Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De halfjaarresultaten van Fountain

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

European Leader in "out-of-Home" Hot Drinks

Geconsolideerde halfjaarlijkse resultaten 2001

« Groeiende omzet,

Achteruitgang van de resultaten »


* Halfjaarlijkse omzet van 25 miljoen EUR (1 miljard BEF), groei van 6% vergeleken met eerste semester vorig jaar,


* Halfjaarlijkse bedrijfscashflow van bijna 4 miljoen EUR (157 miljoen BEF), een achteruitgang van 28%,


* Halfjaarlijks herwerkt netto lopend resultaat (*) van 1,1 miljoen EUR (45 miljoen BEF), een achteruitgang van 54%.

(*) De herwerkte resultaten worden berekend na de eliminatie van de impact van de goodwillafschrijvingen. Deze laatste bestaan uit het geheel van merken, handelsfondsen en consolidatieafwijkingen.

Omzet en Activiteit

Het omzetcijfer van de groep bereikte 25,19 miljoen EUR (1.015 miljoen BEF). Dit betekent een groei van 6% in vergelijking met het eerste semester van het vorig boekjaar. De groei wordt verklaard door de aankoop in 2001 van concessiehouders en handelsfondsen in Frankrijk en Denemarken.

De nieuwe high-end machine Ottimo, in januari aangekondigd maar met vertraging gelanceerd in juni 2001, heeft een wachtende houding bij de concessiehouders en in de markt veroorzaakt. Ondanks een voldoende ontwikkeling van de Nespresso Professional in Frankrijk heeft deze lanceringvertraging een negatieve impact op de verkopen van dit eerste trimester. De interne groei van de groep (omvang van 1/1/2000) bedroeg
-1,9%.


Tijdens het eerste semester van 2001 heeft de groep FODIS - concessiehouder in West-Frankrijk - alsook twee concessiehouders in Zuid-Frankrijk aangekocht en de aankooppolitiek van Deense handelsfondsen voortgezet.

Tijdens 2001, werd 44,8% van de totale omzet gerealiseerd door de distributiebedrijven van de groep waarvan de verkoopsploegen aanzienlijk werden versterkt (+60% in aantal verkopers sinds juni 2000).

Geografisch gezien blijven de Benelux en Frankrijk de sleutelgebieden met 86% van de totale omzet.

BedrijfsCashFlow (EBITDA)

De bedrijfscashflow bedraagt 3,9 miljoen EUR (156,9 miljoen BEF), een achteruitgang van 27,8% in vergelijking met het eerste semester van 2000. De bruto exploitatiemarge bedroeg 57,2% van de omzet, vergeleken met 55,0% voor dezelfde periode in 2000, terwijl het percentage van de bedrijfscashflow op de omzet zakte van 22,7% naar 15,4%. De achteruitgang wordt voornamelijk verklaard door de impact van de kosten die verbonden waren aan de introductie van de nieuwe machine Ottimo (0,7 miljoen EUR ; 30 miljoen BEF), de toename van de verkoopsploegen binnen de nieuwe bedrijven (geschat op 0,1 miljoen EUR ; 5 miljoen BEF) en de wijziging van de managementstructuur op groepsniveau en in de dochterondernemingen (0,4 miljoen EUR ; 15 miljoen BEF).

De Nespresso Professional activiteit in Parijs heeft de geconsolideerde bedrijfscashflow positief beïnvloed. Deze goede prestatie werd echter weggewist door de negatieve impact (0,5 miljoen EUR ; 19 miljoen BEF) van de andere directe distributie activiteiten in Lyon en Parijs (Fountain), in hun consolidatiefase, alsook door de nieuwe aankopen (West-Frankrijk en Zuid-Frankrijk) waarvan de integratie in de groep ontegensprekelijk punctuele kosten tijdens het eerste boekjaar veroorzaakte.

Netto Lopend Resultaat

De achteruitgang van de bedrijfscashflow veroorzaakte een achteruitgang van 54,4% van het netto herwerkt lopend resultaat tot 1,1 miljoen EUR (45 miljoen BEF).

Uitzonderlijk Resultaat

De uitzonderlijke netto kostenlast van 0,2 miljoen EUR (9,3 miljoen BEF) omvat voornamelijk de kosten die verbonden waren aan de herstructurering van de netwerken (0,21 miljoen EUR ; 8,4 miljoen BEF) en aan de transfer van het beheer van de Duitse markt naar een lokaal onafhankelijk bedrijf (0,06 miljoen EUR ; 2,3 miljoen BEF).

Belastingen

De belastingslast bedraagt 0,7 miljoen EUR (27,5 miljoen BEF), een vermindering van 64% vergeleken met het eerste semester van 2000. Dit is het gevolg van de vermindering van de lokale belastbare basissen.

De afschrijving van de consolidatieverschillen van 1,4 miljoen EUR (56,1 miljoen BEF) en van de handelsfondsen van 0,2 miljoen EUR (6,91 miljoen BEF) (Frankrijk en Denemarken) komt niet te berde in de berekening van deze belastingsbasis.

Omvang

De consolidatie omvang is toegenomen door de globale incorporatie van FODIS, haar twee dochterondernemingen en het bedrijf Fountain Coffee System OY (Finland) alsook door de evenredige incorporatie van de bedrijven Slodadis SAS (F) en Little Kawa SAS (F) beide met 50% participatie.


1. Het Bedrijfsresultaat omvat de afschrijvingen op merken voor een bedrag van 0,6 miljoen EUR (23,1 miljoen BEF) in 2001 vergeleken met 0,6 miljoen EUR (22,5 miljoen BEF) in 2000 en op handelsfondsen voor een bedrag van 0,2 mio EUR (6,9 mio BEF) in 2001 vergeleken met 0,0 mio EUR (1,3 mio BEF) in 2000.


2. De financiële resultaten omvatten de afschrijvingen op de positieve consolidatieverschillen voor een bedrag van 1,4 miljoen EUR (56,1 miljoen BEF) in 2001 vergeleken met een bedrag van 1,3 miljoen EUR (52,8 miljoen BEF) in 2000.

Investeringen

De commercialisering van de het nieuwe machinegamma Ottimo ging in Frankrijk van start in juni 2001. De lancering in België zal voor het einde van het boekjaar plaats hebben. Deze machine behoort tot een nieuwe generatie, is internationaal gepatenteerd en verbreedt het Fountain aanbod tot gebrouwen koffie.

De investeringen in handelsfondsen (Frankrijk en Denemarken) bedroegen 3,1 miljoen EUR (124,7 miljoen BEF) voor het eerste semester 2001. Ze worden lineair over 10 jaar afgeschreven zoals in de evaluatieregels voorzien.

Tweede Semester van het Boekjaar 2001

In wederzijdse overeenstemming heeft Dominique Rolland, CEO, de Fountain groep eind augustus 2001 verlaten. Hij zal vervangen worden door een tweehoofdige directie steunend op Vincent Nys, voormalig directeur generaal van de Franse bedrijven, die de commerciële verantwoordelijkheden overneemt en op Eric Malrain, CFO, die zijn financiële verantwoordelijkheden uitbreidt met de administratieve, logistieke en industriële verantwoordelijkheden. Beiden zullen direct rapporteren aan Pierre Vermaut, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De eerste successen die in Frankrijk voor de nieuwe Ottimo behaald werden zijn hoopgevend en bevestigen het enorm potentieel van dit aanbod dat gebrouwen koffie combineert met een uitgebreide keuze van andere warme dranken.

Tijdens het tweede semester 2001 zal de groep de logistiek uitbesteden wat een centraal voorraadbeheer mogelijk zal maken. Dit project zal de centralisering van de Franse ploegen in Parijs en de realisatie van verschillende gebouwen bewerkstelligen.

Anderzijds vervolgt Fountain haar optimalisatie- en vereenvoudigingspolitiek van de structuren door het aantal bedrijven in de groep te verminderen.

Nochtans zal Fountain de last blijven ondervinden van de commerciële investeringen in de aangekochte distributiekanalen. De groep schat dat nog 15 tot 18 maanden nodig zullen zijn om er ten volle profijt uit te halen. Tijdens deze periode zal de groep het accent leggen op de verbetering van haar winstgevendheid en bedrijfskapitaal.

Verslag van de Commisaris over de Geconsolideerde Rekeningen

« We zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de halfjaarlijkse geconsolideerde informatie van de naamloze vennootschap "FOUNTAIN INDUSTRIES EUROPE" per 30 juni 2001, overeen-komstig de normen van het Instituut der bedrijfsrevisoren. In functie van hun doelstelling, waren onze controles minder diepgaand dan deze die vereist zijn voor de certificering van de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen van de cijfergegevens van het halfjaarlijks geconsolideerd verslag noodzakelijk maken.

B.S.T. Bedrijfsrevisoren SCPRL, Vertegenwoordigd door

Pascale TYTGAT, Bedrijfsrevisor. »

Profiel

De Fountain groep, die voornamelijk aanwezig is in de belangrijkste Europese landen, fabriceert en commercialiseert machines voor de distributie van warme dranken alsook hun consumptieproducten die bestemd zijn voor de "out of home" markt. De distributie wordt georganiseerd rond een concept dat zich vooral tot de kleine en middelgrote ondernemingen richt en steunt op een gediversifieerd gamma van dranken (koffie, specialiteiten op basis van koffie, theesoorten, chocolade, soepen...) die voor hun grote kwaliteit erkend worden. De groep verdeelt zijn producten via eigen of onafhankelijke vergunningen die netwerken van al dan niet zelfstandige concessiehouders ontwikkelen, beheren en animeren, waarbij dicht bij de klant een globale dienstverlening wordt aangeboden.

Inlichtingen

Alle inlichtingen bij:

De Heer Pierre VERMAUT, Voorzitter van de Raad van Bestuur

((vermaut.pierre@fountain.be) - tel. 02 3890810)

of

De Heer Eric MALRAIN, Groep Algemene Directeur - Financiën en Logistiek

((malrain.eric@fountain.be) - tel. 02 3890811 of 0477 354599)

www.fountain-europe.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie