Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten Provincie Monitor Groningen bekend

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 26 september 2001 Persbericht nr. 193

Resultaten provincie monitor bekend:

Inwoners groningen betrokken bij provinciaal beleid

Vandaag presenteerde gedeputeerde Henk Bleker de resultaten van de Provincie Monitor. Door middel van deze monitor heeft de Provincie inzicht gekregen in wat de burger weet en vindt van de Provincie en het provinciaal beleid. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het beleid en/of de communicatie over het beleid. Naast vragen over provinciaal beleid bevatte de monitor ook vragen over de onderwerpen waar de verschillende statenfracties zich met name voor in zetten, waar de fracties hun (communicatie)beleid op kunnen aanpassen. Het onderzoek is gehouden onder 1007 volwassen inwoners van de provincie en 505 jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

De resultaten

Het instrument van de monitor is succesvol gebleken en de Provincie wil dit instrument in de toekomst dan ook vaker gaan gebruiken. Ook het internet zal intensiever worden gebruikt om in gesprek te komen met de inwoners van Groningen. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten op een rijtje.

Kennis (volwassenen)

Drie van de vier ondervraagden kan spontaan een of meer beleidsterreinen van de Provincie noemen. Dat betekent dat men de Provincie redelijk goed kent. Toch is de Provincie Groningen hier nog niet helemaal tevreden mee. De Provincie wil de kennis verhogen door zich te richten op groepen en regio's waar de kennis het laagst bleek te zijn.

"Verkeer en vervoer", maar ook "ruimtelijke ordening" zijn de twee beleidsvelden die de ondervraagden spontaan het vaakst benoemen als beleidsonderwerp van de Provincie (beide onderwerpen worden door 33% genoemd). Daarnaast wordt ook "natuur en milieu" vaak genoemd (21%). Van de ondervraagden kan 26 % spontaan geen beleidsterrein noemen (omdat de ondervraagden twee onderwerpen mochten noemen zijn de percentages opgeteld meer dan 100%). Bij geholpen bekendheid scoren "het aantrekken van bedrijven", "het bevorderen van de werkgelegenheid", "openbaar vervoer" en "toeristische wandel- fiets en vaarroutes" het hoogst (allen 80% of hoger). De helft van de ondervraagden denkt dat de Provincie zich bezig ook houdt met het innen van verontreinigingheffing en ook met basisonderwijs terwijl de provincie op deze terreinen geen taak heeft.

Opinie (volwassenen)

95% Van de ondervraagden heeft een opvatting over zaken die spelen in de provinciale politiek en overweegt daarbij de verschillende dilemma's. Dit geeft een hoge mate van betrokkenheid weer, waar de Provincie erg blij mee is. De taak van de Provincie ligt nu in het versterken en intensiveren van de verbinding tussen de burger en politiek.

Ruimtelijke ordening

60 % van de inwoners van Groningen kiest voor groei van het aantal inwoners en bedrijven om de achterstand in banen in de provincie weg te werken. 37 % wil het houden zoals het is. Van de 60 % die kiest voor groei, wil een op de vijf deze groei alleen wanneer dit geconcentreerd wordt aangepakt in de Groninger dorpen en steden.

Opvang asielzoekers

Twee van de drie ondervraagden (64%) is tegen een relatief groter aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in Groningen. Een op de drie mensen zegt hier juist voor te zijn. Bijna negen van de tien mensen vindt dat asielzoekers meer opgenomen moeten worden in de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werkstages enz.

Waterbeheer

95% van de ondervraagden vindt dat er nu een plan gemaakt moet worden met concrete maatregelen om wateroverlastsituaties het hoofd te kunnen bieden. Als men moet kiezen, kiezen twee van de drie mensen voor noodbergingsgebieden. De ander kiest voor het vergroten van de gemalen en het verbreden van de aanvoerkanalen.

Bereikbaarheid van de stad

Drie van de vijf (58%) mensen vindt dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden om files in ochtend en avondspits te voorkomen. Twee van de vijf (38%) kiest voor meer autovoorzieningen om dit probleem op te lossen.

Toegankelijkheid van de Provincie (volwassenen)

Aanpassingen van het communicatiebeleid richten zich enerzijds op het duidelijk communiceren naar doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, mensen op het platteland in de grotere kernen en op het platteland). Anderzijds liggen er kansen bij het gebruik van Internet ofwel de website(s) en advertenties in de regionale krant.

Jongeren

De Provincie Groningen heeft de doelgroep jongeren (van 12 tot en met 18 jaar) als speciale groep onderzocht vanwege het belang van deze groep in de toekomst. Opvallende verschillen tussen de resultaten van de interviews met volwassen ondervraagden en die van jongeren zijn:
* de kennis over de provincie Groningen is over het algemeen iets lager, maar bevat wel ongeveer dezelfde inhoud;
* jongeren zijn over het algemeen iets behoudender t.o.v. de groei van het aantal inwoners en bedrijven (56% kiest voor houden zoals het is) en kiest nog duidelijker voor geconcentreerde groei;
* jongeren staan positiever t.o.v. een relatief grote opvang van asielzoekers dan volwassenen (51% is tegen 46% is voor) en zijn nog meer uitgesproken over het opnemen van asielzoekers in de maatschappij (92%);

* jongeren kiezen vaker voor het verbeteren van het openbaar vervoer in plaats van de verbetering van autovoorzieningen (74% OV en 25 autovoorzieningen);

* Jongeren kijken iets meer naar TVNoord en lezen het Nieuwsblad van het Noorden iets minder.

Rol Provinciale Staten

De resultaten van de Provincie Monitor worden aangeboden aan de leden van Provinciale Staten. Zij kunnen de resultaten uit het onderzoek desgewenst gebruiken bij de behandeling van de Begroting 2002 in de vergadering van Provinciale Staten op 8 en 9 oktober aanstaande.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 39. Het rapport "Provincie Monitor" kan u worden toegezonden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie