Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Werkhervatting door mensen met een uitkering

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
Zoek soortgelijke berichten

Sociaal en Cultureel Planbureau

Sociaal en Cultureel Planbureau
tel: 070-3407000, fax: 070-3407044
postbus 16164, 2500 BD, Den Haag


werkhervatting door mensen met een uitkering

Inleiding

Momenteel gaat het goed met de Nederlandse economie. De werkgelegenheid is de afgelopen zes jaar sterk gestegen en het aantal (langdurig) werklozen is flink afgenomen. Toch zijn er nog meer dan een miljoen mensen in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar, die een uitkering hebben. In veel gevallen gaat het om een tijdelijke situatie, maar anderen zijn al jarenlang arbeidsongeschikt of werkloos. Voor het beleid van de overheid is het belangrijk te weten waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Is het bijvoorbeeld een kwestie van begeleiding? Of zijn langdurig werklozen moedeloos geworden en zoeken zij daarom minder intensief naar een baan? En welke rol speelt de gezondheid? Door middel van het onderzoek 'Werkhervatting door mensen met een uitkering', dat op dit moment wordt verricht, probeert het SCP deze vragen te beantwoorden.

Resultaten uit het vooronderzoek

Dit onderzoek is een vervolg op een voorstudie naar werkhervatting door mensen met een uitkering. Deze voorstudie is grotendeels gebaseerd op eerder onderzoek en op bestaande administratieve gegevens. Nagegaan is hoeveel mensen met een WAO-, WW- of bijstandsuitkering eigenlijk weer aan het werk zouden kunnen of moeten gaan, en hoeveel uitkeringsgerechtigden er per jaar daadwerkelijk weer aan het werk gaan. Ook is bekeken welke factoren mogelijk van invloed zijn op de werkhervatting door uitkeringsgerechtigden. Hieronder worden enkele resultaten van het vooronderzoek gepresenteerd.

Hoeveel uitkeringsgerechtigden zouden weer aan het werk kunnen gaan?

Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een WAO-, WW- of bijstandsuitkering. De meeste van hen zijn, om verschillende redenen, vrijgesteld van de plicht om werk te zoeken. Van de WAO'ers is bijvoorbeeld bijna driekwart volledig arbeidsongeschikt verklaard. Zij zijn om gezondheidsredenen ontheven van de arbeidsplicht. Ook bijstandsgerechtigden worden vaak van de plicht om te zoeken naar werk vrijgesteld, meestal omdat zij de zorg hebben voor jonge kinderen of vanwege hun leeftijd. Volgens de wet zijn alle andere uitkeringsontvangers, d.w.z. degenen die géén formele ontheffing van de arbeidsplicht hebben, in staat tot het verrichten van werk. In totaal gaat het om iets meer dan een half miljoen personen.

Uitkeringsgerechtigden die volgens de wet een arbeidsplicht hebben, moeten zich als werkzoekende laten inschrijven bij het arbeidsbureau. Tijdens gesprekken met de arbeidsconsulent wordt vervolgens vastgesteld hoe groot hun 'afstand tot de arbeidsmarkt' is. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de werkgelegenheid in het beroep van de cliënt, met zijn of haar werkervaring en opleiding, en met zijn of haar persoonlijke situatie. Mensen die als onbemiddelbaar worden beschouwd, worden ingedeeld in fase 4. Hoewel deze fase 4-cliënten wettelijk verplicht zijn werk te zoeken, worden zij hier in werkelijkheid (voorlopig) van vrijgesteld. In totaal gaat het om bijna eenderde deel van de arbeidsplichtige uitkeringsontvangers. Van de ruim 500.000 personen die volgens de wet weer aan het werk kunnen gaan, blijven er in de praktijk dus minder dan 350.000 over. Uitkeringsgerechtigden zelf oordelen nog minder vaak gunstig over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op grond van enquêteonderzoek is berekend dat van alle WAO'ers die de uitkering minder dan 5 jaar ontvangen, er nog geen 12.000 vinden dat zij volledig in staat zijn om hun oude werk te hervatten. Wel denken zo'n 115.000 arbeidsongeschikten dat zij in staat zijn om ander, eventueel aangepast werk te verrichten. In een ander onderzoek is gevraagd aan uitkeringsgerechtigden die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau én die actief zoeken naar werk, hoe zij denken over hun eigen kansen op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen dat de eigen kansen redelijk gunstig beoordeelt, bedraagt bijna 93.000. Bij de bijstandsontvangers gaat het om een lager aantal, namelijk 57.000. In totaal denken dus ongeveer 265.000 mensen met een WAO-, WW- of bijstandsuitkering weer te kunnen gaan werken. Dit is een duidelijk kleiner aantal dan de groep die hier wettelijk toe verplicht is (ruim 500.000) of die hier door het arbeidsbureau toe in staat wordt geacht (bijna 350.000).

