Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel ondertekening URBAN II programma

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel ondertekening uitvoeringsconvenanten URBAN II programmas
Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid 27 september 2001
Mijnheer Barnier, dames en heren,
Wij prijzen ons gelukkig dat we leven in een democratisch land, waar we de vrijheid van meningsuiting, geloof en onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. Het is onze plicht - als bestuurders én bewoners - om ons tot het uiterste in te spannen zodat iedereen, zich thuis voelt in onze samenleving, maar wél met respect voor de Nederlandse wetten. Dat betekent óók dat we moeten voorkómen dat moslims het gevoel krijgen dat de samenleving hen medeverantwoordelijk houdt voor de aanslagen in New York en Washington. We moeten ervoor waken dat etnische minderheden geïsoleerd en gestigmatiseerd worden.
Dat begint bij gelijke kansen op werk, huisvesting en culturele en sportactiviteiten. Nog altijd is het zo dat een meerderheid van de etnische groeperingen zich vestigt in stedelijke achterstandsgebieden. Zij kampen al vanaf het begin met een sociaal-economische achterstand.
Sinds 1994 werken Rijk en gemeenten volgens de methodiek van het grote stedenbeleid aan de versterking van stedelijke achterstandsgebieden. De resultaten beginnen zichtbaar te worden: de werkgelegenheid in de steden is sterk gestegen, etnische minderheden lopen hun achterstand op de arbeidsmarkt in en bewoners zijn positiever over de leefbaarheid van hun buurt. Maar op een aantal punten kan het nog altijd beter. Het Rijk en steden blijven kritisch ten opzichte van hun eigen manier van werken. Om voortdurend te blijven leren en verbeteren gebruikt Nederland de zelfanalyse. Met dit instrument stellen steden vast hoe zij hun aanpak van stedelijk beleid kunnen verbeteren - en dat is uniek in Europa. Vanaf dit jaar zal ook op rijksniveau een zelfanalyse plaatsvinden. Gelet op de duidelijke meerwaarde die de zelfanalyse kan hebben, is dit misschien ook een interessant instrument op Europees niveau.
Nederland heeft sinds 1994 kunnen rekenen op een Europees duwtje in de rug. De stad is inmiddels niet meer weg te denken uit het Europese structuurbeleid. Bestond in het verleden het structuurbeleid slechts uit regionaal gerichte maatregelen, sinds 2000 wordt de stedelijke dimensie expliciet vermeld in programmas van de Structuurfondsen.
Het URBAN I programma heeft tussen 1994 en 1999 23 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dit programma was een voorproef van een geïntegreerd stedelijk Europees programma.
We hebben vanochtend een paar aansprekende voorbeelden gezien van resultaten van URBAN I. Het Sport- en Spelcomplex bij Kraaienest in Amsterdam Zuidoost is met deze URBAN I-middelen tot stand gekomen. Het project is één van de bekroonde ideeën uit de ideeënbus dat buurtbewoners en jongeren zelf hebben uitgewerkt. Met Europese middelen hebben zij een plek gecreëerd, die zowel sportplaats als ontmoetingsplek voor jongeren is. Een ander URBAN I-voorbeeld is het Project Prinsestheater in Rotterdam. Een voormalig bioscoop die opgeknapt is tot een theater waarin het Rotterdams Centrum voor Theater en het Wereldprogramma een vaste plek hebben gekregen. Op deze manier worden via theatervoorstellingen wisselende culturen of landen onder de aandacht gebracht.
De ervaring die met de opzet en uitvoering van URBAN I zijn opgedaan, is leerzaam geweest voor het recent gestarte programma Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden. Dit programma stelt 199 miljoen euro beschikbaar aan elf gebieden in negen steden tot 2006.
En nu staan we aan de vooravond van het volgende Europese programma, URBAN II. De beschikkingen die dhr Barnier vandaag uit het 'Brusselse' heeft meegenomen, maakt het voor de steden Amsterdam, Rotterdam en Heerlen mogelijk om innovatieve projecten uit te voeren, die een voorbeeldwerking kunnen hebben voor het nationale grote stedenbeleid. Het gaat hierbij om een totaal van 28 miljoen euro.
Net als bij de opzet van het programma Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden, hebben Rijk en steden in hecht partnership gewerkt aan een gedegen opzet van URBAN II. In deze samenstelling heet ik graag de gemeente Heerlen welkom als debutant in de URBAN-groep. U zult kunnen steunen op de ervaringen, die Amsterdam en Rotterdam met dit Europese programma hebben opgedaan.
Wij hebben dus al enige jaren ervaring met
Structuurfondsenprogrammas. Vanuit Nederland kunnen we dus al een bijdrage leveren aan een eventuele Europese zelfanalyse. Eén van de kritische kanttekeningen zal zijn dat Europese middelen vaak geassocieerd worden met een keurslijf van richtlijnen en vérgaande administratieve voorschriften. En ik merk dat dit soms vragen oproept bij de betrokken partijen: wat is nou precies de toegevoegde communautaire waarde van het Structuurbeleid? In hoeverre is het efficiënt en doelmatig om geld af te dragen aan de Europese Unie, om een lager bedrag 'gebonden' terug te krijgen? En ook: is het eigenlijk wel wenselijk om deze steun te handhaven na de uitbereiding van de Europese Unie naar 27 lidstaten? Welnu, één van de belangrijkste doelstellingen van het Europese structuurbeleid is: vergroting van de economische en sociale cohesie binnen de Unie. Het kabinet heeft zich achter die doelstelling geschaard. Versterking van sociaal-economische cohesie binnen de Europese Unie vereist verkleining van sociaal-economische verschillen tussen lidstaten, regios en steden. Daarom ontvangen achterstandsgebieden hulp in de vorm van extra geld.
Het kabinet denkt dat het structuurbeleid een belangrijk rol speelt bij het streven naar een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling van de Unie. Dat zal zeker in de periode ná 2006 het geval zijn, wanneer de Unie twaalf nieuwe lidstaten telt. De ontwikkeling van toetredende landen met een laag Bruto Nationaal Product verdient extra aandacht
Het structuurbeleid met een werkelijk toegevoegde communautaire waarde verdient dan ook voortzetting. Het maakt de Europese Unie bovendien beter zichtbaar voor de Europese burger en dat is broodnodig. Want laten we eerlijk zijn: aan de zichtbaarheid en het draagvlak van Europa bij de burgers is nog veel te verbeteren. Maar je kunt de toegevoegde communautaire waarde van het Europese structuurbeleid niet alleen in geld meten. De Unie heeft ook baat bij de uitwisseling van ervaringen tussen Europese lidstaten en - daardoor - een intensievere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld het grote stedenbeleid. Ik nodig u graag uit om de komende jaren de gebieden, die in aanmerking komen voor Doelstelling 2- en URBAN II-programmas, nauwkeurig te volgen. Kijkt u zelf wat dit beleid uw stad voor extras gaat opleveren. En ik kan u verzekeren dat niet alleen de Doelstelling 2- en URBAN-steden zullen profiteren van het structuurbeleid. Het Kenniscentrum GSB zal in de toekomst de best practices die in deze Europese programmas zijn opgedaan uitdragen naar andere grote steden in Nederland, zodat ook zij van deze ervaringen kunnen leren.
En misschien, maar nu kijk ik even naar de Europese Commissaris, mijnheer Barnier, is het een interessant idee voor de Commissie om te komen tot een Europees kenniscentrum voor Urban Policy. Dames en heren,
Europees structuurbeleid en Nederlands grote stedenbeleid vergroten de sociaal-economische cohesie. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van een samenleving waar niemand wordt buitengesloten. Dát is het ware kenmerk van een geciviliseerde maatschappij.
Ik dank u voor uw aandacht.
NB alleen de gesproken tekst geldt.

Relevante links:
De site van minister Van Boxtel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...