Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA vindt stijging pachtprijzen met 15% voldoende

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 25 september 2001

PvdA VINDT STIJGING PACHTPRIJZEN MET 15% VOLDOENDE

De wetgever stelt, op basis van een afweging tussen de belangen van pachters en verpachters, elke drie jaar vast hoeveel de pachtprijzen maximaal mogen stijgen. Op 13 september heeft de Tweede Kamer hierover tijdens een algemeen overleg met de staatssecretaris van gedachten gewisseld. Dit gesprek wordt vandaag tijdens een plenair debat voortgezet.

De regering stelt een pachtprijsverhoging voor van 20%. PvdA-woordvoerder Staf Depla vindt dat bij de afweging tussen de belangen van pachters en verpachters de overheid expliciet de pet van belangen-afweger op moet zetten. Zij moet haar eigen, directe belangen als verpachter hieraan ondergeschikt maken.

In de ogen van de PvdA onderschat de regering de rendementen van de verpachters. De regering kijkt alleen naar de pachtopbrengsten als percentage van de grondprijs. De vermogensstijging van de verpachter door de forse grondprijsstijgingen van de laatste jaren telt de regering niet mee bij het bepalen van het rendement van de verpachters. Volgens deze redenering moet bij stijgende grondprijzen de pachtprijzen minstens even hard meestijgen om te voorkomen dat het rendement van de verpachter niet daalt. De PvdA telt bij de beoordeling van het rendement voor de verpachters zowel de ontwikkeling van de grondprijzen als de pachtinkomsten mee.

De PvdA legt dus de afweging van belangen in dit geval meer bij de pachter. Een prijsstijging van 15% lijkt dan ook meer dan redelijk. Daarom dient Depla mede namens collega Rietkerk van het CDA een motie in (voor de tekst zie hierna).

Voor nadere informatie: Staf Depla 070-318 2793


---

---

MOTIE van de leden Depla (PvdA) en Rietkerk (CDA)

25 september 2001

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering een verhoging wenst van de pachtnormen voor los land voor de periode van 1 november 2001 tot en met 31 oktober 2004 van maximaal 20%, met een maximale verhoging van f. 150,- per hectare (Pachtnormenbesluit 1995; Trcnr.2001/6047);

Constaterende dat de regering de eerder geformuleerde beleidsdoelstelling van 2% rendement van de vrije marktwaarde voor de verpachters inmiddels als onhaalbaar acht;

Overwegende dat een wijziging van de pachtnormen mede beoordeeld moet worden in het kader van het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland;

Voorts overwegende dat de grondprijzen en daarmee de vermogens van de verpachters in de afgelopen jaren zeer sterk zijn gestegen en de inkomensontwikkelingen in de agrarische sector zijn achtergebleven;

Van mening dat de regering met haar voorstel in de afweging van de belangen van verpachters en pachters te weinig recht doet aan de pachters;

Verzoekt de regering de pachtnormen niet met 20% met een maximum van f 150,- maar met 15% en een maximum van f 145,- aan te passen en hiertoe het Pachtnormenbesluit te wijzigen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Depla

Rietkerk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie