan, in Nederland voorspoedig verloopt. Er is vertrouwen in een succesvolle omschakeling. Tweederde van het publiek ziet de euro als een acceptabele opvolger van de gulden. Er blijft op onderdelen evenwel ook ongerustheid. Nog steeds veel mensen (ca. 80%) vreest prijsverhogingen als gevolg van de euro. Het Forum volgt deze ontwikkeling scherp. Het jongste onderzoek van de Consumentenbond toont evenwel wederom aan dat van systematische prijsverhogingen door de euro geen sprake is. Er zijn wel een klein aantal incidenten, waarop actie is ondernomen. Verheugend is verder dat het aantal bedrijven dat dubbelprijst verder is toegenomen: 75% in de detailhandel, waaronder het gehele grootwinkelbedrijf.

Rijksoverheid gereed voor conversie
De rijksoverheid heeft de testfase succesvol afgesloten en is in feite gereed voor de conversie eind dit jaar. Ook de lagere overheden maken goede voortgang, maar op onderdelen is nog sprake van flinke achterstand. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de Gemeentelijke Sociale Diensten. Een aantal grotere GSD's heeft een zorgelijke achterstand. De overheid garandeert evenwel dat cliënten hier in geen geval de dupe van worden. Medio oktober verschijnt de 10e voortgangsrapportage van de overheid. De afgelopen maanden heeft het Forum extra aandacht gericht op de zorgsector. Mede vanwege de krappe tijdschema's blijft aandacht geboden. Naar eigen zeggen zal ongeveer 30% op 1 januari niet volledig gereed zijn met de conversie. Dit betekent dat daar tijdelijke (nood)maatregelen getroffen zullen moeten worden. Ook bij veel scholen is nog sprake van een achterstand.

Ook bedrijfsleven grotendeels voorbereid, maar soms te weinig aandacht voor testen Ook het bedrijfsleven heeft de afgelopen maanden goede voortgang geboekt. Het MKB geeft aan ongeveer 3/4 van de inspanningen achter de rug te hebben. Alleen van de kleinste bedrijven zegt 9% nog niet begonnen te zijn met de voorbereidingen. Onderschatting blijft een risico. De euro raakt immers het hart van de bedrijfsvoering. De meeste MKB-ers hebben de omschakeling van gulden naar euro gepland op of rond 1 januari 2002. Grote risico's van samenloop worden daarbij overigens niet meer voorzien. Dit geldt ook voor grote bedrijven en instellingen, mits de noodzakelijke mens- en machinecapaciteit voor de conversie goed is vastgelegd. Wel zijn er signalen dat veel bedrijven en instellingen hun systeemaanpassingen niet of onvoldoende testen, waarmee de conversie rond E-day een soort van proefconversie wordt. Het Forum beschouwt dit als een risico.

Men ziet, met uitzondering van detailhandel en horeca, weinig risico's in omschakeling Zes van de zeven bedrijven geeft aan geen grote risico's te zien in de omschakeling. De bijna 15% die wel risico's zien zijn vooral te vinden bij bedrijven met een toonbankfunctie. Juist voor die bedrijven waar veel chartaal geld omgaat is een soepele overgang van groot belang. Het Forum is in dat kader verheugd over de mate van voorbereiding in deze sectoren (oa. dubbel prijzen; aanpassing kassa en betaalautomaten; training personeel). Aan de andere kant vraagt ook de voorbereiding van de klant veel aandacht. Ook het Nationaal Forum zal hier in de mediacampagne de komende maanden veel aandacht aan blijven besteden, met als een van de hoofdboodschappen: "Maak het uzelf en de winkelier gemakkelijk en betaal zo snel mogelijk in euro en/of zoveel mogelijk gepast".   Distributie van munten en biljetten gestart Vanaf 3 september is de operationele fase van het distributiescenario voor de munten en biljetten succesvol onderweg. De productie en verpakking van de starthoeveelheid 'Nederlandse' eurobiljetten en -munten (waaronder de eurokit van het Nationaal Forum met gratis munten) zal een dezer dagen volledig kunnen worden afgerond. De distributieplannen van waardetransporteurs en TPG (fijndistributie munten) zijn gereed. Het Forum voorziet voor de komende maanden geen logistieke problemen van enige omvang. Met onder meer extra inzet van politie (ca 4.000 mensen) voor begeleiding en beveiliging moet het huidig niveau van veiligheid ten minste gehandhaafd kunnen blijven, mits ook door alle betrokken partijen de juiste preventieve maatregelen worden genomen. De politie heeft hier adviezen over uitgebracht.

Frontloading euromunten nog onvoldoende volume Uit onderzoek blijkt dat veel belangstelling bestaat bij winkels voor de gratis bevoorrading met euromuntpakketten (vanaf 27 december) en de daaropvolgende afhaalservice voor guldenmunten. Het aantal concrete bestellingen van deze "fijndistributie" heeft de afgelopen weken evenwel nog onvoldoende volume gekregen. Banken en de detailhandelskoepels zullen hier actie op ondernemen, ondersteund door de mediacampagne van het Forum.

Dit geldt ook voor de consumentenpakketten Ook de bestellingen voor de verkoop van de consumentenpakketten (zakjes euromunten t.w.v. 25 gulden) zijn bij de detailhandel nog niet geheel op volume. Ook het MKB kan nu intekenen. Het Forum doet een beroep op die partijen om volop deel te nemen. In totaal zullen er circa 9 miljoen pakketjes verkocht worden, waarvan de helft via de banken en de andere helft via de detailhandel. De inschrijftermijn zal tot 31 oktober worden verlengd. 

NB: Het Forum constateert dat de kennis over de exacte lengte van de duale fase bij publiek en bedrijfsleven nog steeds te kort schiet. Maandag 28 januari 2002 is de eerste dag dat in Nederland niet meer met guldens kan worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie