Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting Hoogeveen vooral in teken van capaciteit

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

Nieuws
---

1 oktober 2001

Begroting vooral in het teken van capaciteit

Tijd voor verbeterplan én uitvoering speerpunten

De meerjarenbegroting 2002-2005 staat meer dan ooit in het teken van het begrip 'capaciteit'. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit jaar op basis van speerpunten nadrukkelijk keuzes gemaakt om aan de ene kant voldoende tijd vrij te maken voor de verbetering van de gemeentelijke organisatie en om aan de andere kant ook goed te kunnen inspelen op de andere thema's die de gemeenteraad op dit moment belangrijk vindt. Naast de verbetering van de planning en coördinatie binnen het eigen gemeentelijk apparaat heeft het college gekozen voor de thema's: veiligheid & handhaving, kwaliteit openbare ruimte, kwaliteit onderwijs, verbreding cultuurdeelname, kwaliteit sportvoorzieningen, kwaliteit WVG en herstructurering bestaande wijken en dorpen.

In totaal heeft het college voor bijna 2 miljoen gulden aan nieuw beleid opgenomen in de meerjarenbegroting, terwijl in de periode 2002-2005 voor in totaal 178 miljoen gulden aan (vervangings)investeringen zijn gepland. Om tijd vrij te maken voor de dingen die op dit moment het belangrijkst zijn, is in deze begroting een lijst opgenomen van zaken die de diverse afdelingen volgend jaar weloverwogen even zullen laten liggen.

Kwaliteit organisatie

Speerpunt nummer één is de
organisatieontwikkeling binnen de gemeente Hoogeveen. De organisatie heeft zich in het verleden teveel gericht op het maken van producten, waardoor onvoldoende is geïnvesteerd in ontwikkeling en
professionalisering van de organisatie zelf. Om het veranderplan van de
interim-gemeentesecretaris uit te kunnen voeren wordt de komende anderhalf jaar veel van de organisatie gevraagd. Zo zal er o.a. veel tijd gaan zitten in: het maken van afdelingsplannen, professionalisering van het management, het maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen, het opzetten van een goed projectmanagement en de beschrijving van werkprocessen.

Veiligheid en handhaving

Veel aandacht zal er de komende jaren uitgaan naar het thema 'veiligheid en handhaving'. In de meerjarenbegroting is extra geld opgenomen om iemand aan te kunnen stellen die aan de slag gaat met de verdere verbetering van de (brand)veiligheid van openbare overheidsgebouwen. Ook wordt de formatie van de brandweer op basis van het rapport Oosting uitgebreid met een formatieplaats.

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is een ander speerpunt in de meerjarenbegroting. Er wordt gewerkt aan een nieuw beheerssysteem. Daarnaast zijn er bezuinigingen op onderhoudsposten teruggedraaid, is het straatvegen geïntensiveerd en zijn er meer mogelijkheden om in de winter preventief te strooien. Verder is er een bedrag opgenomen om fasegewijs hondenuitlaatstroken in de gemeente aan te leggen.

Voor onderhoud en reconstructie van wegen wordt de komende vier jaar 6 miljoen gulden ingezet. Verder zijn er bedragen opgenomen om het winkelcentrum De Wielewaal en de perrontunnel op het Stationsplein te verbeteren.

Onderwijs

Op het gebied van het onderwijs zijn de plannen om te komen tot brede scholen het meest in het oog springend. Het college heeft bedragen opgenomen voor twee pilotprojecten: één in de wijk Zuid en één in Krakeel. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor een brede school in het dorp Nieuwlande. Ook komt er structureel 75.000 gulden beschikbaar voor het Gemeentelijk Onderwijskansenbeleid.

Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan is in het Investeringsplan ruim 11,4 miljoen gulden opgenomen.

Verbreding cultuurdeelname

Na investering in met name de infrastructuur (Tamboer, Muziekschool, Museum, Podium) gaat de komende jaren de aandacht vooral uit naar de verbreding van het gebruik. Gekozen is voor een benadering waarbij kinderen gedurende hun gehele schoolloopbaan met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. In de meerjarenbegroting is geld opgenomen voor kunstmenu, kunstcarrousel en
kunsttrajecten.

Verder neemt de gemeente deel aan een onderzoek naar de haalbaarheid om een Glasexpertisecentrum op te richten, waarin mogelijk ook het Glasmuseum een plek krijgt. Ten slotte heeft het college de
aangekondigde bezuiniging op de openbare bibliotheek van 300.000 gulden
teruggedraaid.

Uitvoering Sportnota

Sport is een volgend thema dat een prominente plaats heeft gekregen in de meerjarenbegroting. Voor de uitvoering van de sportnota is tot en met 2005 zo'n 1,5 miljoen gulden per jaar beschikbaar. De voorbereidingen voor de bouw van een turnhal/sportzaal zijn inmiddels begonnen. Aan het eind van dit jaar zal een
stappenplan gereed zijn, zodat exact duidelijk wordt wat er de komende jaren nog meer zal worden voorbereid en uitgevoerd.

WVG

Voor de verdere optimalisering van het WGV-beleid is ook extra geld uitgetrokken. Zo is 6.000 gulden beschikbaar voor professionele ondersteuning van het gehandicaptenplatform en 129.000 gulden om verbeteringen te kunnen doorvoeren op basis van de WVG-evaluatie die dit jaar
plaatsvindt.

Herstructurering wijken en dorpen

Verreweg het meeste geld gaat de komende jaren naar de herstructurering van bestaande wijken en dorpen. Het gemeentelijk aandeel voor de verbetering van het openbaar gebied bedraagt voor de periode 2002-2005 maar liefst 15,6 miljoen gulden. De eerste aanzet voor de herstructurering is gegeven in de wijk Krakeel. Naast verbeteringen in het openbaar gebied gaat het bij de aanpak van buurten en dorpen ook om de sociale component. Om die reden is voor de inzet van opbouwwerkers bij de herstructurering 100.000 gulden extra per jaar opgenomen.

Digitaal spreekuur wethouder Van der Zwaag

Dinsdagavond 2 oktober a.s. is het digitaal spreekuur van wethouder Wietze van der Zwaag van Financiën geheel gewijd aan de begroting. Hoogeveners kunnen tussen 18.15 en 19.15 uur via de Hoogeveense website chatten met de wethouder over de besteding van de gemeentelijke middelen.

Meer informatie

Meer informatie over de begroting is elders op deze site te vinden.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie