Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van dinsdag 25 september jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* In te stemmen met de uitwerking van vier speerpunten van de economische visie in de desbetreffende plannen van aanpak;
* In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het rapport Meerjarenplan wegonderhoud 2000-2009;

* Als voorlopig standpunt in te stemmen met het conceptplan voor de aanleg van een wandelpad en het opknappen van een bestaande visplaats voor mindervaliden langs het Zijdelmeer;
* Kennis te nemen van het verslag van de informatieavond over het plan voor uitgifte van openbaar groen in Zijdelwaard d.d. 27 juni 2001 en van de binnengekomen schriftelijke reacties op het plan;
* In te stemmen met het conceptplan om het noordelijk deel van De Legmeer (de B- en de K-buurt) in te richten als 30 km/uur zone, het aanbrengen van 50 km/uur voorzieningen op Op de Klucht en het aanbrengen van 18 parkeerplaatsen.

* Het rapport milieukwaliteit in Noord-Holland 2000 voor kennisgeving aan te nemen;

* Kennis te nemen van de brief van OLGA over het verzoek het opgeschorte overleg weer te hervatten en het opgeschorte overleg weer te hervatten;

* Kennis te nemen van de noodzakelijke aanpassingen in het Acitviteitenplan Robuuste Rio's en in te stemmen met de tekst die als aanvulling op het activiteitenplan zal worden aangeboden aan het ministerie;

Besluiten gemeenteraad 27 september 2001

* I mevrouw J.S. Ponsen-Lindner in haar bezwaar ontvankelijk te verklaren;
II het bezwaar van mevrouw J.S. Ponsen-Lindner ongegrond te verklaren omdat nu nog geen concreet bouwplan bekend is en er dan ook geen sprake kan zijn van een nadelige situatie voor wat betreft de bezonning van de door haar bewoonde woning.
* het Speelbeleidsplan Uithoorn 2001 vast te stellen als beleidskader voor het beheren en het
ontwikkelen van de openbare speelvoorzieningen in haar gemeente voor de periode van 2001 tot en met 2006

* vast te stellen de VERORDENING TOT AANPASSING VAN DIVERSE VERORDENINGEN IN VERBAND MET DE VERVANGING VAN DE GULDEN DOOR DE EURO.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002. De verordening kan worden aangehaald als: aanpassingsverordening euro Uithoorn 2001.

* 1. aan de heer J.P.M. Bots, Dorpsstraat 36 te Uithoorn, een strook grond groot 25 m2 te verkopen;
2. aan Vlakland B.V. te Gravendeel een strook grond groot 19 m2 te verkopen;
een en ander, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende koopovereenkomsten met voorwaarden d.d. 26 juni 2001 en de bijbehorende tekeningen

* de in de met Amstelhof Sportpark Uithoorn B.V. gesloten overeenkomst van 30 september
1992 onder artikel 20, lid u., overeengekomen boete ter grote van f 300.000 wegens het niet-nakomen van de verplichting tot het exploiteren van een discotheek te innen, en op het punt van het exploiteren van een discotheek af te zien van het vorderen van nakoming van de overeenkomst.

* in te stemmen met het verzoek van het bestuur van de GGD Amstelland-de Meerlanden om voor 2001 ( 187.773 aan extra middelen beschikbaar te stellen voor het stabiliseren en versterken van de GGD-organisatie;
deze extra bijdrage vooralsnog ten laste te brengen van de saldireserve en deze bij sluiting van de gemeenterekening 2001 in relatie met het rekeningsresultaat nader te verwerken; de raming in de gemeentebegroting 2001 ten behoeve van de GGD van ( 568.347 te wijzigen in ( 756.120.

* over te gaan tot de aanleg van een tijdelijke keervoorziening voor buslijn 170 op het Amstelplein en daarvoor een krediet van f
1.060.000 beschikbaar te stellen.

* de Verordening vaste commissies van advies Uithoorn 1998 als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
Artikel 9 wordt als volgt gelezen:

1. Burgemeester en wethouders wijzen voor de in de artikelen 4 tot en met 5 genoemde commissies uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter is lid van de commissie.

2. Voor de in artikel 3 genoemde commissie wijst de raad uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De burgemeester en de wethouders zijn uitgesloten van dat voorzitterschap.

3. De gemeentesecretaris wijst voor elke commissie een secretaris aan. De secretaris van een commissie kan zich laten bijstaan door een notulist.
Artikel 2.
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking. Dus op 6 oktober 2001

* akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 1998 van het openbaar lichaam Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdam, inclusief samenstellingsverklaring en adviesbrief.

* ter dekking van de meerkosten van de nieuwbouw van de Jenaplanschool 't Startnest
fl 286.728 ter beschikking te stellen;
eveneens ter beschikking te stellen ( 164.000 voor de noodzakelijke aanpassingen van het buitenterrein; het bestuur van de stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn onder de gebruikelijke voorwaarden een gemeentegarantie te verstrekken voor een bedrag van maximaal ( 150.000 ten behoeve van de nieuwbouw van de Jenaplanschool 't Startnest.

* vast te stellen de tweede wijzigingsverordening Algemene rechtenverordening Uithoorn 2001.
Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking, dus op 11 oktober 2001.

* de heer J.A.E. Boskeljon te benoemen tot tijdelijk voorzitter van de commissie voor algemene zaken en financiën; de heer P.J. de Kruif te benoemen tot lid van de commissie voor algemene zaken en financiën; de heer J.A.E. Boskeljon te benoemen tot lid van de commissie voor milieu en welzijn. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeenteraad indienen. Zo'n bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel is het mogelijk om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank u kosten in rekening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...