Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kinepolis kiest voor een adempauze in 2002

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

Kinepolis Group:

halfjaarlijkse resultaten 2001

Kinepolis Group kiest, na het intensieve investeringsplan van 2000 en 2001 (+45% in zetelcapaciteit), voor een adempauze in 2002.

Brussel, 27/09/2001 - De courante nettowinst stijgt van 0,7 Mio EUR naar 1,9 Mio EUR en de geconsolideerde nettowinst van -1,2 Mio EUR naar 0,7 Mio EUR dit jaar. In de eerste jaarhelft van 2000 werden de cijfers nog negatief beïnvloed door de 25% proportionele consolidatie van CinemaxX AG. De resultaten van Kinepolis Group (exclusief CinemaxX AG) zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar, rekening houdende met de belangrijke opstartverliezen van de recente complexen.

De Kinepolis-bezoekersaantallen stegen met 16,7%. Ook de EBITDA, exclusief de niet-relevante omzet van Decatron, steeg in belangrijke mate met 16,3%. De onderneming besliste om een adempauze in te lassen in de verdere investeringen en een aantal activa te realiseren teneinde de schuldgraad te verminderen.

Strategie

Na het hoge investeringsniveau van de voorbije jaren, heeft Kinepolis Group beslist wat gas terug te nemen door een tijdelijke expansiestop in te bouwen. Deze verminderde investeringspolitiek zal zich vertalen in een daling van de schuldpositie. Kinepolis Group wil haar winst verder verhogen en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal optrekken.

 
 2001     2000      1999 
 

Aantal complexen 27 24 18

Aantal schermen 331 273 219

Aantal zetels 95,358 76,866 65,451

Bezoekersaantallen
(000) op 31/12 25,800* 22,446 19,106

 
 
* verwachting

Adempauze in groei

De financiële schuldenlast van Kinepolis Group is door de intensieve groeistrategie gestegen naar 287 Mio EUR.

Kinepolis Group kiest na het uitgebreide investeringsplan van 2000 en 2001 voor een adempauze in 2002. Sinds eind 1999 is het aantal zalen van Kinepolis gegroeid met 50% en het aantal beschikbare zetels met 45%. De totale netto boekwaarde van het vastgoed bedraagt 339,8 Mio EUR. Daarmee bezit de groep een zalenpark dat kan doorgroeien naar 30 miljoen bezoekers of een groeipotentieel van 34% ten opzichte van 2000.

Projecten zoals Granada (15 zalen) en Nancy (10 zalen) zullen verder ontwikkeld worden in 2002, met een opening in 2003.

Er wordt voor deze aanpak geopteerd om een belangrijke schuldafbouw te realiseren. De negatieve impact van verdere opstartverliezen van nieuwe projecten zal verminderen. Het programma van schuldafbouw houdt eveneens de realisatie van de CinemaxX-aandelen in en de geplande ontwikkeling en verkoop van een deel van de gronden in Granada, Warshau en Stockholm.

Kerncijfers

 
 In duizenden EUR    30-06-01      30-06-00      30-06-99 
 Kinepolis CinemaxX Totaal 
 Group  (@ 25%) 
 Aantal bezoekers      11.700  10.026       10.026  8.413 
 Kinepolis 
Aantal bezoekers 8.918 8.918 CinemaxX
Bedrijfsopbrengsten 126.651,0 86.183,8 22.747,2 108.931,0 71.585,8 Bedrijfsopbrengsten 30.007,6 9.940,1 9.940,1 8.560,0 Decatron2

Bedrijfsopbrengsten 96.643,4 76.243,7 22.747,2 98.990,9 63.026,2 excl Decatron
Omzet 124.688,6 81.997,4 19.084,6 101.082,0 63.798,7 Waarvan omzet Cinema 83.052,5 70.322,6 19.084,5 89.407,1 56.128,5 Operations

EBITDA 19.370,5 18.943,9 163,2 19.107,1 17.016,2 (bedrijfsresultaat voor
intresten,
afschrijvingen en
belastingen)
Ebitda-marge 15,29% 21,98% 0,72% 17,54% 23,77% EBITDA excl. Decatron 19.776,8 17.010,5 163,2 17.173,7 16.279,1 Ebitda-marge 20,46% 22,31% 0,72% 17,35% 25,83%

Afschrijvingen en 15.153,1 13.309,7 1.605,6 14.915,2 10.675,7 waardeverminderingen

EBIT (bedrijfsresultaat 4.217,4 5.634,3 -1.442,4 4.191,9 6.340,5 voor intresten en
belastingen)
EBIT-marge 3,33% 6,54% -6,34% 3,85% 8,86% EBIT excl. Decatron 5.150,2 4.387,4 -1.442,4 2.945,0 6.277,3 EBIT-marge 5,33% 5,75% -6,34% 2,98% 9,96%

Financieel resultaat -5.786,9 -3.934,2 -159,0 -4.093,2 -2.020,6 Resultaat uit de gewone -1.569,5 1.700,1 -1.601,4 98,7 4.319,9 bedrijfsuitvoering
Uitzonderlijk resultaat 1.330,2 -136,7 -36,9 -173,6 393,8 Nettoresultaat voor -239,3 1.563,4 -1.638,3 -74,9 4.713,7 belastingen (na
goodwillafschrijving)
Belastingen -460,9 1.668,3 -129,5 1.538,8 2.272,3

Netto geconsolideerd 671,0 213,8 -1.409,5 -1.195,7 2.574,5 resultaat van de groep
na belastingen en
goodwillafschrijvingen

Netto courant resultaat 1.396,7 3.758,3 -1.495,1 2.263,3 6.281,6 voor belastingen
Netto courant resultaat 1.846,1 4.044,2 -1.395,8 2.648,4 6.479,6 van de groep voor
belastingen
Netto courant resultaat 1.857,5 2.090,0 -1.365,5 724,5 4.009,4 Afschrijvingen op 1.307,4 1.554,6 62,1 1.616,7 1.105,9 goodwill

Winst per aandeel 0,10 0,03 -0,17 0,37 Netto courante winst 0,27 0,30 0,10 0,58 per aandeel
Aantal aandelen (in 6.930.778 6.930.778 6.930.7786.930.778 eenheden)

 
 
Commentaar bij de kerncijfers

Om de vergelijkbaarheid van de halfjaarresultaten te vrijwaren, worden de cijfers per 30 juni 2001 vergeleken met de resultaten per 30 juni 2000 exclusief CinemaxX AG (à rato van 25%).

De eerste gevolgen van de belangrijkste investeringsperiode die Kinepolis Group sinds haar bestaan heeft gerealiseerd, vertalen zich in een belangrijke omzetstijging. Kinepolis Group behaalt in de eerste jaarhelft van 2001 een omzetstijging van 52% tot 124,7 Mio EUR. Zonder de omzetstijging van de ontwikkelingsmaatschappij Decatron, ondermeer naar aanleiding van het sale & lease back project te Paterna/Valencia (26 Mio EUR), realiseert Kinepolis Group een omzet van 90,2 Mio EUR ten opzichte van 74,5 Mio EUR vorig jaar. Dit betekent een stijging van 21,2%.

De belangrijkste reden voor de toename van de omzet is de algemene stijging van de bezoekersaantallen met 16,7% tot 11,7 miljoen. Ook de bestaande complexen leverden een bijdrage met een groei van 3%, niettegenstaande een lichte terugval in Frankrijk.

EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, intresten en belastingen) bedraagt 19,4 Mio EUR ten opzichte van 18,9 Mio EUR een jaar eerder. Zonder het effect van Decatron (zie voetnoot 2) stijgt de EBITDA van 17 Mio EUR tot 19,8 Mio EUR, een stijging van 16,3%. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van de nieuwe complexen ten belope van 1,8 Mio EUR, evenals een stijging in de bestaande complexen van ongeveer 3%. Hiermee behaalt Kinepolis Group haar doel van 15% stijging in operationele EBITDA die werd vooropgesteld.

Door de belangrijke nieuwe investeringen en de daaruitvolgende stijging in afschrijvingen (+1.8 Mio EUR), daalt de geconsolideerde EBIT voorlopig van 5,6 Mio EUR tot 4,2 Mio EUR. De nieuwe projecten leveren hier zoals verwacht een negatieve bijdrage, in tegenstelling tot de EBITDA-bijdrage, als gevolg van hogere afschrijvingen.

Een intreststijging (3,3 Mio EUR) is te wijten aan de toename van de financiële schulden (ten gevolge van het recente investeringsbeleid) en de verhoging van de intrestvoeten op de financiële markten. Ook de opstartverliezen van de nieuwe complexen ten belope van 4,4 Mio EUR zorgen ervoor dat het nettoresultaat van Kinepolis Group voorlopig niet is gestegen. Dit resultaat is echter beïnvloed door de eenmalige afboeking van geactiveerde projectkosten ten belope van 1,2 Mio EUR.

Op de verkoop van de participatie te Mons is een meerwaarde gerealiseerd van
1,1 Mio EUR. Door de fusie van een aantal operationele vennootschappen in België in de nieuwe vennootschappen Kinepolis Multi NV en Kinepolis Mega NV is er een positief effect op de belastingslatenties van 2,1 Mio EUR geboekt.

Het courant resultaat is vergelijkbaar met dat van vorig jaar in acht genomen de belangrijke opstartverliezen van de nieuwe complexen en de daling van de goodwill. Daarmee daalt het courant resultaat tot 1,9 Mio EUR.

CinemaxX AG

De huidige koers van het CinemaxX-aandeel schommelt rond 4 à 4,5 EUR/aandeel. Per 30 juni 2001 noteerde het aandeel CinemaxX aan 7,1 EUR/aandeel.

Voorzichtigheidshalve werd geopteerd om de huidige boekwaarde (6 EUR/aandeel) te behouden. Deze aandelen staan onder geldbeleggingen op de balans.

Op 24 september werd een overeenkomst getekend met MM Warburg AG in Hamburg om de verdere negociaties en verkoop van de 25% participatie (= 3 miljoen aandelen) CinemaxX te realiseren.

Belangrijke gebeurtenissen

Eerste semester 2001

In maart 2001 werd het 14 zalen complex te Pioltello/Milaan geopend. Dit vormt, samen met Treviso, de tweede locatie in Noord-Italië. Voor de periode maart tot en met het einde van 2001 worden 600.000 bezoekers verwacht.

Medio mei opende het Total Entertainment complex met megabioscoop (24 zalen) te Valencia zijn deuren, op huurbasis met Heron International. Voor de periode mei-december 2001 worden er reeds 1,1 miljoen toeschouwers verwacht.

In juni verwierf Kinepolis Group een bijkomende 30%, en daarmee de volledige 100%, van de aandelen in de SA Imagibraine en de SA Imagisoft (het 10 zalen complex te Braine l'Alleud).

De participatie van 20% in de SA Imagimons (het 12 zalen complex te Mons) werd verkocht aan SA Multiscope Palace.

Na 30 juni 2001

Begin juli opende Kinepolis Group in Poznan, haar eerste Poolse locatie, een megaplex van 20 zalen, vandaag reeds, de belangrijkste bioscoop van Polen. Voor het tweede semester van dit jaar worden 700.000 bezoekers verwacht.

Kinepolis Group verwierf op 12 september jl de overige 50% van de aandelen van de e-commerce vennootschap Intellignet NV.

Toekomstperspectieven

Kinepolis Group voorziet naar het eind van het jaar toe een stijging in de bezoekersaantallen van tenminste 15%. De voorziene stijging van 15% EBITDA binnen de cinema operations kan worden gehaald. Het nettoresultaat wordt volgend jaar positief beïnvloed door de beslissing van de groeivertraging (minder opstartverliezen) en door de eerste positieve inbreng van de nieuwe complexen.

Kinepolis Group bereidt de overgang op IAS (International Accounting Standards) voor met als objectief in 2004 in IAS te rapporteren. Een interne oefening wordt voorzien in de loop van 2002.

Verslag van de commissaris

De commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer L. Ruysen, bevestigt dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Antwerpen, 26 september 2001

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door

L. Ruysen

Financiële kalender

Resultaten voor het volledige boekjaar 2001maart 2002

Algemene Vergadering 17 mei 2002

Bekendmaking halfjaarresultaten 2002 september 2002

Voor meer informatie, contacteer

n.v. Kinepolis Group s.a.

Pers:

Florent Gijbels, CEO, tel: +32 2 474 26 91, e-mail: (mdassonville@kinepolis.com)

Investor Relations:

Jan Staelens, CFO, tel: + 32 2 474 27 92, e- mail: (tduyck@kinepolis.com)

Profiel

Kinepolis Group geniet wereldwijd erkenning op het vlak van innovatie en creativiteit in de bioscoopexploitatie. Sinds de jaren '70 speelt de groep een belangrijke innoverende rol binnen de sector door haar bioscoopexploitatie pro-actief af te stemmen op de maatschappelijke en technologische evoluties.

De succesfactoren van het Kinepolis-concept zijn onder meer de eigen bouwtechnologie, superieure geluids- en beeldkwaliteit, een attractief filmaanbod, en een vlotte bereikbaarheid.

Kinepolis Group heeft 1.336 werknemers in dienst in zeven landen: België, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Zwitserland en Polen.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...