Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Poëzie in de raadzaal van Soest

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Poëzie in de raadzaal

Woensdag 26 september vanaf 16.00 uur staat de raadzaal van het gemeentehuis in Soest in het teken van poëzie. Belangstellenden van binnen en buiten het gemeentehuis zijn van harte welkom.

Het programma:

15.55 improvisaties op accordeon
16.02 aankondiging Radio Soest (muziek speelt door) 16.03 Is dit een gedicht of een rijmpje?
Wat is een gedicht?
Wat zijn: toondichters, lieddichters en tekstdichters? Gert Wantenaar met werk van een toondichter
16.10 Gedichten over ouder worden, ouder zijn, je huis (moeten) verlaten
Gedichten van o.a. Willem van Toorn, Rutger Kopland, Ivo de Wijs, Annie van Kooten
16.15 Muziek en zang. Liederen van Brahms
16.20 Gedichten over kinderen en sport: Henk Spaan, Anna Enquist, Leo Vroman en Willem Wilmink
16.30 Muziek: de virtuoze Valse Musette
16.35 Hofdicht over de natuur: Willem van Toorn 16.40 Muziek en zang: liederen van Berlioz en Wagner 16.45 Gedichten over landschap en natuur: Ivo de Wijs, Rutger Kopland, Willem van Toorn, Nijhof Slas-poëzieprijs
16.55 Muziek en afkondiging

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

Startbijeenkomst bedrijfsverzamelgebouw 26 september 14.00 uur

Allemaal organisaties die te maken hebben met werk en inkomen, op één vloer of in één gebouw bijeen. Voor het gemak wordt het een bedrijfsverzamelgebouw genoemd. Dat is de wens van de wetgeving Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Op woensdag 26 september om 14.00 uur in het gemeentehuis van Soest vindt een openbare startbijeenkomst plaats over de oprichting van het SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Welkom zijn organisaties uit de publieke en private sector die actief zijn op het terrein van werk en inkomen en verwante gebieden. Tijdens deze bijeenkomst komen aan de orde de intenties van de aanwezige partijen, de verdere implementatie van het bedrijfsverzamelgebouw en de regionale uitwerking van het dienstverleningsplan.

In het bedrijfsverzamelgebouw Soest werken in ieder geval samen de gemeenten Baarn, Eemnes en Soest, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, voorheen de bedrijfsverenigingen). Het CWI dat vanaf 1 april 1997 in het gemeentehuis van Soest is gevestigd, vormt het hart van het op te richten SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Voor publieke en private partijen wordt een plaats gecreëerd, zodat ze op het terrein van werk en inkomen gezamenlijk aan burgers optimale dienstverlening kunnen bieden. Het bedrijfsverzamelgebouw dient meer te zijn dan een verzameling van bedrijven. Het gaat juist om een verzameling van werkprocessen. De samenwerking van publieke en private partijen in het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gebaseerd op een goede balans van de bundeling van klantcontacten in de keten van werk en inkomen en verwante gebieden. De meerwaarde van klanten en deelnemende partijen ontstaat door de synergie en de juiste balans van activiteiten.

Met de wetgeving SUWI wordt een nieuwe opzet van de sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling ingericht. Het uiteindelijke doel van deze nieuwe structuur is dat mensen sneller een betaalde baan vinden. De arbeidsparticipatie wordt daarmee vergroot. De nieuwe wetgeving moet bovendien werkgevers sneller en beter van geschikt personeel voorzien

Aanmelden kandidaten vrijwilligersprijs volksgezondheid en zorg

Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers Tot 1 oktober kunnen vrijwilligers worden aangemeld die in aanmerking komen voor de vrijwilligersprijs in de sector Volksgezondheid en zorg. De nominatie, met een korte toelichting, dient te worden gestuurd aan:

de Gemeente Soest
onder vermelding van Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat): Downloaden formulier

E-mailen kan ook. Het adres is: (ekerg@soest.nl)

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit de genomineerden. Notaris mr. J. Jager van kantoor Jager, Bokdam en de Visser, is verantwoordelijk voor die loting. De gemeente Soest reikt de prijs in de maand oktober uit. Over het precieze tijdstip volgt nader bericht.

In het kader van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers reikt de gemeente Soest elke maand een prijs uit aan de vrijwilliger van de maand. Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor nominaties kunnen worden ingediend. In september is dat Volksgezondheid en zorg, in oktober Natuur en milieu, in november Maatschappelijk belang en in december Religie.

Seizoenmarkt te Soesterberg Programma 10e Seizoenmarkt 29 september 2001 in de Banninghal te Soesterberg

Ruim 30 kramen waar de Soester en Soesterbergse verenigingen hun activiteiten presenteren

10.30 Opening door loco-burgemeester mevrouw Neks Blommers 10.35 - 11.00 Keyboardclub Eemland verzorgt passende achtergrondmuziek 11.00-11.25 Ochtend Concert door Soester Muziek Gezelschap 11.40-11.55 Demonstratie Muziekschool Soest
12.15-12.50 Muziekvereniging Odeon Soesterberg concerteert 13.00-13.15 Demonstratie Muziekschool Soest
13.25-13.30 Presentatie Muziekvereniging Odeon Soesterberg 14.00-14.15 Balletstudio Sylvia verzorgt demonstratie ballet / streetdance
14.30-14.35 Presentatie Muziekvereniging Odeon
11.00-15.00 Aangepast aan de omstandigheden verzorgt Keyboardclub Eemland de achtergrondmuziek

Circusvoorstellingen

Het college van B&W heeft aan het Magic Circus toestemming verleend voor het geven van

bullet

donderdag 20 september 2001 op het evenemententerrein in Soesterberg en
bullet

vrijdag 21 september en zaterdag 22 september 2001 op het veld aan de Koningsweg/Valeriaanstraat/Eigendomweg, nabij de mavo, in Soest.

Het circus zal dagelijks een voorstelling verzorgen van 16.00-18.00 uur.

Afsluiting Birkstraat door asfalteringswerkzaamheden

Het gedeelte van de Birkstraat tussen de Van Lenneplaan en de Zandlaan wordt opnieuw voorzien van nieuwe asfalt. Woensdag 19 september vanaf 19.00 uur is de Birkstraat tussen de Van Lenneplaan en de Zandlaan afgesloten, omdat de oude asfaltlaag wordt verwijderd. Deze werkzaamheden duren tot 20 september 06.00 uur. Op woensdag 20 september vanaf 19.00 uur tot 21 september 06.00 uur is de Birkstraat tussen de Van Lenneplaan en de Zandlaan afgesloten, omdat dan het nieuwe asfalt wordt aangebracht.

Op 20 september wordt ook overdag het verkeer vanuit Soest in de richting Amersfoort omgeleid via Soesterberg, omdat ter hoogte van de Bartolottilaan reparaties moeten plaatsvinden aan de fundering van de rijbaan. Gedurende alle genoemde werkzaamheden blijven de fietspaden berijdbaar, zodat fietsverkeer zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden.

Vorig jaar mei is de Birkstraat tussen de Van Lenneplaan en Zandlaan voorzien van een nieuwe asfalttoplaag. Een half jaar na aanleg is geconstateerd dat het nieuwe asfalt schade vertoont. Onderzoek wees uit dat de bitumen in het asfaltmengsel niet aan de vereiste kwaliteit heeft voldaan. In overleg met de aannemer is daarom besloten om het asfalt op kosten van de aannemer te vervangen.

Om overlast voor aanwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden in de avond- en nachtelijke uren plaats.

Meerjarenbegroting 2002-2005 en belastingvoorstellen 2002 in hoofdlijnen

Op 15 en 17 oktober behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2002-2005 (inclusief de eerste en eventueel tweede wijziging) en de belastingvoorstellen 2002.
Daarvóór, op 17 en 18 september, vindt de behandeling plaats in de adviserende raadscommissies:

bestuurszaken, volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening - 17 september, aanvang 9.00 uur
sport, onderwijs en milieu - 17 september, aanvang 13.30 uur ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare werken en recreatie - 18 september, aanvang 9.00 uur
financiën, economische zaken, sociale zaken en cultuur - 18 september, aanvang 13.30 uur

De complete meerjarenbegroting 2002-2005 ligt ter inzage in het Infocentrum in de hal van het gemeentehuis.

De nota van aanbieding bij de meerjarenbegroting, met daarin de belangrijkste financiële ontwikkelingen en een inleiding over het thema 'veiligheid, handhaving en verantwoordelijkheid', treft u aan op onze site onder Bestuur en Organisatie - Gemeenteraad - Begroting.

Boeiende expositie over TOSS-thema 'Mobiliteit'

Het Gemeentearchief van Soest verzorgt steeds een expositie parallel aan de themabijeenkomsten van "TOSS 2015", het toekomstproject waarmee het gemeentebestuur er achter probeert te komen welke dromen en wensbeelden er bij de inwoners over de toekomst van de gemeente leven. Vanaf dinsdag 11 september, de dag van de derde TOSS-bijeenkomst (gemeentehuis, 19.30 u.), is de expositie te bezichtigen in de hal (naast de raadzaal). Belangstellenden kunnen zich tijdens kantooruren in de grote hal melden bij de infobalie.Verder is de expositie te bezichtigen tijdens avondvergaderingen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Niet alleen foto's
De expositie over mobiliteit biedt een boeiend en gevarieerd historisch beeld van onder andere de vervoermiddelen waarmee de Soesters zich in de jaren.verplaatsten. In enkele gevallen wordt weer de situatie van 'toen' tegenover die van 'nu' in beeld gebracht. Foto's zijn er onder meer van een van de eerste auto's in Soest (1905), een politiefoto van een botsing van auto's op de Oude Utrechtseweg (circa 1930), en het autobuspark van de Soester busonderneming Tensen (1932). Opnamen van een optocht tijdens de viering van het 900-jarig bestaan van Soest in september 1929 tonen een Soester diligence en een heer op een ouderwetse fiets met hoog voorwiel en klein achterwiel. Saillant als je bedenkt dat het gezelschap "Fietshistorie Soest" dat op 11 september van 19.30 tot 20.00 uur een presentatie verzorgt op het Raadhuisplein, is voortgekomen uit een soortgelijk optreden van leden van de wielervereniging 'Tempo' - vijftig jaar laar - in september 1979. In afwijking van vorige afleveringen zijn er ditmaal ook documenten tentoongesteld, zoals oude dienstregelingen, advertenties van vervoersondernemingen, oude wegenkaarten, enz.

Provincie organiseert informatie-avond

Nieuw plan busdienst Soest en omgeving
Op 19 september 2001 organiseert de provincie Utrecht een informatie-avond in Soest over een nieuw plan voor de busdiensten in Soest en omgeving. De avond is bedoeld voor bewoners van de gemeenten Soest, Baarn en Eemnes.

Aanleiding
De provincie Utrecht, verantwoordelijk voor het busvervoer in het oostelijk gedeelte van de provincie, heeft plannen voor een verregaande aanpassing van de busdiensten in Soest en omgeving. Al bij de vaststelling van de dienstregeling dit voorjaar, besloot de provincie dat er op korte termijn iets moest gebeuren met de dienstverlening van de bussen in en om Soest. De provincie vond het namelijk niet langer verantwoord dat de bussen van de lijnen 71 tot en met 74 in de huidige hoge frequentie zouden blijven rijden, terwijl er slechts relatief weinig mensen gebruik van maakten. De kosten waren te hoog opgelopen; de inkomsten uit de kaartverkoop waren zeer beperkt.

De provincie heeft busondernemer connexxion opdracht gegeven om een plan uit te werken voor een versoberde dienstregeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis bij de gemeenten Soest, Baarn en Eemnes.

Het plan
Het plan dat nu is uitgewerkt komt in grote lijnen op het volgende neer:Lijn 72 is en blijft de belangrijkste lijn in Soest en blijft de hele dag als 30-minutendienst rijden. In de avonduren vervalt deze lijn. Lijn 71 wordt beperkt tot de ochtend- en avondspits. De ritten van lijn 73 van Eemnes via Baarn naar Soestdijk vice versa vervallen geheel. Lijn 74 vervalt tussen Soest en Soesterberg. Tot slot wordt de frequentie van lijn 70 tussen Soest en Amersfoort 's-avonds teruggebracht van één keer per 30 minuten naar één keer per 60 minuten.

Het voorstel is gebaseerd op onderzoek naar de belangrijkste halten en relaties in Soest en omgeving en op rijtijdmetingen. De belangrijkste halten en relaties worden met dit voorstel bediend (de meeste routes zijn dezelfde gebleven) op tijdstippen dat er de meeste vraag naar is. 's Avonds en in het weekend is er beduidend minder vraag en overdag is de vraag in de spits het grootst. Vandaar de beperking van lijn 71 tot alleen de spitsuren, lijn 72 tot alleen overdag en de uitdunning van lijn 70 in de avond. De vervoersvraag tussen Soest en Baarn/Eemnes en tussen Soest en Soesterberg is zeer gering, vandaar het voorstel om deze verbindingen niet meer te handhaven.

Hoewel het plan een aanmerkelijke versobering betekent, blijft er een aanvaardbare dienstverlening over.

Regiotaxi per 1-1-2002
Gelijktijdig met de veranderingen in het busvervoer wordt op 1 januari 2002 in Eemland de Regiotaxi ingevoerd. Dit systeem van oproepgestuurde busjes kan een compensatie zijn voor de uitgevallen lijnbussen

De provincie neemt in oktober het definitieve besluit; op 1 januari 2002 gaat de nieuwe dienstregeling van start.

