Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

25-9-2001

Ontwerp-vergunningen Wet Milieubeheer

Milieuvergunning

Stremming Sportweg Bellingwolde

Koninklijke onderscheiding

Nieuwe reisdocumenten

Monumentenzorg

Bouwvergunningen, meldingen, monumentenvergunning
ONTWERP-VERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de aanvragen van:
* W.G.J. Beltman, Tweekarspelenweg 26, 9695 XZ BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een melkrundhouderij gelegen aan de Tweekarspelenweg 26 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie K, nummer 200 (ged.).;
* J.J. Schutte, Sportweg 31, 9695 EC BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting voor het houden van dwerggeiten aan de Sportweg 31 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie D, nummer 5501;
positief te beschikken, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 27 september tot en met 24 oktober 2001 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.
Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Voorts kunt u tot en met 10 oktober 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerpbeschikkingen. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen. Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvraag een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerpbeschikkingen van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen één van de twee ontwerpbeschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
naar boven

MILIEUVERGUNNING

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunning verleend aan:

* Gebr. van den Boomen Blijham VOF, Michelslaan 17, 5712 PL SOMEREN voor het in werking hebben van een vleeskuikenhouderij aan de Winschoter Hogebrug 2+6 te Blijham;

Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

De beschikking en andere bijbehorende stukken liggen van 27 september tot en met 7 november 2001 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis.

Beroep

Tegen het besluit kan tot 8 november 2001 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen;

d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.
naar boven

STREMMING SPORTWEG BELLINGWOLDE

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de Sportweg, weggedeelte vanaf de Hoofdweg tot de Bosweg, in verband met het herstraten van de volledige weg m.i.v. 1 oktober a.s. is gestremd voor het doorgaand verkeer. Er wordt gestart met de werkzaamheden vanaf de kruising met de Hoofdweg. Wanneer alles naar wens verloopt zullen de werkzaamheden begin december gereed zijn.

naar boven

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op 9 september jl. is tijdens het schuttersfeest van 'De Burchtschutters' de heer R. Loning te Wedde benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was medeoprichter en van 1972 tot maart 2001 voorzitter van de Schuttersvereninging 'De Burchtschutters'. Gedurende de 27 jaar van zijn bestuurlijke activiteiten heeft de heer Loning een voorbeeldfunctie vervuld in het onderhouden van de goede betrekkingen met diverse andere schuttersverenigingen, waaronder die van de zustervereniging van Rhede, Duitsland. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van de Wildbeheerseenheid Bellingwedde, waarvan hij van 1990 tot 1993 secretaris was en tot op heden lid is van de activiteitencommissie.

naar boven

NIEUWE REISDOCUMENTEN

Ingaande 1 oktober a.s. komen er zoals bekend nieuwe modellen reisdocumenten. De veranderingen zijn al eerder gepubliceerd (Streekblad van 12 september jl.). De belangrijkste zijn echter:
* de klaar-terwijl-u-wachtservice is vervallen: na aanvraag moet u een aantal dagen wachten voordat u het nieuwe reisdocument uitgereikt krijgt;

* de bijschrijving van kinderen in het paspoort: van het bij te schrijven kind dient 1 pasfoto te worden ingeleverd; het bij te schrijven kind dient bij de aanvraag om bijschrijving aanwezig te zijn, terwijl ook de beide ouders of degene die het gezag over het kind hebben bij de aanvraag aanwezig zijn moeten zijn i.v.m. het geven van toestemming;

* de pasfoto: de afbeelding van het hoofd dient recht van voren te zijn gefotografeerd (schuin van voren kan helaas niet meer worden geaccepteerd) tegen een lichte, egale achtergrond.

De eerste week van oktober worden er geen nieuwe reisdocumenten uitgereikt. Aanvragen kunnen wel worden ingediend maar uitreiken mag niet eerder dan op 8 oktober plaatsvinden. De spoedprocedure, waarbij het reisdocument de volgende werkdag wordt afgeleverd is in de eerste van oktober niet mogelijk.

naar boven

MONUMENTENZORG

De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Monumentenwet 1988 bekend, dat vanaf 27 september 2001 op de afdeling VROM, Hoofdweg 2 te Wedde, gedurende twee weken de volgende aanvraag monumentvergunning voor een beschermd rijksmonument ter inzage ligt:

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het plaatsen van raamluiken.
Een ieder is bevoegd om gedurende deze termijn van terinzagelegging, schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Na afloop van de vermelde termijn en na advisering door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de monumentencommissie neemt het College van B en W een besluit op de bovengenoemde aanvraag.
Wedde, 26 september 2001
Drs. E. Drenth

naar boven

BOUWVERGUNNINGEN,MELDINGEN, MONUMENTENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

van 8 september t/m 21 september 2001:

* Bellingwolde, Hoofdweg 146, voor het oprichten van een berging/garage.

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het aanbrengen van raamluiken.
* Bellingwolde, Koloniesweg 1d, voor het oprichten van een carport.
* Bellingwolde, Oude Lindelaan 13, voor het veranderen van een woning.

* Bellingwolde, Reiderlandstraat 16, voor het oprichten vaneen garage.

* Blijham, Beukenlaan 33, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Kerlaan 22, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, Plantsoenweg 45,voor het vergroten van een woning en het verplaatsen/vergroten van een garage.

* Blijham, Raadhuisstraat 13, voor het veranderen van een woning met bijgebouw.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:

van 2 juni 2001 t/m 15 juni 2001:

* Blijham, Parklaan 11, voor het oprichten van een afdak.
* Wedde, Wedderhofte 9, voor het oprichten van een berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Monumentenwet de volgende aanvragen om een Monumentvergunning hebben ontvangen:

van 2 juni 2001 t/m 15 juni 2001:

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het aanbrengen van raamluiken.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.
naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...