Hoeveel uitkeringsgerechtigden gaan daadwerkelijk weer aan het werk?

Het feit dat iemand een uitkering ontvangt, betekent nog niet dat diegene helemaal geen betaald werk verricht. Uit onderzoek blijkt dat van de WAO'ers en de WW'ers ongeveer een kwart werkt. Van de bijstandsontvangers heeft ongeveer een zesde deel naast de uitkering een baan. In alle drie groepen gaat het meestal om een deeltijdbaan van 10-34 uur per week.

De overheid hecht veel belang aan het hebben van betaald werk. Een betaalde baan leidt meestal tot een hoger inkomen en voorkomt dat mensen van de maatschappij buitengesloten raken. Dat steeds meer mensen naast hun uitkering werken, kan dan ook als een positieve ontwikkeling worden beschouwd. Nog liever zou de overheid echter zien dat men door het aanvaarden van werk niet langer afhankelijk is van een uitkering. De bestaande gegevens over het aantal uitkeringen dat wegens werkhervatting wordt beëindigd, zijn helaas vaak onvolledig. Alleen voor de WW worden hierover landelijke cijfers bijgehouden. Hieruit blijkt dat per jaar ongeveer eenderde deel van de uitkeringen wordt gestopt omdat de betrokkene een baan heeft gevonden. In 1998 ging het om meer dan 275.000 personen. Voor de WAO zijn er gegevens over het aantal uitkeringen dat jaarlijks wordt beëindigd 'wegens herstel'. Dit kan drie dingen betekenen: de betrokkene is weer helemaal gezond en weer gaan werken, de betrokkene is weer helemaal gezond maar niet weer aan het werk gegaan, of de betrokkene wordt bij een herkeuring voor minder dan 15% arbeidsongeschikt verklaard en heeft daarom geen recht meer op een WAO-uitkering. In 1998 zijn er ongeveer 35.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wegens herstel stopgezet. Dit is bijna 4% van het totale aantal arbeidsongeschikten. In 1998 is van zo'n 175.000 personen de bijstandsuitkering beëindigd. Naar schatting gaat het in ongeveer de helft van de gevallen om beëindiging wegens werkhervatting. Een andere reden om de uitkering stop te zetten is bijvoorbeeld dat de betrokkene gaat trouwen of samenwonen, of dat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De 88.000 werkhervatters vormen ruim 15% van alle bijstandsgerechtigden.

Waarom gaan uitkeringsgerechtigden wel of niet weer aan het werk?

Hierboven is aangegeven dat er per jaar duizenden mensen uit de uitkeringsregelingen komen omdat zij betaald werk gaan verrichten. Aan de andere kant zijn er ook veel uitkeringsgerechtigden voor wie het hebben van een baan (voorlopig) geen optie is. Hierbij kunnen allerlei factoren een rol spelen. Eén van die factoren is de werkgelegenheid: om werk te kunnen aanvaarden, moeten er banen beschikbaar zijn. Ook zijn de persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde van belang: is men lichamelijk in staat om te werken, zijn er jonge kinderen voor wie men moet zorgen, is men niet al te lang uit het arbeidsproces, heeft men voldoende en de juiste werkervaring, etc.? Ten derde speelt de werkgever een rol: geeft hij iedereen een eerlijke kans of heeft hij voorkeur voor bepaalde typen sollicitanten? Om na te gaan welke invloed deze en andere factoren hebben, is het onderzoek 'Werkhervatting door mensen met een uitkering' opgezet. Er doen vier groepen aan het onderzoek mee: mensen die op dit moment een uitkering ontvangen en geen betaald werk verrichten, mensen die een uitkering én betaald werk hebben, mensen die kort geleden nog een uitkering kregen maar nu een betaalde baan hebben, en mensen die inmiddels geen uitkering meer hebben én geen betaald werk verrichten. Zowel (voormalig) WAO'ers als WW'ers en bijstandsgerechtigden zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Hun antwoorden op de gestelde vragen zorgen ervoor dat er meer inzicht komt in de redenen waarom de ene uitkeringsgerechtigde wel, en de andere niet het werk hervat.

laatst gewijzigd: 27 september 2001 - opmerkingen en reacties gaarne naar de (webmaster@scp.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...