Informatie-avond voor bewoners
Tijdens de informatie-avond van 19 september zal de provincie uitleg geven over het hoe en waarom van het nieuwe plan. Een vertegenwoordiger van connexxion zal het plan inhoudelijk toelichten. De avond wordt gehouden in De Rank, Soesterbergsestraat 18 in Soest en begint om 19.30 uur.

Nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Let op! Zaken veranderen vanaf 1 oktober 2001


1. 'Klaar terwijl u wacht' is vervallen. U kunt een nieuw reisdocument persoonlijk bij de balie in de hal van het gemeentehuis aanvragen en een week later ophalen;
2. Wilt u als ouder/gezaghouder een kind of meerdere kinderen bijschrijven? Dan heeft u een toestemmingsverklaring nodig van de andere ouder/gezaghouder. Van de ouder/gezaghouder die toestemming geeft, dient een legitimatiebewijs te worden getoond. Het bijschrijven van kinderen op een Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk;

3. De kinderen die moeten worden bijgeschreven, dienen in persoon te verschijnen. Ook dient u een pasfoto van het kind mee te brengen.

Lees zorgvuldig de volgende informatie.

Herbestrating fietspaden Soesterbergsestraat

Veiliger, comfortabeler en goedkoper

Voor een betere herkenning van het fietspad - fietsers kunnen veiliger fietsen - een verhoging van het fietscomfort en een verlaging van de onderhoudskosten worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat opnieuw bestraat. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 27 augustus tot en met maandag 8 oktober. Het gaat om de Soesterbergsestraat voorbij het winkelcentrum Soest Zuid tot aan de rotonde Kerkstraat. Fietsers worden omgeleid door middel van borden. De rijbanen blijven bereidbaar.

Het nieuwe fietspad is beter herkenbaar door de rode kleur van het wegdek. Hierdoor onderscheidt het fietspad zich duidelijk van de rijbaan en het voetpad, wat de veiligheid van de fietsers ten goede komt.

De huidige verharding bestaat van oudsher uit dunne tegels die snel kapot worden gereden. Dit levert een gevaarlijke en ongemakkelijke situatie op voor de fietser. Bovendien moet frequenter onderhoud worden gepleegd. Door de rode dikke tegels - asfalt kan niet, omdat er leidingen onder het fietspad liggen - is het wegdek beter bestand tegen zware voertuigen, waardoor minder onderhoud nodig is. Minder onderhoud werkt kostenbesparend.

Werken aan wegen

Herbestraten fietspaden Soesterbergsestraat
Vanaf maandag 27 augustus t/m maandag 8 oktober worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat herbestraat voorbij het winkelcentrum Soest zuid tot aan de rotonde Kerkstraat (Fietsers worden omgeleid middels borden). Rijbanen blijven berijdbaar.

Verkeershinder A28 Utrecht-Amersfoort

Vanaf maandag 27 augustus tot en met zondag 16 september werkt Rijkswaterstaat aan de A28 tussen Utrecht en Amersfoort, in de richting Amersfoort. Daardoor is er doordeweeks 's avonds en 's nachts één rijstrook beschikbaar. Gedurende 3 weekenden wordt de A28 richting Amersfoort helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en A1. Het verkeer richting Utrecht ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Doordeweeks
Op werkdagen wordt er 's avonds en 's nachts gewerkt. De weg wordt dan vanaf 21.00 uur afgezet en om 5.30 uur weer vrijgegeven. Incidenteel worden de afrit Den Dolder, de op- en afrit Soesterberg en afrit Maarn afgesloten.

Weekenden
In de weekenden van 31 augustus t/m 2 september, 7 t/m 9 september en 14 t/m 16 september wordt er 's nachts en overdag gewerkt. Vanaf vrijdagavond 21.00 uur is de weg afgesloten waarna de weg maandagochtend om 5.30 uur weer wordt vrijgegeven. De oprit Den Dolder is afgesloten gedurende het hele weekend evenals de op- en afrit Soesterberg en afrit Maarn.

Omleidingen
Bij de werkzaamheden doordeweeks worden omleidingen ingesteld als gevolg van afgesloten op- en afritten. Voor de weekendwerkzaamheden wordt het lokale verkeer via de N237 omgeleid. Het doorgaande verkeer wordt via de A27 en A1 omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen en rekening te houden met een langere reistijd. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Laatst bijgewerkt: 12.09.01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...