Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe aanvraag procedure voor reisdocumenten in Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten Raadslid Plaisier in commissie Stadsontwikkeling Kunstwerk Havankpark Stimulering watertoerisme: meer voorzieningen in binnenstad Subsidie voor herstel monumentale dorpskerk van Huizum Arbeidsperspectief voor 45 bijstandsgerechtigden Verkoop van Buitenplaatsen in Zuiderburen Onderwijskansenbeleid Begroting 2002 vastgesteld Nieuwe spoedprocedure onderwijshuisvesting Voorbereidingsbijeenkomsten dualisering

Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten

Met ingang van 1 oktober a.s. geldt in Leeuwarden een nieuwe aanvraagprocedure voor reisdocumenten. Ook zal vanaf deze datum een nieuw paspoort worden uitgegeven. De gemeente Leeuwarden sluit hierbij aan bij de nieuwe rijksregeling op dit terrein. Vooral het minder fraudegevoelig maken van de reisdocumenten is een belangrijke reden geweest voor het rijk om nieuwe reisdocumenten in te voeren. Het college stelt de raad voor om vanaf 1 oktober de prijs voor reisdocumenten te verlagen tot de door het Rijk voorgeschreven prijs. Dat betekent voor paspoorten een verlaging van fl. 101,75 naar fl. 73,55 ( 33,37) als gevolg van verlaging van de rijks- en gemeenteleges.

Raadslid Plaisier in commissie Stadsontwikkeling

Het nieuwe PvdA-raadslid L. Plaisier - die op 10 september jl. is geinstalleerd - is benoemd tot lid van de commissie Stadsontwikkeling.

Besluit: 17 september 2001.

Kunstwerk Havankpark

In het Havankpark komt een kunstwerk dat wordt gemaakt door de kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud uit Leeuwarden. Het kunstwerk, getiteld De Schaduw, bestaat uit een stapel van 16 boomstammetjes van donker beton. De boomstammetjes benadrukken de thema's duurzaamheid en wonen in het bos die bij de ontwikkeling van het Havankpark als leidraad worden gehanteerd. Het college heeft besloten de opdracht aan Buij en Groenewoud te verlenen nadat de begeleidingscommissie een positief advies had uitgebracht over het schetsontwerp van beide kunstenaars. De kosten van het kunstwerk bedragen fl. 30.000 ( 13.613,41)

Besluit: 17 september 2001.

Stimulering watertoerisme: meer voorzieningen in binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren met een forse uitbreiding van recreatievoorzieningen in binnenstad een forse impuls geven aan het watertoerisme van Leeuwarden. Gedurende de jaren 2002 - 2004 zal in de binnenstad een fors aantal `watervoorzieningen' worden gerealiseerd, varirend van de aanleg van nieuwe aanlegsteigers, de realisering van charterhavens aan de Westerkade en de Willemskade tot verbetering van de bewegwijzering. De totale kosten van alle investeringen worden geraamd op ruim vijf miljoen gulden ( 2.268.900). Uitvoering van de plannen is afhankelijk van het beschikbaar komen van externe financieringsstromen. In dit kader heeft de gemeente Leeuwarden een beroep gedaan op co-financiering door de provincie Fryslan (een bijdrage van 1 miljoen gulden ( 453.780) is aangevraagd) en financieringsstromen in het kader van Kompas van het Noorden (eveneens is een bijdrage van 1 miljoen gulden ( 453.780) aangevraagd). Voor meer gedetailleerde informatie over de watertoerismeplannen: lees verder--->>>

Besluit: 17 september 2001.

Subsidie voor herstel monumentale dorpskerk van Huizum

De middeleeuwse dorpskerk van Huizum verkeert in een slechte staat en dient gerestaureerd te worden. Er zijn vooral problemen met de eikenhouten kap en de klokkenstoel-constructie, die aangetast zijn door de bonte knaagkever. De kerkvoogdij heeft een verbeterplan opgesteld dat voorziet in de bestrijding van de knaagkever en vervanging van de aangetaste houtdelen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd: eerst de toren met de klokkenstoel, daarna de kapconstructie. De totale herstelkosten zijn door de kerk begroot op fl. 435.493 ( 197.618). Het college van b & w heeft besloten om voor de herstelwerkzaamheden een subsidie van fl. 309.092 ( 140.260) aan te vragen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; het restant dient door de kerkvoogdij zelf gefinancierd te worden.

Besluit: 17 september 2001.

Arbeidsperspectief voor 45 bijstandsgerechtigden

Leeuwarden kent ruim 2800 zgn. kansarme bijstandsgerechtigden. Dit zijn langdurig werkzoekenden die vaak kampen met een meervoudige problematiek (verslaafd aan drank en/of drugs, dak- en thuisloos en veelal met een psychische achtergrond). De gemeente wil trachten voor deze moeilijke groep het perspectief op arbeid- en/of dagbesteding te verbeteren. In het kader van het ontwikkelde Lokaal Sociaal Beleid wil het gemeentebestuur nu 30 kansentrajecten realiseren voor bovengenoemde groep en daartoe opdracht geven aan het reintegratiebedrijf Mareon. Verder stemt het college van burgemeester en wethouders in dat Mareon 15 kansentrajecten in gang zet, die specifiek bedoeld zijn voor vrouwen die onderdak hebben in het Blijf van m'n Lijf-huis in Leeuwarden. Dit zijn veelal vrouwen die de opvoedingszorg hebben voor jonge kinderen en in het Blijf-huis zijn gekomen nadat ze in de thuissituatie met geweld werden geconfronteerd. Een aantal vrouwen heeft tijdelijk steun nodig om de mogelijkheden voor arbeidsperspectief beter te kunnen benutten. De kosten voor realisering van de 45 kansentrajecten worden gefinancierd uit de gemeentelijke WIW-middelen scholing en activering 2001 en 2002 die zijn gereserveerd voor kansentrajecten.

Besluit: 17 september 2001.

Verkoop van Buitenplaatsen in Zuiderburen

Op korte termijn wordt er begonnen met de verkoop van vijf zgn. Buitenplaatsen. De vijf Buitenplaatsen zijn gelegen in het recentelijk aangeplante bosgebied (Bosk van Pylkwier) nabij Hempens en maken onderdeel uit van de wijk Zuiderburen. Deze Buitenplaatsen variren in grootte van ca. 5000 m2 tot ca. 6000 m2 en zijn gericht op mensen die een groot belang hechten aan privacy en exclusief wonen. Op een Buitenplaats mogen maximaal vijf woningen gerealiseerd worden. Het is ook mogelijk om op een Buitenplaats n woning te bouwen. De kavels zijn gepositioneerd in het hoger marktsegment en hebben een vanafprijs van fl. 1.250.000,- excl. BTW ( 567.000). Voor meer informatie: lees verder --->>>

Besluit 17 september 2001.

Onderwijskansenbeleid

De gemeente Leeuwarden en het ministerie van OC en W hebben recentelijk een convenant Onderwijskansen ondertekend. Drie scholen voor primair onderwijs, te weten de Potmarge, de Prins Mauritsschool en de Vrijheid (locatie Bilgaard) worden betrokken bij de uitwerking van het Onderwijskansenbeleid in concrete maatregelen. Iedere school zal een verbeterplan opstellen voor leerlingen in achterstandsituaties. Daarnaast zal in het plan aandacht worden geschonken aan thema's als b.v. voorschoolse educatie en voortijdig schoolverlaten. Ter uitvoering van het convenant is een voorlopig plan van aanpak opgesteld dat wordt voorgelegd aan de schoolbesturen en de raad en vervolgens naar het ministerie van OC en W wordt gestuurd.

Besluit 17 september 2001.

Begroting 2002 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2002 vastgesteld. In de begroting zijn ook alle toezeggingen die waren gedaan in de Perspectiefnota en zijn vastgesteld door de Raad op 2 juli jl. verwerkt. Het is voor de eerste keer dat de gehele begroting in Euro's is opgesteld. De begroting sluit met een positief saldo van 31.000. De begroting wordt behandeld op 17 oktober a.s. in de Commissie Bestuur en Middelen en vastgesteld in de Raadsvergadering van 12 november a.s. Wie interesse heeft in de aanbiedingsbrief Begroting 2002 kan deze vanaf 21 september 2001 via deze site downloaden.

Besluit 17 september 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie