Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten ¦ Afsluiting Lorentzkade voor vrachtverkeer ¦ College staat achter Mercurius ¦ Inspraak over aanblik Tusken Moark en Ie ¦ Investeringen in onderwijshuisvesting ¦ Inbewaringstelling psychiatrische patienten Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten

Vanaf 1 oktober zijn de regels van uitgifte en verlenging van de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart strenger geworden. De gehandicaptenparkeerkaart (voorheen invalidenparkeerkaart) is beter beveiligd tegen namaak en misbruik door onder andere het aanbrengen van een pasfoto en een uniek nummer. Door deze maatregelen wordt de kaart duurder. De nieuwe procedure is afgestemd op de Europese richtlijnen. Dat betekent dat de parkeerkaart ook in andere landen van de Europese Unie gebruikt worden. De invoering van deze procedure is meteen aangegrepen om de voorwaarden voor het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen duidelijker te maken.

Voor meer informatie: lees verder --->>>

Besluit: 16 oktober 2001

Afsluiting Lorentzkade voor vrachtverkeer

Er komt een inrijverbod voor vrachtverkeer in beide richting op de Lorentzkade, tussen de Edisonstraat en de Middelzeelaan. Het college van b. en w. neemt dit besluit na klachten van buurtbewoners en na een onderbouwing van deze klachten door middel van verkeerstellingen. De Lorentzkade zal worden versmald om vrachtverkeer te kunnen weren. Verder zal op de rondweg worden aangegeven dat vrachtverkeer met bestemming industrieterrein niet via de Middelzeelaan kan rijden.

Besluit 16 oktober 2001

College staat achter Mercurius

Het Commissariaat van de Media heeft haar twijfels geuit over het functioneren van de programmaraad van de lokale omroep Mercurius. Deze raad dient het programmabeleid van de zender te bepalen. Het is het Commissariaat opgevallen dat dit in 2000 niet is gebeurd. Om die reden heeft zij de gemeente Leeuwarden gevraagd een advies uit brengen over de zendtijdtoewijzing aan Mercurius. Het college heeft na overleg met de directie en bestuur er alle vertrouwen in dat zij alles in het werk stellen de programmaraad goed te laten functioneren. Volgens Mercurius is het probleem opgelost als binnenkort de drie ontstane vacatures zijn opgevuld.

Besluit: 16 oktober 2001

Inspraak over aanblik Tusken Moark en Ie

Met ingang van 18 oktober 2001 zal gedurende vier weken het Beeldkwaliteitsplan van het project "Tusken Moark en Ie" ter visie worden gelegd. In dit plan staat in woord en beeld beschreven aan welke randvoorwaarden de huizen in deze nieuwe wijk moeten voldoen. Kopers van kavels zullen de vrijheid hebben om binnen deze randvoorwaarden volgens eigen ontwerp een woning te realiseren. Voor Hús en Hiem is dit document, na de definitieve besluitvorming, het toetsingsmiddel voor bouwaanvragen.

Besluit: 16 oktober 2001

Investeringen in onderwijshuisvesting

In de komende jaren zal er fors geïnvesteerd moeten worden in onderwijshuisvesting. De gemeente heeft op dit moment onvoldoende financiële middelen om aan alle huisvestingsvragen van de onderwijsinstellingen te voldoen. Om die reden heeft het college bepaald dat de komende jaren in het middelbaar onderwijs voorrang wordt gegeven aan het verbeteren van voorzieningen voor praktijkscholen, scholen voor vmbo en ver- en nieuwbouw van scholengemeenschappen. In het primaire onderwijs krijgen vooral de huisvestingsbehoefte van de buurtscholen, scholen in wijken van de stedelijke vernieuwing en het verbeteren van huidige gebouwen in het basisonderwijs.

Besluit: 16 oktober 2001

Inbewaringstelling psychiatrische patienten

Begin 1994 is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen in werking getreden. Onderdeel van de wet is de inbewaringstelling (IBS): een onvrijwillige opneming van personen in een psychiatrisch ziekenhuis. Omdat de politie vaak in eerste instantie in aanraking komt met personen die (gedwongen) psychiatrische zorg nodig hebben, werd de IBS-procedure tot dusverre door hen verzorgd. Vanwege de noodzaak tot zorgvuldigheid en omdat dit een oneigenlijke taak is van de politie, heeft het college besloten om een piketdienst in te stellen van een ambtenarenpool die voortaan het IBS-protocol in Leeuwarden zal uitvoeren. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis fl. 40.000 ( 18.151,21).

Besluit 16 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie