Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 01-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Binding 26 september


---

Agenda

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst


1-10 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD


1-10 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC


1-10 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA


2-10 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD


---

Algemene informatiebijeenkomsten betreffende het Centrum-Westrandproject op 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk en 8 oktober in partycentrum Van Rooyen

Rond de vorige jaarwisseling is in de Binding op uitvoerige wijze het Centrum-Westrandproject belicht. In grote lijn gaat het om het verhuizen van de sportclubs. Woningbouw wordt daardoor op de vrijgekomen plek mogelijk. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld. Het begint nu allemaal wat concreter te worden.

Op basis van de uitgangspunten en de wensen van de betrokken partijen, wil het gemeentebestuur gezamenlijk een ontwikkelingsplan opstellen.

Op grond van dit ontwikkelings- en stedenbouwkundig plan zal de gemeenteraad zich uitspreken over de definitieve voortzetting van de plannen.

Het gemeentebestuur wil u graag informeren over de plannen en de stand van zaken. Tevens wil het gemeentebestuur een indruk krijgen van uw ideeën ten aanzien van de plannen. Dit wordt gedaan via twee bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gehouden op:


- donderdagavond 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk, Sportlaan 10;

- maandagavond 8 oktober in partycentrum Van Rooyen, De Hoek 6.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. De afsluiting is gepland omstreeks 22.00 uur.

Uiteraard zijn ook geïnteresseerden uit Zwaagdijk-Oost van harte welkom.

Volgende week kunt u het programma van de avonden in deze Nieuwsrubriek lezen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


---

Collectes

Van 23 september tot en met 29 september collecteert de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten. De Dierenbescherming heeft een kollektevergunning voor de periode van 30 september tot 6 oktober.


---

Verleende kapvergunningen


- vergunning aan het gemeentebestuur van Wervershoof voor het kappen van 1 berk staande naast het perceel Oudweid 10; (18 september)


- vergunning aan het gemeentebestuur van Wervershoof voor het kappen van 1 populier staande naast het perceel Europasingel 146; (18 september)


- vergunning aan C.J. Verhoogt voor het kappen van 1 kastanjeboom staande voor het perceel Europasingel 42. (september)


---

Werk in uitvoering

Herstraatwerkzaamheden Floralaan.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de herbestrating van het parkeerhofje aan de Floralaan voor de huisnummers 9-15.

Verkeersplan De Hoek en Zijdwerk.

Er wordt nog gewerkt aan de uitvoering van het verkeersplan met de bijbehorende werkzaamheden.

In verband met de asfalteringswerkzaamheden worden De Hoek en het Zijdwerk van woensdag 26 september tot en met vrijdag 28 september voor alle verkeer afgesloten.

De afsluiting geldt voor het gedeelte van de Simon Koopmanstraat tot de Zwaagdijk.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd, de eerstvolgende controle/reparatie is op donderdag 27 september.


---

Afgifte reisdocumenten

EVEN WEG?

EVEN WACHTEN...….

Nieuw paspoort en nieuwe identiteitskaart: enkele dagen later ophalen

Zoals u wellicht bekend wordt per 1 oktober 2001 een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit heeft tot gevolg dat u een reisdocument niet direct kunt meenemen. U dient er rekening mee te houden dat u een volle week moet wachten.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In de eerste week van oktober kunnen nieuwe reisdocumenten alleen worden aangevraagd. Uitreiking kan dan nog niet plaats vinden. Dit betekent dat in de eerste week van oktober geen gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde spoedprocedure.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de sector Burgers, tel: 587105 of 587107.

Ook op internet kunt u informatie vinden. U kunt gaan naar www. paspoortinformatie.nl


---

Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan P. Schouten, Liederik 1 te Zwaagdijk voor het vergroten van de woning op het perceel Liederik 1 te Zwaagdijk.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 27 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.


---

Verleende bouwvergunningen


1. C.J.M. Brandsen, Onderdijk 175, 1693 CD Wervershoof voor het veranderen van een motorshowroom in een pizzeria op het perceel Onderdijk 175 (14 september 2001);


2. V.C.M.M. Kerckhaert, Nes 64, 1693 CK Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Nes 194 (19 september 2001);


3. J.A. Steltenpool, Pastoor van Santestraat 30, 1693 CS Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Pastoor van Santestraat 30 (19 september 2001);


4. C. Kruijer, Kaagweg 17, 1693 GC Wervershoof, voor het vergroten van de garage op het perceel Kaagweg 17 (19 september 2001);


5. fam. Van Bruggen-van Rooijen, Kaagweg 15, 1693 GC Wervershoof voor het vergroten van de garage op het perceel Kaagweg 15 (19 september 2001);


6. W. Mosman, Dorpsstraat 57, 1693 AC Wervershoof voor het veranderen van een huisartsenpraktijk in een woning p het perceel Burgemeester Raatlaan 60 (19 september 2001);


7. P.J.W. Poot, Westereiland 73, 1671 HZ Wervershoof voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Droge Wijmersweg 5/232 (19 september 2001);


8. E. Botman, Nieuwe Dijk 31, 1693 NX Wervershoof voor het vergroten van de berging en woning op het perceel Nieuwe Dijk 31 (19 september 2001).


---

Nieuwsrubriek op internet

De Nieuwsrubriek kunt u ook vinden op de gemeentelijke internetpagina's. Op www.Wervershoof.nl verschijnt de Nieuwsrubriek al op vrijdagmorgen.

Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

De verwachting is dat e.e.a. eind oktober gerealiseerd is.


---

Controle hondenbelasting

In Wervershoof betalen veel mensen hondenbelasting. Gewoon volgens de regels, zoals het hoort. Toch is een regelmatig terugkerende controle noodzakelijk om tot een goed uitvoering van de 'verordening op de heffing van hondenbelasting' te komen. Binnenkort wordt zo'n controle in de gemeente Wervershoof gehouden.

De controle wordt uitgevoerd door het bureau van Holland Ruiter uit Capelle a/d IJssel.

Aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie over het adres en postcode van de woningen die bezocht moeten worden, belt de controleur bij de woningen aan. De controleur kan dus ook bij u aanbellen. Hij/zij stelt enkele vragen over het al dan niet hebben van een hond.

Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond

Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Als de controleur bij u aan de deur komt is het te laat. Geef de hond daarom zo spoedig mogelijk aan.

Bij de sector Middelen kunt u een aangifteformulier aanvragen of ter plekke een aangifte formulier invullen.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Dan kunt u tussen 08.00 uur en 12.30 uur terecht bij de sector Middelen, mevrouw M. v.d. Gulik telefoon: 587125.


---

Spreekuur voor ouderen

In de gemeente Wervershoof wordt een spreekuur voor ouderen ingesteld. Op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen ouderen op afspraak terecht in het gemeentehuis.

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder, die geïnformeerd willen worden over, of een aanvraag willen indienen op grond van één van de volgende regelingen:


· Bijzondere bijstand


· Minimafonds


· Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)


· Huursubsidie


· Vangnetregeling

Waar en wanneer

Op woensdag 3 oktober wordt met het spreekuur begonnen. Vanaf deze datum wordt het spreekuur elke woensdagmiddag gehouden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Wervershoof.

Afspraak maken

Bewust is gekozen voor een zogenaamd "afspraken" -spreekuur. U hoeft dan niet te wachten en de consulent heeft voldoende tijd voor u.

U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur met:

mevrouw J. Roddenhof tel: 587186 of mevrouw A. Zielstra tel: 587162.


---

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...