Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stroeken (CDA): Wet Europese subsidies kritisch bezien

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Stroeken: waarom nu pas wettelijk controle-instrumentarium voor Europese subsidies? "Parallel aan de indringende discussies over de ESF-subsidies en na de vernietigende rapporten van de Algemene Rekenkamer over de structuurfondsen en voorts na het Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken over de wijze waarop de Kamer zal worden geïnformeerd over de financiële voortgang van de structuurfondsen van 2000-2006, is er nu aan de orde de Wet toerzicht Europese subsidies." Zo begon Tweede Kamerlid Theo Stroeken zijn bijdrage aan het plenair debat over de Wet Toezicht Europese subsidies, op 26 september. "Het behoeft geen betoog, dat na de uiterst kritische reacties van de CDA-fractie over de gehele problematiek, deze wet met grote zorgvuldigheid kritisch bezien is."

Stroeken: "Er is de afgelopen tijd indringend gesproken over de vordering van de EU ten aanzien van de ESF-subsidies. Het toezicht heeft gefaald, de feiten zijn bekend. Wat de CDA-fractie verbaast, is dat pas nu het controle-instrumentarium wettelijk vastgelegd wordt. In artikel 5 van het EG-verdrag, het verdrag van Rome, thans artikel 10, is bepaald: "De Lidstaten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen." Dit artikel biedt ons inziens al de verplichting en de mogelijkheden om de rechtmatigheid en de doelmatigheid van subsidies te controleren. Waarom dan dit voorstel en waarom nu pas? De bevoegdheden voor Nederland waren toch afdoende? Voorts vraagt het CDA zich af of de in dit wetsvoorstel vastgelegd instrumenten afdoende zijn om daar waar het toezicht gefaald heeft dit in de toekomst uit te sluiten. Denkt de regering dat deze maatregelen voldoende effectief zijn?"

Wil regering ESF-perikelen bagatelliseren?
"De regering zet zeer uitvoerig uiteen hoe weinig problemen er vanaf 1994 tot 2000 i.v.m. onrechtmatig gebruik werden geconstateerd door de Europese Commissie. De CDA-fractie vraagt zich af, of de regering daarmee de ESF-perikelen wil bagatelliseren. Het CDA vindt iedere 'gemorste' gulden een probleem. Is de regering het daarmee eens? Volgens de rapporten van de Algemene Rekenkamer werd de energie vooral gestoken in het opmaken van budgetten en niet in de doelmatigheid. Is de regering het daarmee eens?

Grote inzet ten behoeve van juiste besteding van Europese middelen - dit zijn ook onze belastingcenten - is geboden", aldus Theo Stroeken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie