Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1376/01 Italiëlaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.09.2001
1382/01 Odysseuslaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.09.2001
1393/01 Helmerslaan, bouwen van een trafostation 14.09.2001 1395/01 Dr. Cuyperslaan, bouwen van een abri 14.09.2001 1405/01 Vinkenhofje 4, bouwen van een serre 18.09.2001 1172/01 Gelaarsde kat 30, bouwen van een garage 18.09.2001
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1374/01 Maarten Reuchlinlaan 15, verbouwen van een woning met betrekking tot de zijgevel 12.09.2001
1381/01 Dommelstraat 2b, tijdelijk plaatsen van ruimtelijke units 12.09.2001
1380/01 Strijpsestraat 230a, uitbreiden van een woning 12.09.2001 1378/01 Wegedoornlaan, bouwen van een huisartsenpraktijk 12.09.2001 789/01 Smaragd 6, uitbreiden van een woning 12.09.2001 994/01 Gebroeders Ganslaan 2, bouwen van een veranda en uitbreiden van een carport 12.09.2001
731/01 Koudenhovenseweg Noord 7, verbouwen van een woning 13.09.2001

1250/00 Kruisstraat 182, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een amusementcentrum 13.09.2001 388/01 Roompot 25, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.09.2001

1384/01 Kastelenplein, verbouwen van Stadsdeelkantoor Gestel 13.09.2001
1391/01 Chartreslaan 14, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.09.2001
1392/01 Straatsburglaan 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.09.2001
1397/01 Diepmeerven 9, uitbreiden van een woning 14.09.2001 1400/01 Gelaarsde Kat 103, uitbreiden van een woning 14.09.2001 311/01 Serlioweg 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.09.2001
1385/01 Remuslaan 60, uitbreiden van een woning 14.09.2001 1386/01 Parijslaan 61, bouwen van een overkapping en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.09.2001
1394/01 Kapelbeemd, bouwen van een wijkstation elektriciteit 14.09.2001
958/01 Stationsplein 22, aanbrengen van een lichtreclame 14.09.2001 1078/01 Gestelsestraat 134, uitbreiden van een woning 17.09.2001 1396/01 Vlokhovenseweg 27, verbouwen van een garage/berging 17.09.2001

1401/01 Nieuwpoortstraat 8, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 17.09.2001
1404/01 Vliststraat 23, uitbreiden van een woning 18.09.2001 1407/01 Vlasven 2, uitbreiden van een woning door middel van bouwen van een zwembad 18.09.2001
1408/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 18.09.2001
1512/96 Schuttersbosch B, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 129 woningen 18.09.2001
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.09.2001
1295/01 Smalle Haven Noord, bouwen van een kantoorpand 19.09.2001
Ingekomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0107 Bergstraat 24, gedeeltelijk slopen van een woning ten behoeve van renovatie 19.09.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 27 september tot en met 10 oktober 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

plaatsen van een noodapotheek, parkeerterrein Trudoplein (1141/01);
wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het tijdelijk plaatsen van 2 noodlokalen ten behoeve van het Grafisch Lyceum, Von Flotowlaan
1 (1086/00);


bouwen van 4 tijdelijke lokalen voor maximaal 5 jaar, Strausslaan 1 (949/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

bouwen van een luifel aan de woning, Zandeiland 45 (1718/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijze moet worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 27 september tot en met 24 oktober 2001 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

uitbreiden van een kantoor, Langendijk 15 (748/01);

verbouwen en uitbreiden van 3 entrees, Opwettensemolen 2 t/m 356 (948/01);

verbouwen en uitbreiden van 2 entrees, Venbergsemolen 1 t/m 267 (947/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 27 september tot en met 24 oktober 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

bouwen van een woning, Javalaan (321/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 27 september tot en met 10 oktober 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

restaureren/vernieuwen van het voorgevelkozijn en bovenliggend metselwerk, Jan Luikenstraat 15 (MO01/0023).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar zienswijze tegen het plan naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijze moet worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bouwvergunningen,beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 469/01 Engelsbergenstraat 16, uitbreiden van een woning en het verbouwen en uitbreiden van een garage 14.09.2001 969/01 Roverbruidegom 36, bouwen van een serre 14.09.2001 1043/01 Charles Dickenslaan 15, uitbreiden van een woning 14.09.2001 983/01 Dukaatstraat 6, plaatsen van een dakkapel 14.09.2001 962/01 Rechtestraat 57, verbouwen van een winkelpand ten behoeve van entree 17.09.2001
399/01 Klein Duimpje 3, uitbreiden van een woning 17.09.2001 1102/01 Verzetsheldenlaan 27, uitbreiden van een garage 17.09.2001 1109/01 Hagenkampweg Zuid 132, bouwen van een garage en uitbreiden van een woning 17.09.2001
1669/00 Nieuwpoortstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.09.2001
305/00 Frederik Hendrikplein, bouwen van 8 woningen 17.09.2001 656/00 Dinkelstraat 9, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 3 bedrijfswoningen met hallen 18.09.2001 936/01 Rooijakkersstraat 3, bouwen van een tijdelijk kantoor voor maximaal 5 jaar 18.09.2001
882/01 Mulhouselaan 6, uitbreiden van een woning 18.09.2001 1024/01 Verhulststraat, bouwen van een trap-/tennismuur 19.09.2001 113/01 Treurenburgstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.09.2001
1034/01 Stratumsedijk 44, plaatsen van reclame 19.09.2001 1020/01 Paul Krugerlaan 71, bouwen van een berging 19.09.2001 278/01 Vrijstraat 10, uitbreiden van een bergruimte 19.09.2001 810/01 Poelhekkelaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.09.2001
840/01 Albert Camuslaan 19, uitbreiden van een woning 19.09.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1207/96 Rooijakkersstraat 3, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het tijdelijk plaatsen van een kantooraccommodatie 19.09.2001 832/01 Stratumseind 38 en 40, verbouwen van een café/restaurant 19.09.2001

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1687/00 Limburglaan, bouwen van een telefooncentrale 18.09.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
VBouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1001/01 Jan Hilgersweg 16, plaatsen van een gsm-mast en akahuisje 14.09.2001
1226/01 Stratumseind 27, verbouwen van een winkel tot restaurant 14.09.2001

Intrekken aanvraag bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1265/01 Wildeman 14, uitbreiden van een kantoor/bedrijfsruimte 17.09.2001
635/00 Hobbemastraat 21, bouwen van een magazijn 20.09.2001

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 911/00 Hoogstraat 270-272, verbouwen van een café 17.09.2001 1265/99 Chrysantenstraat 1, uitbreiden praktijkruimte 17.09.2001 1313/98 Marconilaan 1, verbouwen van een showroom/werkplaats en magazijn 17.09.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 974/01 Zandkever 39, plaatsen van een raam in de zijgevel 14.09.2001
480/01 Ulenpas 75c, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.09.2001
1185/00 Haringvliet 15, verbouwen van een woning en het bouwen van een garage/berging 14.09.2001
1205/01 Eckartseweg Noord 258, plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 18.09.2001

Intrekken verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL98/0118 Marconilaan 1, gedeeltelijk slopen van een showroom/werkplaats en magazijn 17.09.2001
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...