Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Partiële herziening streekplan Gelderland 1996 in Ede

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bekendmaking

Partiële herziening van het streekplan Gelderland 1996 inzake Kernhem
- Ede

Vaststelling streekplanherziening
Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 12 september 2001 hebben besloten tot vaststelling van de partiële herziening van het Streekplan Gelderland 1996 inzake Kernhem - Ede.

Bij de vaststelling van de partiële herziening zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Met deze herziening wordt beoogd het gebied Kernhem ten noordwesten van Ede aan te wijzen als woningbouwlocatie voor circa 3500 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Provinciale Staten hebben met de vaststelling van deze streekplanherziening een zogenoemde concrete beleidsbeslissing genomen als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Dat betekent dat de betreffende ontwikkeling zodanig concreet naar plaats/gebied en naar beoogd project/ruimtelijke ingreep in het streekplan is opgenomen dat sprake is van een volledig afgewogen finale beslissing. Bij de vaststelling van gemeentelijke plannen als bedoeld in de WRO, moet deze beslissing in acht worden genomen.

Ter inzage legging
Het besluit van Provinciale Staten ligt samen met de vastgestelde streekplanherziening en bijbehorende stukken met ingang van 27 september 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in:


- de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 9 te Arnhem; geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.30 uur;


- het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Ede, in het stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede; geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Beroepsmogelijkheid
Een ieder kan tegen deze streekplanherziening c.q. concrete beleidsbeslissing beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken: van 27 september 2001 tot 8 november 2001.

Het beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Indien beroep is ingesteld kan, wanneer onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen, bij de Voorzitter van genoemde Afdeling een verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing van het besluit).

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Slag, tel. (026) 359 97 92, de heer H. Geurtz, tel. (026) 359 97 51, en/of de heer H. Kimmels, tel. (026) 359 98 06.

---

Ede, 26 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie