Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Datum nieuwsfeit: 30-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

P E R S B R I C H T

Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Brede steun voor landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Zondag 30 september 14.00 op de Dam in Amsterdam

Utrecht, 25 september 2001 -

Zo'n negentig organisaties hebben tot nu toe het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' ondertekend, en roepen op voor de landelijke manifestatie aanstaande zondag 30 september om 14.00 uur, op de Dam in Amsterdam.

Het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat ten grondslag ligt aan de manifestatie, is binnen twee dagen tijd ondertekend door organisaties uit vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Uit de snelheid en de breedte van de ondertekening blijkt hoezeer de oproep weerklank vindt in de Nederlandse samenleving. Enkele grotere organisaties hebben de ondertekening van het Manifest nog in beraad. Het IKV heeft besloten zich niet aan te sluiten bij het Platform, maar is wel uitgenodigd een spreker te leveren, en heeft deze uitnodiging aanvaard.

Manifest en manifestatie zijn een initiatief van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat zondag in Utrecht werd opgericht. Het Platform is een coalitie van vredes- en
solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke- en religieuze groeperingen.

De leuzen tijdens de manifestatie op 30 september zijn:

Rechtvaardigheid, geen wraak
Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg
Wraak is geen waardige reactie
Creeer geen nieuw vijandbeeld

De manifestatie heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in Nederland zeer bezorgd zijn over de terreur- aanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan. De Dam zal zondag ook een plek zijn om de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen weken te beschouwen en te bespreken. Het programma is nog in voorbereiding.

Een poster die oproept tot de manifestatie is te downloaden van de websites www.omslag.nl en www.wereldcricis.nl Posters zijn ook te bestellen via 020-6279661.

Voor financiele steun aan de manifestatie is een gironummer geopend: 15602 tnv. Tribunaal voor de Vrede, Amsterdam, ovv 'Platform'.

De volledige tekst van het Manifest tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de lijst van oproepende organisaties treft u hieronder aan.

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is te bereiken in Vredescentrum O'43 in Utrecht. Tel. 030-2714376.


---

Noten voor de pers


* Bel voor nadere informatie 030-2316666 (Jan Schaake, Kerk en Vrede)

* Het laatste nieuws vindt u op www.omslag.nl

---

MANIFEST TEGEN DE 'NIEUWE OORLOG'

Rechtvaardigheid, geen wraak

De organisaties die deel uitmaken van het Platform tegen de ,,Nieuwe oorlog'' zijn geschokt over de onvoorstelbare terreuraanslagen van 11 september. We veroordelen deze onmenselijke daden en leven mee met de slachtoffers. Hen moet recht gedaan worden, onder andere door toekomstige terroristische aanslagen te voorkomen. Wij willen niet dat er nog meer burgerslachtoffers vallen en maken ons dan ook zorgen over een militaire campagne onder leiding van de Verenigde Staten, waarbij zelfs het gebruik van kernwapens ,,niet uitgesloten'' is. Wij vrezen dat Nederland, als NAVO-bondgenoot, in deze oorlogshandelingen wordt meegezogen en roepen de Nederlandse regering op zich in te spannen voor een alternatieve reactie.

Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg

Militaire vergelding zal geen einde maken aan het terrorisme. Terrorisme is alleen effectief te bestrijden door de problemen op te lossen die de voedingsbodem ervan vormen. Terrorisme maakt gebruik van uitzichtloosheid die voortkomt uit sociale ongelijkheid en repressie, zowel binnen staten als op internationale schaal. De internationale gemeenschap moet zich niet laten verleiden tot steun aan militaire acties, maar moet (in VN-verband) een bijdrage leveren aan het vreedzaam oplossen van conflicten in de wereld, zoals in het Midden-Oosten.

Wraak is geen waardige reactie

Onze rechtsstaat is gebaseerd op het intomen van wraak en eigenrichting. Een militaire wraakcampagne gaat hier lijnrecht tegenin. Wij keuren zo'n actie af op grond van dezelfde waarden als die waarmee we de aanslagen in de VS veroordelen. In plaats van hen eigenhandig af te straffen, moeten de verantwoordelijken voor de aanslagen berecht worden door een onafhankelijke rechterlijke macht. Een militaire reactie leidt tot nog meer burgerslachtoffers, vluchtelingen en geweld, om over de dreiging met kernwapens nog maar te zwijgen. Onder het internationaal recht is zo'n reactie bovendien omstreden. Verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingendiensten staan overigens op gespannen voet met democratische verworvenheden als het recht op privacy. In plaats van de budgetten voor defensie en inlichtingendiensten te verhogen kan beter geinvesteerd worden in conflictpreventie. We moeten het geweld doen ophouden en niet voortzetten.

Creeer geen nieuw vijandbeeld

De verantwoordelijken voor de aanslagen worden in de hoek van het islamitisch fundamentalisme gezocht. Zowel in de VS als in Nederland draagt dit helaas bij aan verscherping van vooroordelen tegen moslims en migranten. Een vijandbeeld tegen de islam is zo geboren. De verwachte militaire reactie zal het vijandbeeld verder aanwakkeren. Dit brengt ook de multiculturele samenleving in gevaar. Westerse overheden moeten erkennen dat terrorisme en Islam niet samenvallen en dat ook de bevolking in een land als Afghanistan lijdt onder de terreur van het fundamentalisme. Als bevolking moeten we laten zien dat mensen van verschillende religies, herkomst en gezindte in vrede met elkaar kunnen samenleven.

Ondertekend door: (per 25 september 15.00 uur.)

ACU politiek cultureel centrum

Afghaanse Vrouwen in Nederland

Aktie Strohalm

Akties Tegen Kernwapens

Alert, fonds voor jongerenactiviteiten

AMOK

Amsterdam Anders/Groenen

Anti-fascistische Actie Nederland

Anti-Oorlogs Comite Leiden

ASEED Europe (Action for Solidarity, Equality,
Environment and Development)

ATKB (Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam)

Attac Nederland

Bangladesh Groep Nederland

Campagne Tegen De Wapenhandel

Casa Migrante y Parachia Hispanohablantes

Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Congregatie Zusters van Liefde

COS Overijssel

DIDF - Federatie van Democratische Verenigingen
van Arbeiders uit Turkije in Nederland

Doopgezinde Vredesgroep

DWARS (politieke jongerenorganisatie verbonden GroenLinks)

EMCEMO (Euro-Mediteraan Centrum Migratie en Ontwikkeling)

Enschede voor Vrede

Euro's voor Vrede

FED-KOM, Federatie van Koerdische organisaties in Nederland

Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

Franciskaanse Vredeswacht

Gebondenheid van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland

Groenen

Guatamala Komitee Nederland

Haags Vredes Platform

Hijos Nederland

Humanistisch Verbond

Humanistisch VredesBeraad

Initiatiefgroep Deventer voor Vrede

Inspraakorgaan Turken

Internationale Socialisten

Jongerenbond

Jonge Socialisten

Kerk en Vrede

Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme

Landelijk Beraad Vredes Organisaties

Latijns Amerika Centrum

Leefbaar Gelderland/De Groenen (provinciale staten van Gelderland)

Marokkanen Informatiecentrum Nederland

Moslim Informatie Centrum Nederland

Multicultureel Instituut Utrecht

NCPN

NCPN - jongeren

Nederland Bekent Kleur

Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld

Nederlands Palestina Komitee

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Onkruit Vergaat Niet!

Oorlog is geen Oplossing

Quakers

Pais

Palestina Komitee Rotterdam

PRIME, vluchtelingenorganisatie

PSP-92

Samenwerkingsverband Stop de wapenwedloop

Socialistische Arbeiders Partij

Socialistische Partij

Solidaridad

Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging

Speerpunt

Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

Stichting Aarde-Werk

Stichting Anti-Militaristies Buro (AMB) Nijmegen

Stichting Provinciaal Platform Anti Racisme Zuid-Holland

Stichting Teilhard de Chardin

Stichting Voor Aktieve Geweldloosheid

Trans National Institute

Tribunaal voor de Vrede

Vakgroep Women, Population and Development van het Institute of Social Studies

Vereniging Juristen voor de Vrede

Vereniging Solidair - Europese beweging voor samenwerking en solidariteit

Vereniging Zin!

Vlaardings Vredes Platform

Vredes Aktie Kamp

Vredesburo Eindhoven

Vredesburo Heerlen

Vrouwen tegen Uitzetting

Vrouwen voor Vrede

Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede

Women's Global Network for Reproductive Rights

Women's International League for Peace and Freedom

World Conference on Religion and Peace

XminY solidariteitsfonds


------


* Zondag 30 sep 14:00 manifestatie op de Dam in Amsterdam! Tegen de Nieuwe Oorlog - Meer info: www.omslag.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail (omslag@omslag.nl) - Web www.omslag.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...