Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe aanvraag procedure voor reisdocumenten in Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten ¦ Raadslid Plaisier in commissie Stadsontwikkeling ¦ Kunstwerk Havankpark ¦ Stimulering watertoerisme: meer voorzieningen in binnenstad ¦ Subsidie voor herstel monumentale dorpskerk van Huizum ¦ Arbeidsperspectief voor 45 bijstandsgerechtigden ¦ Verkoop van Buitenplaatsen in Zuiderburen ¦ Onderwijskansenbeleid ¦ Begroting 2002 vastgesteld ¦ Nieuwe spoedprocedure onderwijshuisvesting ¦ Voorbereidingsbijeenkomsten dualisering

Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten

Met ingang van 1 oktober a.s. geldt in Leeuwarden een nieuwe aanvraagprocedure voor reisdocumenten. Ook zal vanaf deze datum een nieuw paspoort worden uitgegeven. De gemeente Leeuwarden sluit hierbij aan bij de nieuwe rijksregeling op dit terrein. Vooral het minder fraudegevoelig maken van de reisdocumenten is een belangrijke reden geweest voor het rijk om nieuwe reisdocumenten in te voeren. Het college stelt de raad voor om vanaf 1 oktober de prijs voor reisdocumenten te verlagen tot de door het Rijk voorgeschreven prijs. Dat betekent voor paspoorten een verlaging van fl. 101,75 naar fl. 73,55 ( 33,37) als gevolg van verlaging van de rijks- en gemeenteleges.

Raadslid Plaisier in commissie Stadsontwikkeling

Het nieuwe PvdA-raadslid L. Plaisier - die op 10 september jl. is geinstalleerd - is benoemd tot lid van de commissie Stadsontwikkeling.

Besluit: 17 september 2001.

Kunstwerk Havankpark

In het Havankpark komt een kunstwerk dat wordt gemaakt door de kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud uit Leeuwarden. Het kunstwerk, getiteld De Schaduw, bestaat uit een stapel van 16 boomstammetjes van donker beton. De boomstammetjes benadrukken de thema's duurzaamheid en wonen in het bos die bij de ontwikkeling van het Havankpark als leidraad worden gehanteerd. Het college heeft besloten de opdracht aan Buij en Groenewoud te verlenen nadat de begeleidingscommissie een positief advies had uitgebracht over het schetsontwerp van beide kunstenaars. De kosten van het kunstwerk bedragen fl. 30.000 (¤ 13.613,41)

Besluit: 17 september 2001.

Stimulering watertoerisme: meer voorzieningen in binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren met een forse uitbreiding van recreatievoorzieningen in binnenstad een forse impuls geven aan het watertoerisme van Leeuwarden. Gedurende de jaren 2002 - 2004 zal in de binnenstad een fors aantal `watervoorzieningen' worden gerealiseerd, variërend van de aanleg van nieuwe aanlegsteigers, de realisering van charterhavens aan de Westerkade en de Willemskade tot verbetering van de bewegwijzering. De totale kosten van alle investeringen worden geraamd op ruim vijf miljoen gulden (¤ 2.268.900). Uitvoering van de plannen is afhankelijk van het beschikbaar komen van externe financieringsstromen. In dit kader heeft de gemeente Leeuwarden een beroep gedaan op co-financiering door de provincie Fryslan (een bijdrage van 1 miljoen gulden (¤ 453.780) is aangevraagd) en financieringsstromen in het kader van Kompas van het Noorden (eveneens is een bijdrage van 1 miljoen gulden (¤ 453.780) aangevraagd). Voor meer gedetailleerde informatie over de watertoerismeplannen: lees verder--->>>

Besluit: 17 september 2001.

Subsidie voor herstel monumentale dorpskerk van Huizum

De middeleeuwse dorpskerk van Huizum verkeert in een slechte staat en dient gerestaureerd te worden. Er zijn vooral problemen met de eikenhouten kap en de klokkenstoel-constructie, die aangetast zijn door de bonte knaagkever. De kerkvoogdij heeft een verbeterplan opgesteld dat voorziet in de bestrijding van de knaagkever en vervanging van de aangetaste houtdelen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd: eerst de toren met de klokkenstoel, daarna de kapconstructie. De totale herstelkosten zijn door de kerk begroot op fl. 435.493 (¤ 197.618). Het college van b & w heeft besloten om voor de herstelwerkzaamheden een subsidie van fl. 309.092 (¤ 140.260) aan te vragen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; het restant dient door de kerkvoogdij zelf gefinancierd te worden.

Besluit: 17 september 2001.

Arbeidsperspectief voor 45 bijstandsgerechtigden

Leeuwarden kent ruim 2800 zgn. kansarme bijstandsgerechtigden. Dit zijn langdurig werkzoekenden die vaak kampen met een meervoudige problematiek (verslaafd aan drank en/of drugs, dak- en thuisloos en veelal met een psychische achtergrond). De gemeente wil trachten voor deze moeilijke groep het perspectief op arbeid- en/of dagbesteding te verbeteren. In het kader van het ontwikkelde Lokaal Sociaal Beleid wil het gemeentebestuur nu 30 kansentrajecten realiseren voor bovengenoemde groep en daartoe opdracht geven aan het reintegratiebedrijf Mareon. Verder stemt het college van burgemeester en wethouders in dat Mareon 15 kansentrajecten in gang zet, die specifiek bedoeld zijn voor vrouwen die onderdak hebben in het Blijf van m'n Lijf-huis in Leeuwarden. Dit zijn veelal vrouwen die de opvoedingszorg hebben voor jonge kinderen en in het Blijf-huis zijn gekomen nadat ze in de thuissituatie met geweld werden geconfronteerd. Een aantal vrouwen heeft tijdelijk steun nodig om de mogelijkheden voor arbeidsperspectief beter te kunnen benutten. De kosten voor realisering van de 45 kansentrajecten worden gefinancierd uit de gemeentelijke WIW-middelen scholing en activering 2001 en 2002 die zijn gereserveerd voor kansentrajecten.

Besluit: 17 september 2001.

Verkoop van Buitenplaatsen in Zuiderburen

Op korte termijn wordt er begonnen met de verkoop van vijf zgn. Buitenplaatsen. De vijf Buitenplaatsen zijn gelegen in het recentelijk aangeplante bosgebied (Bosk van Pylkwier) nabij Hempens en maken onderdeel uit van de wijk Zuiderburen. Deze Buitenplaatsen variëren in grootte van ca. 5000 m2 tot ca. 6000 m2 en zijn gericht op mensen die een groot belang hechten aan privacy en exclusief wonen. Op een Buitenplaats mogen maximaal vijf woningen gerealiseerd worden. Het is ook mogelijk om op een Buitenplaats één woning te bouwen. De kavels zijn gepositioneerd in het hoger marktsegment en hebben een vanafprijs van fl. 1.250.000,- excl. BTW (¤ 567.000). Voor meer informatie: lees verder --->>>

Besluit 17 september 2001.

Onderwijskansenbeleid

De gemeente Leeuwarden en het ministerie van OC en W hebben recentelijk een convenant Onderwijskansen ondertekend. Drie scholen voor primair onderwijs, te weten de Potmarge, de Prins Mauritsschool en de Vrijheid (locatie Bilgaard) worden betrokken bij de uitwerking van het Onderwijskansenbeleid in concrete maatregelen. Iedere school zal een verbeterplan opstellen voor leerlingen in achterstandsituaties. Daarnaast zal in het plan aandacht worden geschonken aan thema's als b.v. voorschoolse educatie en voortijdig schoolverlaten. Ter uitvoering van het convenant is een voorlopig plan van aanpak opgesteld dat wordt voorgelegd aan de schoolbesturen en de raad en vervolgens naar het ministerie van OC en W wordt gestuurd.

Besluit 17 september 2001.

Begroting 2002 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2002 vastgesteld. In de begroting zijn ook alle toezeggingen die waren gedaan in de Perspectiefnota en zijn vastgesteld door de Raad op 2 juli jl. verwerkt. Het is voor de eerste keer dat de gehele begroting in Euro's is opgesteld. De begroting sluit met een positief saldo van ¤ 31.000. De begroting wordt behandeld op 17 oktober a.s. in de Commissie Bestuur en Middelen en vastgesteld in de Raadsvergadering van 12 november a.s. Wie interesse heeft in de aanbiedingsbrief Begroting 2002 kan deze vanaf 21 september 2001 via deze site downloaden.

Besluit 17 september 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...