Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NMP4 verdient nadere uitwerking

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

NMP4 verdient nadere uitwerking

De VNG vindt dat het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) de huidige milieuvraagstukken op een goede wijze agendeert. Het NMP4 schetst volgens de VNG een realistisch beeld van de hedendaagse milieuopgaven. Op enkele themas sluit de nota niet geheel aan bij ontwikkelingen in het gemeentelijk milieubeleid. Volgens de VNG moeten diverse onderwerpen nader worden geconcretiseerd. De VNG heeft de Tweede Kamer op 19 september jongstleden een brief aangeboden, waarin de reactie van de VNG op het NMP 4 staat beschreven.

Dicht bij burgers en bedrijven
Gemeenten voelen zich aangesproken op hun rol als integrale en gebiedsgerichte overheid. Het NMP4 stelt voor om milieubeleid decentraal beter in te vullen. De VNG vindt het belangrijk gemeenten hier nauw bij te betrekken. De VNG stelt dan ook voor hierover verder afspraken te maken samen met het Rijk, de Provincies en de Unie van Waterschappen.

Veiligheid
Het thema veiligheid krijgt in de breedste zin van het woord aandacht in het NMP4. Ook gemeenten intensiveren hun inspanningen op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Daarnaast staan onderwerpen als legionella en chloortransporten bij gemeenten hoog op de agenda. Het waarborgen van veiligheid vraagt vooral op gemeentelijk niveau investeringen. Het NMP4 heeft hier onvoldoende aandacht voor.

Evenwicht
Het NPM4 streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. De afweging tussen veiligheid en gezondheid en beschikbare ruimte en geld komt hierbij aan de orde. De VNG spreekt een dergelijk evenwicht zeer aan, maar zet vraagtekens bij de haalbaarheid ervan vanwege het ontbreken van financiële zekerheden in het NMP4.
Volgens de VNG gaat het hoofdstuk landbouw uit het NMP4 voorbij aan de sociaal-economische dimensie die noodzakelijk is voor de vitalisering van het platteland.

26 september 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie