Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Transplantatie Eilandjes van Langerhans in LUMC

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College voor zorgverzekeringen

Transplantatie Eilandjes van Langerhans naar LUMC 27 september 2001
CVZ adviseert over vergunning

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) mag als eerste ziekenhuis in Nederland transplantaties uitvoeren van de Eilandjes van Langerhans: insuline producerende groepjes cellen, die in de alvleesklier aanwezig zijn. Het CVZ concludeert dat het LUMC medisch-inhoudelijk voldoet aan alle eisen die aan het uitvoeren van de transplantaties gesteld worden. De transplantaties zijn uitsluitend bedoeld voor patiënten die in het verleden een gecombineerde alvleesklier- en niertransplantatie hebben ondergaan en die in de periode daarna (de functie van) de geïmplanteerde alvleesklier hebben verloren. Ook patiënten die in het verleden uitsluitend een niertransplantatie hebben ondergaan wegens een onvoldoende nierfunctie op basis van suikerziekte (type 1) komen ervoor in aanmerking. Dit adviseert het CVZ aan de minister van VWS in het rapport 'Vergunningsaanvraag transplantatie Eilandjes van Langerhans', dat op 27 september jongstleden is vastgesteld.

De Eilandjes van Langerhans worden uit donoralvleesklieren geïsoleerd en na bewerking vervolgens bij de patiënten ingespoten in de leverader. Door de insulineproductie van de Eilandjes hoeven de patiënten niet dagelijks meer insuline te spuiten, ze hebben in feite geen suikerziekte meer.

Voor Nederland betreft het een nieuwe transplantatievorm die zich nu nog in een experimenteel stadium bevindt. Het CVZ is echter van mening dat op basis van de internationale ervaring en wetenschappelijke literatuur de transplantatie van de Eilandjes van Langerhans als behandelingsmethode zodanig is ontwikkeld (qua indicatiegebied, techniek en resultaten), dat deze ook in Nederland in experimentele vorm kan worden toegepast. Omdat de ervaring evenwel nog beperkt is, zal veel onderzoek nodig zijn. Een goede registratie van gegevens, intensieve begeleiding van de eigen patiënten, jaarlijkse evaluatie van het programma en aansluiting bij een internationaal studieverband zijn daartoe noodzakelijk. Daarnaast dient het LUMC zorg te dragen voor continuïteit van dit transplantatieprogramma.

De vergunningverlening aan het LUMC zal volgens het CVZ in drie onderdelen moeten worden gesplitst:

1. Isolatie, kweek en bewaren van de Eilandjes van Langerhans Voor de duur van het experimentele programma is er in Nederland om zorginhoudelijke en organisatorische redenen ruimte voor één transplantatie-centrum voor het isoleren, kweken en bewaren van de Eilandjes van Langerhans. Dat dient zich op termijn te ontwikkelen tot een centrum dat ook andere centra van kwalitatief hoogwaardige Eilandjes van Langerhans voor transplantatie-doeleinden kan voorzien.
Zodra het programma voldoende tot ontwikkeling is gekomen en als gebruikelijke zorg kan worden aangemerkt, moet het isoleren, kweken en bewaren van de voor transplantatie geschikte Eilandjes van Langerhans door één onafhankelijke organisatie worden gedaan met een landelijke taak op dit terrein. De implantatie zal dan ook door anderen moeten kunnen worden uitgevoerd.
2. Allocatie, inclusief wachtlijstbeheer
Ook patiënten van buiten het LUMC hebben toegang tot de wachtlijst. De uitvoering van het LUMC-programma zal gebeuren volgens de regels van Eurotransplant. Dat betekent dat de aanmelding van patiënten op de wachtlijst, de toewijzing (allocatie) van donorpancreata (alvleesklieren) en de toewijzing van de voor tranplantatiedoeleinden geïsoleerde en gekweekte Eilandjes van Langerhans door Eurotransplant wordt uitgevoerd.
3. Transplantatie van de Eilandjes van Langerhans Omdat ook het onderdeel transplantatie zich nog in een experimentele fase bevindt, is volgens het CVZ in eerste instantie slechts ruimte voor één transplantie-centrum in Nederland. Op termijn, wanneer een volledige implementatie van het isolatie- en kweekprogramma is gerealiseerd, zal uitbreiding van het aantal transplantatiecentra plaats kunnen vinden.

Op grond van de Wet Orgaan Donatie (WOD) en de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) ziet het vergunningenoverzicht er voor de korte/middellange termijn (experimenteel stadium) en de lange termijn (gebruikelijke zorg) als volgt uit:

* Isolatie, kweek en bewaren
Korte/middellange termijn: LUMC.
Lange termijn: één onafhankelijke rechtspersoon met landelijke taak.

* Allocatie, inclusief wachtlijstbeheer
Korte/middellange termijn: via Eurotransplant. Lange termijn: via Eurotransplant.

* Transplantatie
Korte/middellange termijn: LUMC.
Lange termijn: LUMC en andere transplantatiecentra die in aanmerking komen.

Direct na de eventuele afgifte van de vergunningen door de minister van VWS kan het LUMC van start gaan.

Auteur: John van der Pas (020) 3475605

Mutatiedatum 01/09/27 15:54:21

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie