Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groene stroom vanaf 1 januari 2002 in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2001

Groene stroom vanaf 1 januari 2002

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering na advies van de Raad van State definitief een uitvoeringsbesluit goedgekeurd waardoor vanaf 1 januari 2002 de groenestroomcertificaten ingevoerd worden. Deze certificaten worden toegekend aan een producent van groene stroom als bewijs dat hij op een duurzame manier elektriciteit heeft opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

De energiebronnen waarvoor groene stroomcertificaten wor- den toegekend zijn windenergie, waterkracht, zonne-ener- gie, biogas, stortgas, mest en biomassa. Verder komen ook nog een aantal energiebronnen in aanmerking zoals geothermische energie en getijden- en golfslagenergie, en enkele selectief ingezamelde organische afvalfracties zoals GFT en bermmaaisel.

Tegelijkertijd worden de elektriciteitsleveranciers ver- plicht om tegen 2004 voor minstens 3% van de geleverde elektriciteit groenestroomcertificaten voor te leggen. De doelstelling voor 2002 en 2003 bedraagt 1,4 en 2%, en loopt na 2004 verder op tot 5% in 2010. Leveren de elek- triciteitsbedrijven te weinig groenestroomcertificaten in, dan moeten ze een boete betalen van 0,12 euro (5 fr.) per ontbrekend kilowattuur groene stroom. Deze boete wordt gestort in het Hernieuwbaar Energiefonds, dat gebruikt zal worden om bijkomende groenestroomprojecten aan te moedigen.

Producenten van groene stroom kunnen hun certificaten dus aan een aantrekkelijke prijs verkopen aan elektriciteits- leveranciers. Daardoor worden vele groenestroomprojecten rendabel en zal het huidige aandeel groene stroom, dat nog onder 0,5% ligt, snel oplopen.

Sinds de aankondiging van de certificatenverplichting in het Vlaams Regeerakkoord en het Vlaams Elektriciteits- decreet verviervoudigde het vermogen aan windturbines in Vlaanderen.

Als extra stimulans zal groene stroom ook gratis over het net vervoerd worden.

Wie meer dan 3% groene stroom wil kopen, krijgt daardoor bovendien onmiddellijk het recht om vrij een leverancier te kiezen, die voor de geleverde groene stroom extra cer- tificaten moet inleveren. De groenestroomproductie zal daardoor nog sterker stijgen. Tot nu toe kunnen enkel zeer grote bedrijven met een verbruik van meer dan 20 miljoen kilowattuur hun leverancier vrij kiezen. De vrije keuze van elektriciteitsleverancier wordt geleide- lijk uitgebreid naar kleinere verbruikers. Halfweg 2003 zal de markt volledig vrij zijn.

Om iedereen nu reeds te laten genieten van de prijsver- lagingen in een open markt, besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister Stevaert om elk gezin 500 kilowattuur gratis te geven, wat overeenstemt met een voordeel van ongeveer 74,37 euro (3000 fr.).

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 553 70 14
(johan.vanhoecke@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie