Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nooit meer doden en vernietigen van gezonde dieren

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dierenbescherming

Nooit meer doden en vernietigen van gezonde dieren! 26/09/01
Dinsdag 25 september overhandigden initiatiefnemer Dierenbescherming, LTO-Nederland en 18 andere organisaties hun gezamenlijke standpunt tegen het non-vaccinatiebeleid aan de Tweede Kamer. De hoop is dat de Nederlandse Kamerleden op hun beurt Europa hiervan kunnen overtuigen.
Het doden en vernietigen van gezonde dieren als gevolg van het non-vaccinatiebeleid bij een uitbraak van mond- en klauwzeer is voor de Dierenbescherming onacceptabel. Maar de gevolgen van dit huidige beleid zijn ook voor de boeren, de recreatieve sector, de dierenartsen en vele andere betrokkenen zeer groot. Gezamenlijk hebben zij de noodzaak tot wijziging van het beleid uitgesproken en vragen zij aan de Kamer om hier bij de Europese Unie op aan te dringen.
De EU regelgeving verbiedt het inenten van dieren tegen mond- en klauwzeer, terwijl vaccinatie van dieren ruimingen kan voorkomen. In Nederland alleen al zijn afgelopen voorjaar ruim 265.000 gezonde dieren uit voorzorg vernietigd. noodzakelijk. In het standpunt geven de organisaties aan dat inenten van productiedieren, hobbydieren, dierentuindieren en in het wild levende dieren na uitbraak van mond- en klauwzeer mogelijk gemaakt moet worden. Ook dienen de nadelige gevolgen van een ziekte-uitbraak voor de export van producten zoveel mogelijk worden beperkt.
Kies voor EKO, word EKO-actief!
25/09/01
De Dierenbescherming strijdt al jaren tegen de bio-industrie en zijn uitwassen. Als diervriendelijk alternatief van dit destructieve systeem promoot zij de biologische landbouw. Daarin werken wij met diverse partijen samen. Een leuk initiatief komt van Vereniging Milieudefensie. Zij biedt het Nederlandse publiek de mogelijkheid om zelf actief te worden in het promoten van biologische producten onder de noemer 'Kies voor EKO, word EKO-actief!' Doet u mee, dan kunt u een proefpakket met biologische producten laten bezorgen bij een door u opgegeven adres. Kijk op de actiepagina van Milieudefensie en lees meer over deze leuke actie. Oranjes staken drijfjacht op Het Loo
24/09/01
Op 'Het Loo' bij Apeldoorn wordt geen drijfjacht meer toegepast. Dat staat op de officiële website van het koninklijk huis. De Oranjes kregen in het verleden nogal wat kritiek van dierenbeschermers op hun deelname aan de drijfjacht. Die kritiek lijkt men zich nu te hebben aangetrokken. Of niet?
Met zijn beslissing loopt het koninklijk huis vooruit op het voorstel van staatssecretaris Faber om drijfjacht in de wet te verbieden. De Dierenbescherming vindt het echter nog te vroeg om te juichen. In het wetsvoorstel wordt drijfjacht weliswaar verboden, maar drukjacht blijft toegestaan. Die lijkt zo veel op de traditionele drijfjacht, dat er in de praktijk voor de dieren niets verandert. Beide vormen van jacht brengen ernstige verwondingen met zich mee, doordat de kans dat de dieren direct dodelijk geraakt worden klein is. Daarnaast verstoren ze met deze vorm van jacht ook veel ander wild en er is geen mogelijkheid om de te doden dieren te selecteren. De Dierenbescherming vindt daarom het vervangen van de drijfjacht door de drukjacht een politiek woordspel waar de zwijnen de dupe van worden. We doen er dan ook alles aan om deze misser te voorkomen. Kijk op onze site over de jacht voor meer informatie.
Minister Brinkhorst plaatst dierenwelzijn bovenaan de agenda 19/09/01
Tijdens Prinsjesdag is niet alleen de rijksbegroting voor 2002 gepresenteerd, ook de hoofdlijnen van het beleid voor dat jaar zijn bekend gemaakt. Hierin wordt duidelijk dat Minister Brinkhorst van Landbouw dierenwelzijn zeer belangrijk vindt. De minister wil dat er een proces in gang gezet wordt van voortdurende verbetering van het dierenwelzijn. De Dierenbescherming steunt de minister hierin van harte! In de toelichting op de begroting schrijft de minister dat dieren zodanig gehouden moeten worden dat ze zoveel mogelijk hun natuurlijk, soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen. De Dierenbescherming juicht dit toe.
Tijdens de MKZ-crisis is duidelijk geworden dat het Europees vastgestelde non-vaccinatie beleid zeer grote gevolgen heeft. Duizenden gezonde dieren moesten voortijdig worden gedood en vernietigd. De minister stelt dit non-vaccinatie beleid in Brussel ter discussie en heeft zo bewerkstelligd dat hierover in december een conferentie wordt gehouden. De Dierenbescherming is groot voorstander van wijziging van dit beleid. Minister Brinkhorst toont met deze initiatieven lef en biedt dieren in de veehouderij een structurele en wezenlijke verbetering. Hiermee worden jaren slepende discussie krachtig en positief doorbroken. Dat de minister het niet alleen bij woorden laat, blijkt onder andere uit het verbieden van de nertsenfokkerij. De Dierenbescherming kijkt daarom kritisch maar met vertrouwen uit naar de uitvoering van dit beleid.
Help ons, word alsnog lid!
18/09/01
Als gevolg van een technisch mankement is de afgelopen maanden een stroom digitale aanmeldingen als lid van de Dierenbescherming verloren gegaan. Op de site konden bezoekers een 'formulier' invullen en na 'verstuur' moest de aanmelding bij de Dierenbescherming binnenkomen. Door miscommunicatie tussen verschillende computersystemen, zijn deze aanmeldingen helaas zoek geraakt. Als gevolg daarvan hebben de aanmelders (t/m augustus 2001) nooit enige reactie van de Dierenbescherming ontvangen. We begrijpen dat dit op z'n minst teleurstellend is en bieden onze welgemeende excuses aan. Inmiddels is het euvel opgelost. Daarom verzoeken we al degenen die zich de laatste maanden als lid hebben aangemeld, maar niets hebben teruggehoord, zich alsnog aan te melden. We nemen immers aan dat het oorspronkelijke motief om lid van ons te willen worden, nog steeds aanwezig is. Zo kan het zijn, dat u een dezer dagen een mail van ons hebt ontvangen, met het verzoek om lid te worden. Maakt u daar dan alstublieft gebruik van. Help de dieren, help de Dierenbescherming en word alsnog lid!
Dierenbescherming vraagt aanpassing BSE-regeling 11/09/01
De Dierenbescherming heeft de Tweede Kamer eind vorige week schriftelijk gevraagd minister Brinkhorst aan te spreken op zijn BSE-beleid. Op dit moment mogen getroffen veehouders zelf kiezen: totale ruiming tegen volledige schadeloosstelling (eigenlijk een premie), of beperkte ruiming van alleen de verplichte dieren. Omdat echter vlees afkomstig van 'BSE-bedrijven' geen handelswaarde meer heeft, daar het als BSE-vlees wordt bestempeld, kiest automatisch elke veehouder voor totale ruiming. De Dierenbescherming vraagt de Kamer dan ook de minister ertoe te bewegen deze regeling te beëindigen. Tezelfdertijd moet er worden bewerkstelliigd dat gezond en veilig vlees afkomstig van beperkt geruimde BSE-bedrijven gewoon in de handel kan komen.
In een persoonlijke brief aan minister Brinkhorst herhaalt de Dierenbescherming haar eisen. Ze dringt er bij de bewindsman op aan in de Europese Mnisterraad te bewerkstelligen, dat vlees van beperkt geruimde bedrijven binnen de Europese markt onbelemmerd verhandeld mag worden.
Regelgeving voor het houden van hobbyvarken schiet tekort

06/09/01
Honderden (hangbuik)varkentjes worden jaarlijks aan de kant gezet als ze te groot zijn geworden om nog in de woonkamer rond te scharrelen. Het hangbuikzwijntje wint steeds meer aan populariteit. Daarbij realiseren mensen zich niet dat deze dieren een meter lang worden, minstens 50 kilo gaan wegen en wel 20 jaar kunnen worden. Omdat de hobbyvarkens aan dezelfde strenge regels als vleesvarkens moeten voldoen is het verboden de dieren te vervoeren en op te vangen. Het slachthuis is dan het enige alternatief. De PvdA heeft de minister van Landbouw nu om opheldering gevraagd en gepleit voor goede regelgeving voor de opvang van deze varkens. De Dierenbescherming is daar blij om, gezien het groeiend aantal varkens dat voor opvang ('t Swieneparredies in Groningen) wordt aangeboden. Om in de toekomst het probleem binnen de perken te houden dient verder de handel in deze hobbyvarkens aan banden te worden gelegd en moet via voorlichting het houden van de dieren ontmoedigd worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie