Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortzetting regionale televisie in Noord-Holland na 2001

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Voortzetting regionale televisie in Noord-Holland na 2001: maximale samenwerking tussen TVNH en AT5

Op basis van een terugblik- en vooruitblikonderzoek hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten op welke (samenwerkings) basis de voortzetting van regionale televisie moet plaatsvinden. GS geeft de voorkeur aan een samenwerkingsvorm waarbij TV Noord-Holland en AT5 als één bedrijf opereren, met één productiebedrijf dat met 2 of meer edities werkt. In juni van dit jaar besloten GS reeds om gedurende een periode van minimaal 5 jaar de bekostiging van regionale televisie in Noord-Holland in elk geval voort te zetten.

Op 3 januari 2000 zijn de uitzendingen van regionale televisie in Noord-Holland van start gegaan. Het betreft een tweejarig experiment, waarin de zendgemachtigde voor publieke regionale televisie in Noord-Holland, de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland, samenwerkt met de Amsterdamse zender AT5: elk met een eigen editie, een overeengekomen uitzendgebied en onderlinge programma-uitwisseling.
Aangezien het experiment afloopt per 31 december 2001, dient dit jaar door Provinciale Staten een besluit te worden genomen over het aanbieden van regionale televisie na 2001.

In een gemeenschappelijke meerjarenvisie d.d. 8 december 1999 hebben de bestuurscolleges van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de samenwerking in de vorm van een editiestelsel voor 2000 en 2001 als vertrekpunt bevestigd en tevens uitgesproken, dat naarmate het draagvlak daarvoor ontstaat in vrijwilligheid verdergaande stappen in de samenwerking na 2001 mogelijk worden geacht.

Mede naar aanleiding van de voorwaarden van het Commissariaat voor de Media heeft in voorjaar 2001 een extern evaluatie-onderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt o.a. dat regionale televisie in Noord-Holland na 2001 voortzetting verdient, zij het op een andere basis dan de huidige. Televisiekijkers in Amsterdam blijven verstoken van regionaal nieuws omdat de programma-uitwisseling niet evenredig verloopt. TVNH blijkt royaal programma's over te nemen van AT5 maar andersom gebeurt dit veel minder.

Uit nader onderzoek blijkt nu dat als TVNH en AT5 integraal samenwerken als één bedrijf, met één provinciale bekostigingsverklaring en met één zendmachtiging dit bedrijfseconomisch het meest gunstig is. Dit bedrijf zal met gebiedsgerichte katernen moeten gaan werken die voor alle televisiekijkers in Noord-Holland te zien zijn. Mocht dit onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, dan houdt de provincie Noord-Holland in ieder geval vast aan het uitgangspunt dat TVNH in heel Noord-Holland zichtbaar moet zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie.

Procedure
Na advisering door de Commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (portefeuillehouder E. Neef) op 10 oktober aanstaande, zal de concept-statenvoordracht aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd ter definitieve vaststelling (23 oktober 2001). Provinciale Staten zullen in hun vergadering van december 2001 een definitief besluit nemen.

Inlichtingen voor de pers: Marieke Otevanger, bureau communicatie, tel. (023) 514 40 07
InIichtingen voor anderen: Willem Padt, afdeling ZWC, tel. (023) 514 36 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie