Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KOK over crisis in CDA en bezoek aan moskee in Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9997
28-09-2001, NOS, Gesprek met minister-president, Nederland 3, 22.57 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER DE CRISIS IN HET CDA EN ZIJN BEZOEK AAN

MOSKEE IN AMSTERDAM

CRISIS IN HET CDA

WITTEMAN:
Meneer Kok, voordat we over nog ernstiger zaken gaan spreken, Jaap de Hoop Scheffer heeft het lastig. Voelt u met hem mee?

KOK:
Dat is niet het goede woord, maar het is vrij ernstig wat er binnen het CDA nu gebeurd en ook heel verrassend, blijkbaar voor alle betrokkenen. De democratie is altijd in staat om dat weer te overwinnen. Ook een partij als het CDA moet dit kunnen overwinnen, maar het is aan hun. Het is niet aan mij om daar commentaar op te geven.

WITTEMAN:
Ze zien het zelf als een ramp.

KOK:
Ja, maar dat is toch geen reden voor mij. Het is geleidelijk aan weer verkiezingsseizoen, over een half jaar verkiezingen. Men maakt zich op voor kandidatenlijst, komt op een laat moment, zeven, acht maanden voor de verkiezingen, ineens zo'n toegespitst conflict tussen twee topfiguren.

WITTEMAN:
Begrijpt u dat?

KOK:
Nee, maar ik hoef het ook niet te kunnen begrijpen. Ik weet daar zo weinig van. Ik ken het CDA...

WITTEMAN:
U weet wel iets over lijsttrekkers, kroonprinsen en dat gedoe.

KOK:
Ja, het is buitengewoon zuur voor het CDA dat het uitgerekend het CDA weer overkomt. Men heeft wel enige ervaring op dit punt.

WITTEMAN:
U heeft zich wel eens, met enig dédain is misschien een groot woord, maar met afstand uitgelaten over de oppositie van het CDA. Dat vindt hier misschien zijn vertaling in.

KOK:
Nee hoor. Dat heeft niets met mijn oordeel over het CDA of de oppositie van het CDA....WITTEMAN:
Niet met uw oordeel, maar misschien met de kwaliteit van de oppositie?

KOK:
Men heeft nu een ernstig intern probleem. Dat is een probleem tussen personen. Dat vertaalt zich op een of andere manier altijd politiek. Ik moet dat echt afwachten.

WITTEMAN:
Een beetje leedvermaak als concurrent?

KOK:
Nee, geen leedvermaak. Het is triest voor de partij. Die zal er zelf uit moeten komen. Anderen zullen hier niet kunnen helpen.

WITTEMAN:
Uw partij is concurrent op de politieke markt, dus leedvermaak zou kunnen.

KOK:
Nee. Dat vind ik niet goed. Een sterke democratie heeft ook behoefte aan krachtige vitale politieke partijen. Ook een (onverstaanbaar) oppositiepartij hoort daar een plek in te hebben. Dat zullen ze zich ook wel aan trekken de komende dagen en weken.

BEZOEK AAN MOSKEE IN AMSTERDAM

WITTEMAN:
U bent dan toch uiteindelijk vandaag naar een moskee gegaan. Ik formuleer het expres zo, omdat mensen zeggen, het heeft wel lang geduurd.

KOK:
Ik heb het echt niet als mijn opdracht gezien nu eens zo snel mogelijk dat te leveren, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb een heel vol program. Ik heb wel in de loop van de week gedacht, ik moet tegen het einde van de week nog een aantal dingen doen. Daar houdt het vanavond ook niet mee op. Ik vind dat op deze manier zichtbaar maken - na het gesprek vorige week met moslimjongeren in Den Haag samen met Van Boxtel - goed laat zien dat we er allemaal bij horen. Dat respect voor elkaar en betrokkenheid bij elkaar, juist in een tijd dat het een beetje moeilijker in de samenleving komt te liggen, van groot belang is.

WITTEMAN:
Is dit de eerste keer dat u als minister-president in een moskee komt?

KOK:
Nee, ik ben wel vaker op werkbezoeken, niet perse in de gebedsruimte, maar wel in de sociale ruimte van moskeeën geweest, zoals ik ook andere geloofsgemeenschappen wel bezoek. Het is een onderdeel van overheid, kerk en samenleving.

WITTEMAN:
Je hoort deze week het verwijt aan de overheid en het kabinet dat er altijd te weinig aandacht is geweest.Vindt u niet?KOK:
Ik vind het niet terecht. Ik vind het ook niet een veelgehoord verwijt. Er zijn veel constateringen in een tijd zoals nu, waarin spanningen of spanninkjes wat toenemen, waarbij men zegt: de zichtbare en aanwezige rol van de overheid is ook des te belangrijker, ook in persoon. Het is ministers en minister-president. Ik geef daar een hele hoge aandacht aan, ook een hoge prioriteit. Ik kan dat niet allemaal repareren en oplossen, maar de psychologie wil hier heel veel. Je bent inderdaad minister-president voor zoveel mogelijk burgers tegelijk in dit land.

WITTEMAN:
Waaraan hadden de mensen kunnen merken dat u daar prioriteit aan gaf?

KOK:
In de eerste plaats door vorige week al heel snel, ook tot hun eigen verrassing, voor iedereen waarneembaar, met een groep moslimjongeren te spreken. Dat is binnen vierentwintig uur gebeurd. Dat heb ik gedaan, omdat ik ook persoonlijk door jongeren werd aangesproken. Ik heb toen tegen Roger van Boxtel gezegd: laten we snel met hen praten. Niet omdat als je met vijftien jongeren hebt gepraat je als het ware dat onderwerp hebt afgerond. Het vraagt heel veel aandacht en onderhoud, als ik het zo mag zeggen. Daar heb ik al vroeg de eerste prioriteit aan gegeven. Ik heb ook eerder deze week, samen met minister Van Boxtel en anderen, gekeken naar wat we de komende tijden nog meer kunnen doen om op alle velden, dus niet alleen moskeebezoek, maar ook naar de Nederlanders die in zwakkere buurten leven en soms ook hun bezorgdheid hebben over de ontwikkelingen daar, activiteiten te ontwikkelen en betrokkenheid te tonen.

WITTEMAN:
Is dat een goed signaal dat de gebeurtenissen van 11 september er blijkbaar de oorzaak van zijn dat u en het kabinet meer aandacht gaat besteden aan wat dan spanningen of, zoals u zegt, spanninkjes, zijn?

KOK:
Ja.

WITTEMAN:
Het lijkt nu net alsof zoiets nodig was om dat in te zien.

KOK:
Dat zou heel erg cynisch zijn. Het is zo dat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en alles wat daar op gevolgd is een aantal dingen heeft bloot gelegd. Denkt u aan jongeren, dat de nadere lezing van Ede weer een andere is dan we de eerste dagen hoorden. Maar ook überhaupt begrip tonen voor deze daad van terrorisme, waar geen goed woord voor over kan zijn. Ruiten van moslimscholen die worden ingegooid, bommeldingen of dreigingen of aanslagen richting moskeeën...

WITTEMAN:
Wat is uw beoordeling daarvan? Is dat kwajongenswerk, is dat een signaal van groeiende spanningen of misschien wel een kloof tussen allochtone en de autochtone samenleving?KOK:
Nee, als het gaat om het gebruik van stenen, verfbommen of brandbommen, dan is het kwajongenswerk. Dat is niet de Nederlandse bevolking die op deze manier aan de mensen die van elders zijn gekomen laat weten waar het op staat. En andersom, als er uitingen zijn geweest vanuit Marokkaanse geledingen bijvoorbeeld waarbij men wel erg veel begrip en instemming toonde met de vreselijke aanslagen, dan is dat ook niet iets wat we mogen generaliseren. Het is zo, dat in onze samenleving...

WITTEMAN:
Hoe ernstig is dat?

KOK:
Dat is ernstig. Dat is heel ernstig.

WITTEMAN:
U vindt het ernstig. Wat dat betreft volgt u ook het oordeel dat uit enquêtes zou blijken?

KOK:
Ik vind ieder gebruik van geweld ernstig tot onaanvaardbaar, afhankelijk van de graden van geweld natuurlijk. Ik vind het instemmen of steun betuigen aan dit soort uitingen van terrorisme zeer, zeer ernstig. Maar ik weet tegelijkertijd dat we in onze Nederlandse samenleving met heel veel mensen die van elders zijn gekomen, een andere godsdienst belijden, een heel andere culturen met zich meedragen en de Nederlanders die hier geboren en getogen zijn samen een samenleving willen houden en versterken waar we wat met elkaar hebben.

WITTEMAN:
Is dat zo? Willen we dat?

KOK:
Ja.

WITTEMAN:
Of is Nederland minder tolerant dan we denken?

KOK:
De vraag is: wat is tolerant.

WITTEMAN:
Wat is uw oordeel?

KOK:
Verdraagzaamheid is nodig. De verdraagzaamheid is ruim aanwezig, maar de verdraagzaamheid moet niet inhouden dat we over en weer toestaan wat niet mag.

WITTEMAN:
Ik vind die verdraagzaamheid niet erg blijken uit de enquêtes.KOK:
We moeten heel erg oppassen met alleen maar de barometer van de enquête te volgen. Ik denk dat vooral belangrijk is met mensen te praten, naar mensen te luisteren.

WITTEMAN:
Dat is ook een vorm van enquête. Bij een enquête worden meer mensen gesproken.

KOK:
Ik heb liever niet een opiniepeiler die honderd telefoontjes op een avond doet en dan zegt, ik weet nu weer wat het Nederlandse volk denkt. Ik vind dat we er middenin moeten staan. Alles wat ik doen met collega Van Boxtel en anderen, wat ook de Kamer gaat doen, wat politieke partijen en maatschappelijke organisaties doen, dat is met elkaar daarover praten. Misschien hebben we de afgelopen jaren wel een periode achter ons waarin onderliggend best wel wat van spanningen, spanningshaarden, onvrede naar elkaar toe bestond. En dat kwam er dan niet uit.

WITTEMAN:
Onderschat?

KOK:
Weet ik niet, maar in ieder geval kwam het er niet uit. Men leefde enigszins naast elkaar. Nu is door een vreselijke externe gebeurtenis in de Verenigde Staten heel veel in één keer losgewoeld. Je ziet dat in andere Europese landen net zo goed.

WITTEMAN:
Maar heeft u het dan ook onderschat?

KOK:
Het gaat niet om onderschatten. Het gaat er om op een moment dat je elkaar moet aanspreken, bemoedigen en open moet staan voor luisteren naar elkaar en respect hebben, dat je die mogelijkheden daarvoor creëert en benut. Dat wil ik doen. Dat vind ik mede een taak van de regering, niet alleen, het is onderwijs, gemeentebesturen, wijken, noem maar op. Als wij ons daar actief in opstellen, laten zien dat ons dat een punt van zorg en aandacht is, dan zijn we een drager van weer voldoende vertrouwen in de toekomst en in elkaar. Daar moeten we heel veel in investeren. Ik denk dat daar in Nederland een heel willig oor voor bestaat.

WITTEMAN:
Bestaat dan niet het gevaar dat allerlei onaangename uitingen van die spanningen, ik noem maar agressiviteit van Marokkaanse jongeren, op een hoop worden gegooid met gevaren van de islam en dat soort kretologie?

KOK:
Ja. Dat risico is groot. Andersom is het risico ook groot dat als er een steen door de ruit gaat in een moslimschool, men in de moslimgemeenschap zegt, zie je wel, we zijn blijkbaar nooit geaccepteerd in Nederland. Anders zouden ze zich niet zo tegenover ons opstellen. Al die veralgemeniseringen moeten we proberen terug te dringen tot de proportie waarin dat hoort. Het mag niet worden toegestaan, kan niet worden getolereerd. Verdraagzaamheid betekent niet dat dingen die niet deugen door de vingers worden gezien. Geweld en terrorisme, klein en groot, moet worden bestreden op allemogelijke manieren. Proberen vooroordelen weg te nemen, respect voor elkaar. Ons ook proberen te verplaatsen in elkaars positie.

WITTEMAN:
U heeft voldoende vertrouwen in de tolerante Nederlandse samenleving dat dat allemaal wel goed zal verlopen?

KOK:
Niet op die eenvoudige manier zoals u het nu zegt, dat dat allemaal wel goed zal verlopen. Het is een hell of a job. Het is een hell of a job in een samenleving die wat meer onder spanning komt te staan. Maar naar de mate waarin we dat serieus nemen, daar ook met energie en zekere overtuigingskracht in staan, ons niet onmiddellijk door enquête a of b laten opjutten, maar echt bij de feiten blijven, dan kunnen we stappen vooruit zetten als dat ook echt wordt gedragen en aanslaat. Dan gaat het niet zo maar vanzelf de goede kant op, maar dan is er weer perspectief. (letterlijke tekst, ongecorrigeerd, JBr)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...