Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Oostburg

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostburg


Algemeen nieuws week 39

Nieuws en Persberichten


* Ophalen huisvuil

* Landelijke collecten

* Eindelijk een eigen jeugdhonk voor jongeren in Cadzand
* Bedrijfshulpverlening, niet alleen voor de overheid pure noodzaak
* Opplusdag Cadzand

* Actie 'glas voor glas'

* Nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten.
Ophalen huisvuil

Week 40: 1 t/m 5 oktober groene container
Week 41: 8 t/m 12 oktober grijze container
Week 42: 15 t/m 19 oktober groene container
Week 43: 22 t/m 26 oktober grijze container
top

Landelijke collecten

30-09 t/m 6-10-2001 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
01-09-2001 tot februari 2002 Nationale Euro Collecte: "Coins for Care" 30-09 t/m 06-10-2001 Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren 07-10 t/m 13-10-2001 Nederlandse Brandwonden stichting 28-10 t/m 03-11-2001 Diabetes Fonds Nederland

WAFELAKTIE (in IJzendijke)
13-10-2001 Showband IJzendijke
top

Eindelijk een eigen jeugdhonk voor jongeren in Cadzand

Tweeënhalf jaar moesten de jongeren in Cadzand wachten totdat ze een eigen honk hadden.

Op zaterdag 8 september j.l. werd de opening door wethouder Rein Leentfaar aan de Erasmusweg te Cadzand verricht. Jongeren uit Cadzand hebben een hele poos geduld moeten uitoefenen vooraleer ze een eigen honk hadden. In 1999 werd aan de Badhuisweg een illegale caravan gebruikt, die later in vlammen opging. Een braakliggend stuk grond aan de Nieuwe Leusenerstraat werd aangeboden, maar door een reeks van protesten van omwonenden die voor overlast vreesden, ging dit niet door. Daarna bood Sander de Putter een stukje grond aan de Erasmusweg ter beschikking. Van het daarbij gelegen trapveldje kon ook gebruik gemaakt worden. De gemeente Oostburg heeft zorggedragen dat er een gebouwtje werd neergezet, sponsoren vanuit het bedrijfsleven hebben voor de inventaris zorggedragen.

Er is bij de totstandkoming grote inzet vertoont van de zijde van de jeugdclub zelf, ook de Dorpsraad en de rol van de Stichting Welzijn mag in deze niet vergeten worden.

Het clubhuis krijgt de naam "The Green House". Deze naam is bedacht door Mark Radder en voor deze naam is gekozen uit de inzendingen die binnengekomen zijn.
top

Bedrijfshulpverlening, niet alleen voor de overheid pure noodzaak

Tegenwoordig zijn werkgevers wettelijk verplicht om in de werkomgeving gepaste maatregelen te treffen voor eerste hulp en brandbestrijding. Deze maatregelen zijn gericht om de veiligheid te garanderen van zowel werknemers als bezoekers en gasten. De uitvoering is in handen van vrijwilligers uit de eigen bedrijfsorganisatie die hiervoor een opleiding krijgen en worden voorzien van geschikt materiaal en uitrusting. Deze organisatie wordt bedrijfshulpverlening (BHV) genoemd.

Voor bedrijven met ten hoogste 250 werknemers dient tenminste één BHV-er per 50 aanwezige werknemers te zijn. De werkgever is verplicht om de BHV-er naast de basis-opleiding deel te laten nemen aan herhalingscursussen, oefeningen en andere activiteiten zodat de kennis en vaardigheden blijven gehandhaafd.
Het gemeentehuis bijvoorbeeld herbergt gemiddeld zo'n 120 personen (zowel ambtenaren als gasten én bezoekers). Dit houdt in, dat een BHV-team bestaande uit drie personen wettelijk voldoende moet worden geacht; de praktijk toont aan dat acht personen zich vrijwillig hebben aangemeld. Het gemeentelijk bedrijfshulpverleningsteam staat onder leiding van een Coördinator tevens Hoofd BHV die ook de taak heeft van ambtenaar openbare veiligheid. Hij zorgt onder meer voor de opbouw en instandhouding van de BHV-organisatie, stelt hulpverlenings- en ontruimingsplannen voor het gemeentehuis op en schaft de benodigde alarmerings- en andere technische middelen aan. De bedrijfshulpverlener verleent de eerste hulp (optreden bij onwel worden en bij levensbedreigend letsel), beperkt/bestrijdt branden en ongevallen en werkt nauw samen met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties zoals ambulances. In de praktijk ligt de nadruk van bedrijfshulpverlening op eerste hulp en brandbestrijding.

Met ingang van 1 juli 2001 kunnen zij, die informatie wensen uit te wisselen op het gebied van bedrijfshulpverlening een klankbord vinden in de gemeentelijk coördinator Bedrijfshulpverlening, de heer H.L. Saffrie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 0117 457132.
top

Opplusdag Cadzand

Op 21 september j.l. werd er in Cadzand een opplusdag gehouden in samenwerking met de Dorpsraad van deze kern. Cadzand is dit jaar de derde kern waar de opplusdag wordt georganiseerd. Een team van gemeentewerken en enkele leden van de dorpsraad hebben kleine karweitjes uitgevoerd, die door de inwoners zelf zijn aangedragen.

Tijdens deze dag was wethouder mevrouw Carien Bolijn aanwezig om de informatie te verstrekken over de uit te voeren werkzaamheden op deze dag.

Via een advertentie zijn de inwoners van Cadzand opgeroepen om kenbaar te maken welke klusjes er in hun kern aandacht vergden. Door de inwoners waren circa 30 karweitjes aangedragen die op enkele na allemaal op 21 september j.l. zijn verholpen.
top

Actie 'glas voor glas'

De actie Glas voor Glas is een initiatief van de stichting Kringloop Glas.
Sinds enkele jaren wordt regelmatig in een willekeurige gemeente aan en toevallige gebruiker van de glasbak een glasservies uitgereikt.

De actie is bedoeld om het gebruik van de glasbak te bevorderen. Nederland is een van de koplopers wat betreft de inzameling van eenmalig glas. In 1999 werd 91% via de glasbak voor herverwerking aangeboden. Landelijk gaat per inwoner gemiddeld 28 kilo aan flessen en potten langs de kassa, waarvan 24 kilo wordt teruggebracht en gerecycled. Dit is goed voor het milieu en de glasfabrieken zijn er blij mee, omdat op die manier geen kostbare grondstof voor nieuw glas verloren gaat.

Momenteel staan er in Nederland circa 23.000 glasbakken, waarvan meer dan de helft geschikt is voor kleurscheiding. Inzameling op kleur is nodig om al het glas te kunnen recyclen. In 1999 werd 51% op kleur ingezameld. De doelstelling is deze kleurscheiding in de naaste toekomst verder op te voeren.
De actie is een geste richting glasbakgebruiker in het algemeen en heeft het karakter van een loterij. Alle gemeenten in Nederland maken kans in de prijzen te vallen.

Een notaris heeft alle gemeenten in willekeurige volgorde getrokken. In deze volgorde wordt regelmatig in een gemeente een servies uitgereikt. De glasfabriek Royal Leerdam stelt de glasserviezen belangeloos ter beschikking.
Voor week 38 was de gemeente Oostburg uitgeloot. Gekozen is voor de kern Zuidzande.

De heer Marco Fossen en mevrouw Bea Tolboom van het Olaz, de wethouder voor milieuzaken van de gemeente Oostburg, de heer Leen Wille. de heer Mieremet van de Stichting Kringloop Glas en de heer Cees Westerweele beleidsmedewerker milieu waren aanwezig bij de uitreiking. Wethouder Leen Wille reikte aan mevrouw M. de Lijser-Eversdijk het glasservies uit. Mevrouw De Lijser was de toevallige gebruiker van de glasbak in Zuidzande op 21 september 2001.
top

Nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten.

Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Zo moet u voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

EVEN WACHTEN
Paspoorten en identiteitskaarten worden (voor een betere beveiliging) vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom niet meteen mee. Na een aantal dagen kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd.

WAT HEEFT U NODIG
Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor uw huidige reisdocument meenemen en een recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag van het kind heeft.) Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

KINDEREN BIJSCHRIJVEN
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kunt u ze als ouder ook laten bijschrijven in uw eigen paspoort. Om de identiteit van kinderen beter te kunnen controleren, dient u in het vervolg bij het aanvragen van een bijschrijving uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!) en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist. Kinderen bijschrijven? Ook voor bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen.

Meer over weten over de nieuwe identiteitskaart of het nieuwe paspoort, zoals:

* is er een spoedprocedure mogelijk?

* wat te doen als het oude document zoek is? enz.
kunt u lezen op www.paspoortinformatie.nl of haal de folder bij de sectie bevolking van het gemeentehuis op. top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie