Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Alle Wvg-gerechtigden met een taxikostenvergoeding hebben medio september jl. informatie ontvangen over het CVV. Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het CVV een nieuwe klantvriendelijke vervoersmogelijkheid, waarbij met combi-taxivervoer van deur tot deur kan worden gereisd.

Waar staan de letters CVV voor? Collectief: Het CVV is een nieuw soort openbaar vervoer voor deze regio, uitgevoerd door Connexxion in samenwerking met regionale taxibedrijven.
Vraagafhankelijk: Het CVV rijdt op uw verzoek. Het is als het ware een taxiservice die meerdere personen tegelijk vervoert. Vervoer: Voor het vervoer worden o.a. de gebruikelijke taxi en taxibusjes gebruikt die nu al voor de Wvg rijden.

Het CVV is voor iedereen. De OV-taxi haalt u thuis op, u wordt geholpen met in- en uitstappen en u wordt op de gewenste bestemming afgezet. Ook rolstoelgebruikers kunnen met deze taxi reizen.

Kosten:
Het CVV zal per zone betaald moeten worden (evenals strippen in de bus). De zones in het CVV zijn wel duurder dan die in de bus, namelijk thans 4,10 ( 1,86) in plaats van 0,85 ( 0,39).

Tot 1 januari 2002 komen gegadigden die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van vervoer (per auto en/of taxi). De tegemoetkoming in de kosten van vervoer gaat er vanaf 1 januari 2002 anders uitzien. U krijgt een vergoeding waarmee u 380 zones per jaar met de OV-taxi kunt rijden. Zelf betaalt u de gebruikelijke prijs per zone van thans 0,85 ( 0,39). Via de Wvg krijgt u het verschil in prijs tussen de OV-taxi en de bus vergoedt. De OV-taxi kost u dus niets meer dan de bus. Ook zal een vrij besteedbaar bedrag worden verstrekt voor personen die meer zones gebruiken, of buiten de regio willen reizen, of met de eigen auto of met anderen willen rijden. In de komende maanden zult u via de (kabel)krant, reclamecampagnes, en andere vormen van voorlichting nog veel meer over het CVV vernemen.

Minimabeleid naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek

Met ingang van 1 april 2001 zijn de gemeenten op grond van artikel 118, lid c van de Algemene bijstandswet wettelijk verplicht de cliënten te betrekken bij de gemeentelijke beleidsontwikkelingen. In april jl. zijn 150 vragenformulieren gezonden aan cliënten die een uitkering krachtens de Abw, IOAW, IOAZ ontvangen. De uitslag van dit onderzoek is reeds eerder gepubliceerd in de Oegstgeester Courant. De uitkomst van het onderzoek is onder andere dat het minimabeleid van de gemeente nog niet goed bekend is bij alle inwoners van onze gemeente. Daarom willen wij de mogelijkheden van ons minimabeleid in het kort onder uw aandacht brengen.

Het Minimabeleid is vooral bedoeld om de koopkracht van mensen met de laagste inkomens te ondersteunen. Met minima worden personen bedoeld die moeten leven van een inkomen rond het sociaal minimum (bijstandsniveau). De bijstandsuitkering voor een echtpaar (of samenwonende) is gelijk aan 100% van het netto minimum loon thans ad 2.237,53 ( 1.015,35). De uitkering voor alleenstaande ouders (die de woonlasten niet met een ander kunnen delen) bedraagt 90% van het minimumloon thans ad 2.013,77 ( 913,81) en voor een alleenstaande
1.566,27 ( 710,74). De genoemde normen zijn exclusief vakantiegeld. Gemeente Oegstgeest heeft gekozen voor een inkomensgrens tot 110% van de bijstandsnorm, om gebruik te kunnen maken van de regelingen van het minimabeleid. Uitzondering hierop is de kwijtscheldingsregeling, hiervoor geldt een inkomensgrens van 100%. Wel kan men met een inkomen boven de 110% van de bijstandsnorm in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. In een dergelijk geval wordt van het meerinkomen een draagkracht berekend.
Studenten, en zij die korter dan een jaar een dagopleiding hebben beëindigd, zijn uitgezonderd van het minimabeleid.

Het minimabeleid bestaat o.a. uit:
- bijzondere bijstand
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen (WOZ, reiniging, riool)
- minimafondsen zoals educatieve regeling, hulpfonds
Bijzondere bijstand:
Indien u naast de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, bijzondere kosten moet maken, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld aanschafkosten van een bril, eigen bijdrage tandarts, enz. Bij de beoordeling van het recht op bijstand wordt naast uw inkomen ook uw vermogenssituatie bekeken. Hierbij gelden thans de volgende vermogensvrijlatingen: voor een echtpaar en een eenoudergezin een bedrag ad 20.600,00 ( 9.347,87) en voor een alleenstaande 10.300,00 ( 4.673,94).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: Gegadigden met een inkomen van 100% van de bijstandsnorm kunnen mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. Een spaartegoed van 5.000,00 ( 2.268,90) blijft voor 65 + ers buiten beschouwing.

Minimafondsen:
Educatieve regeling:
Oegstgeestenaren die een minimum inkomen hebben kunnen een beroep doen op de Bijdrageregeling voor deelname aan culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. De regeling is gemaakt om mensen, ook als ze weinig te besteden hebben, de kans te geven lid te zijn van een club, deel te nemen aan een cursus, een abonnement te nemen op een tijdschrift of bibliotheek, een theater of bioscoop te bezoeken, enz. Maximaal kunt u 375,00 ( 170,17) per persoon per kalenderjaar declareren.

Hulpfonds:
Het hulpfonds geeft in principe eenmalig steun in individuele noodsituaties, waarbij inwoners in schrijnende omstandigheden komen te verkeren en geen beroep kunnen doen op een andere vorm van financiële hulpverlening.
De afdeling Sociale Zaken is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 11.00 uur op nummer 5191830. Op werkdagen is de afdeling geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

WVG-spreekuur in oktober 2001 Maandag 1 oktober van 13.30 - 14.30 uur Woon- en Zorgcentrum Hofwijck Hazenboslaan 38
Maandag 1 oktober van 13.30 - 14.30 uur (gewijzigde datum) Zorgcentrum Rustenborch
Van Wijckersloothplein 3 Dinsdag 16 oktober van 13.30 - 14.30 uur Gemeentecentrum/Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest (eerst melden aan balie) Lijtweg 9
Vrijdag 26 oktober van 10.30 - 11.30 Recreatiezaal Boerhaavecomplex (koffiekamer) Boerhaaveplein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie