Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV presenteert 'Koersbepaling Europa'

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

FNV presenteert 'Koersbepaling Europa'

Donderdagmiddag 27 september presenteerde de FNV haar nieuwe Europavisie 'Koersbepaling Europa' aan de pers. In het Internationaal Pers Centrum in Brussel overhandigde FNV vice-voorzitter Kitty Roozemond het eerste exemplaar aan Dick Benschop, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Daarna vond er een debat met europarlementariërs plaats. DE PRESENTATIE VAN ROOZEMOND
In pakweg tien minuten valt de brede sociaal-economische inzet van de FNV niet weer te geven. Kitty Roozemond beperkte zich tot een paar actuele Europese onderwerpen: pensioenen, arbeidsmigratie en arbeidsmobiliteit, het armoedebeleid en de Tobin-tax. Zij sprak onder meer haar reserves uit over een vrije Europese pensioenmarkt. Die mag er niet toe leiden dat werkgevers of werknemers uit collectieve contracten stappen. Daarmee wordt de solidariteit ondermijnd. Over het kabinetsbeleid over detachering van werknemers is de FNV niet te spreken. Deze Europese richtlijn moet in de toekomst voor alle werknemers in alle sectoren gaan gelden. Zodat iedereen onder een CAO valt en niet veroordeeld wordt tot een bestaan op minimumniveau. Ook pleit de FNV voor invoering van de Tobin-tax, een belasting op flitskapitaal. Minister Zalm heeft, samen met zijn Europese collega's, vorige week besloten dat er een onderzoek gaat plaatsvinden. Maar dat mag 'geen zoethoudertje worden'. Ook het Euro! pese sociale beleid laat volgens de FNV fors te wensen over. Nieuwe methoden als benchmarking, open coördinatie en best practices mogen niet in de plaats komen van wetgeving. Want dan komt een sociaal Europa nooit tot stand.

KRITIEK FNV OP KABINET
Roozemond uitte bovendien stevige kritiek op de rol van de nationale overheid:
- de Europese besluitvormingsprocessen moeten transparanter en democratischer worden
- de FNV wil ook over Europese zaken serieus overleg 'in de polder', bijvoorbeeld in de vorm van een soort najaarsoverleg.
- het Nederlandse kabinet stelt zich de laatste tijd steeds terughoudender op tegenover Europese regelgeving op sociaal terrein.
BENSCHOP AAN BOD
Staatssecretaris Benschop nam de kritiek van de FNV serieus op en reageerde als volgt. Hij sluit zich aan bij de FNV in haar opvatting dat de Europese Unie (EU) meer openbaarheid en een groter democratisch gehalte moet krijgen. Hij was ook erg enthousiast over het deel uit de nota dat de positie van Europa in de wereld beschrijft. Benschop waarschuwt er echter voor dat een sociaal Europa niet moet worden afgezet tegen een economisch Europa. Beide Europa's zijn, aldus Benschop, noodzakelijk. Hij constateert de nodige angsten in de Europanota voor beleidsconcurrentie en een 'raise to the bottom'. Volgens Benschop is deze beleidsconcurrentie noodzakelijk, maar wijst er ook op dat goede sociale afspraken, zoals onderwijs en arbeidsomstandigheden bijdragen aan onze concurrerende economie. De rol van de sociale partners in de Europese Unie is daarom ook uitermate belangrijk. De vakbeweging loopt hierin ver vooruit op de werkgevers, aldus Benschop. Benschop belooft dat hij zal proberen de rol van de sociale partners in de EU tastbaarder te maken.

DEBAT MET EUROPARLEMENTARIËRS
Onder leiding van Jory van den Broeke, persvoorlichter van het Europees Parlement (EP), vond daarna een debat plaats. Naast Kitty Roozemond waren daarbij de europarlementariërs Ieke van de Burg (PvdA), Ria Oomen (CDA), en Theo Bouwman (Groen Links) betrokken. In het debat stonden de thema's uit Roozemonds speech centraal. De europarlementariërs waren het er over eens dat de 'open coördinatie-methode' die overwegend wordt gebruikt om Europese sociale afspraken te maken, erg nuttig kan zijn. Toch is het nog niet altijd voldoende, wat ook de mening is van Kitty Roozemond.

Jory van den Broeke sloot het debat af met de vraag welke adviezen de europarlementariërs de FNV wilden mee geven voor de toekomst. Theo Bouwman vindt dat de FNV meer moet letten op specifieke onderdelen van richtlijnen, die niet stroken met andere, "sociale", richtlijnen. Zo sloot het onderdeel 'informatie en consultatie' uit de overnamerichtlijn absoluut niet aan bij de ontwerprichtlijn over informatie en consultatie. Volgens Ria Oomen is het vrij verkeer voor werknemers nog lang niet vrij genoeg. Hier moet de FNV meer op inzetten.

De FNV nota 'Koersbepaling Europa' kun je lezen in bijlage. (28/09/2001)

Meer Europees nieuws? Ga naar www.fnv.nl/europa Europa - (europa@dds.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie