Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bewoners Katshuis Arnhem claimen eigendom

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Arnhem 24-8-2001

Uniek kort geding op komst
Bewoners van het Katshuis claimen eigendom

Van: Bewoners van het Katshuis
Sweerts de Landasstraat 69
6814 DB Arnhem
Tel.: 026 3 511 981

Geachte redactie,

De President van de Arnhemse rechtbank zal zich op dinsdag 2 oktober 2001 om 11.00 uur over een unieke zaak buigen. Mr J.H.F.M. van Rijswijck van Advocatenkollektief Sloetstraat in Arnhem zal dan namelijk namens de bewoners van kraakpand het Katshuis in Arnhem vorderen dat zij bij het kadaster definitief worden ingeschreven als eigenaar van het pand. Dit als gevolg van verjaring van de rechtsvordering. Als de bewoners in het gelijk worden gesteld, willen zij eindelijk hun plannen realiseren om het Katshuis grondig te verbouwen en geschikt te maken voor sociale huisvesting.

Het Katshuis werd op 22 november 1980 gekraakt. In de daaropvolgende 20 jaar is nooit een aanzegging gedaan om het pand te verlaten, laat staan een gerechtelijke ontruimingsprocedure gevoerd. Als gevolg daarvan is op 23 november 2000 verjaring opgetreden. Artikel 3:306 van het Burgerlijk Wetboek zegt over de verjaring van een rechtsvordering: "Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren." Artikel 3:105 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in dit geval: "Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw."

Met deze artikelen in de hand hebben de huidige bewoners van het Katshuis door de notaris een akte van verjaring laten opstellen en deze op 10 augustus jl. aangeboden bij het kadaster. Deze akte is ingeschreven in het voorlopig register, het zogenaamde 4D-register. Definitieve inschrijving is alleen mogelijk na uitspraak van de rechter in het kort geding.

Wanneer de rechter de vordering toewijst worden de huidige bewoners daadwerkelijk eigenaar van het Katshuis. In dat geval wordt de weg vrijgemaakt om de eigen renovatie- en legalisatieplannen te realiseren. Na een grondige verbouwing zal het pand betaalbare woonruimte bieden aan ten minste zes personen. De benedenverdieping wordt omgebouwd tot een eengezinswoning met aangrenzend atelier en op de bovenetages komen vier zelfstandige wooneenheden met een gezamenlijke woonkeuken zodat de oorspronkelijke woongroepopzet gehandhaafd blijft.

Deze zaak is zo uniek omdat nog nooit eerder een woonpand als verjaringsobject inzet was van een kort geding. In het verleden zijn er wel rechtzaken geweest over de verjaring van grond. Voor zover ons bekend werd de verjaring over het algemeen toegewezen.

Voor meer informatie over de juridische kant van de zaak kunt u contact opnemen met:
Advocatenkollektief Sloetstraat
Mr. J.H.F.M. van Rijswijck
Tel.: 026 - 445 44 42
Voor meer informatie over het Katshuis en de achtergonden kunt u contact opnemen met:
Bewoners van het Katshuis
Tel.: 026 - 3 511 981
Of kijk op de internetpagina: www.dvxs.nl/~katshuis

Met vriendelijke groet,

De bewoners van het Katshuis

Bijlagen:

1. Juridische achtergronden

2. Achtergrond en geschiedenis van het Katshuis

1. Juridische achtergronden1.1
Ingevolge artikel 3:306 B.W. verjaart een rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand en een rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende door verloop van twintig ( 20 ) jaren.


1.2
Ingevolge artikel 3:314 B.W. begint de termijn van verjaring van een rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke opheffing van die toestand gevorderd kan worden en begint de termijn van verjaring van een rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende met de aanvang van de dag, volgende op die waarop een niet-rechthebbende bezitter is geworden.


1.3
Ingevolge artikel 3:105 B.W. verkrijgt hij, die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.


1.4
Ingevolge artikel 34 Kadasterwet wordt, ter inschrijving van een verjaring, een door een notaris opgemaakte verklaring of een authentiek afschrift daarvan aangeboden, inhoudende, dat naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt, de verjaring is ingetreden.


1.5
Ingevolge artikel 37 lid 2 Kadasterwet boekt de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, ingeval artikel 37 lid 1 sub c Kadasterwet toepassing vindt, de aanbieding van de notariële verklaring in het register van voorlopige aantekening en kan inschrijving alleen plaatsvinden op bevel van de rechter.


1.6
Ingevolge artikel 3:20 lid 2 B.W. beveelt de President van de rechtbank, rechtdoende in kort geding, op vordering van de belanghebbende de bewaarder de inschrijving te verrichten, ingeval de weigering van inschrijving, anders dan in het register van voorlopige aantekeningen, ten onrechte is geschied.


2. Achtergronden en geschiedenis van het Katshuis

De afgelopen twintig jaar schetsen de gebeurtenissen rond het Katshuis vooral een beeld van slechte planontwikkeling, beroerd ondernemersschap en een blunderende gemeente. Helaas tot op heden.

De Sweerts de Landasstraat 69/73, een voormalige artsenpraktijk met woonhuis, werd in 1979 gekocht door de onhandige projectontwikkelaar Kats, die er alle vloeren, trappen en muren uit liet slopen. Het pand werd gekraakt op 22 november 1980 en stond vanaf dat moment bekend onder de naam 'het Katshuis'. De krakers stelden alles in het werk om het pand weer bewoonbaar te maken. Beneden kwam er kantoorruimte voor de ENFB en de Anti Kernenergie Beweging en boven werd een woongroep gevestigd.

Kats ging na enkele jaren failliet en het Katshuis kwam (tezamen met het achterliggende Neproma-terrein) in handen van Cofiton, een dochteronderneming van de ING bank.
Op dat moment werden er plannen gesmeed voor grootschalige kantoorbouw in het gebied. Het Katshuis en de buurt waren daartegen. Het Katshuis werd voor één gulden aan de bewoners aangeboden, indien de bezwaarschriften van de bewoners en de buurt tegen verdere planontwikkeling voor het gebied werden ingetrokken. Het Katshuis koos echter voor samenwerking met de Burgemeesterswijk. Uiteindelijk gooide het achterliggende Neproma-terrein roet in het eten van de Cofiton. Dat bleek namelijk zwaar vervuild te zijn met oplosmiddelen door de poetsdoekenfabriek Neproma. Voor er iets kon gebeuren, moest de grond gesaneerd worden.

Er kwam een nieuw stedelijk plan: Arnhem Centraal, waarbij minimaal honderd woningen gesloopt zouden worden ten behoeve van uitbreiding van de Nederlandse Spoorwegen. In april 1992 was er een maquette van de gemeente te bewonderen op de BouwRai in Amsterdam. De wijk wist nog van niks en was woedend. Meerdere keren werden er op het Katshuis acties voorbereid in samenwerking met de buurt. Niet zonder resultaat: uiteindelijk werden de panden aan de Sweerts de Landas- en de Bouriciusstraat gespaard. Een bedreiging voor het Katshuis leek voorbij.

Al vanaf de kraak van het Katshuis zijn er plannen geweest om het pand te legaliseren. De bewoners en gebruikers zijn meerdere malen tot planvorming overgaan. In 1998 werden een taxatie en een onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand uitgevoerd. Het kwam tot een haalbaar plan, waarin het pand verbouwd zou worden om het voor sociale huisvesting geschikt te maken.

In september 1999 bleek echter dat de Cofiton al anderhalf jaar in gesprek was met de heer Gerritsma, eigenaar van Entre Nous, over verkoop van het Katshuis. Entre Nous is een gay-discotheek en grenst direct aan het Katshuis. Volgens Gerritsma is aankoop van het Katshuis en uitbreiding van de discotheek de enige manier is om aan het horecastappenplan te kunnen voldoen en voor een betere geluidsisolatie te kunnen zorgen. De huidige overlast wordt echter vooral veroorzaakt door het komende en gaande publiek van Entre Nous, dat regelmatig lallend en schreeuwend op straat de buurt wakker doet schrikken.

De gemeente was sinds februari 1999 op de hoogte van de plannen van Entre Nous en heeft een partiële wijziging van het bestemmingsplan voorgesteld die voorziet in de vestiging van een kantoor en uitbreiding van de discotheek in het Katshuis. Daarbij ging de gemeente volstrekt voorbij aan het feit dat zij daarmee de legalisatie en uitbreiding goedkeurt van een drukbezochte discotheek (die vier nachten in de week tot 4 uur geopend is) midden in een woonwijk. Dit staat haaks op het gemeentelijk beleid dat erop gericht is de woonfunctie van de Sweerts de Landasstraat veilig te stellen door over enkele jaren de straat autoluw te maken. Nu is de straat nog een doorgaande weg, waar veel taxiverkeer langskomt om bezoekers van Entre Nous op te halen en af te zetten. Op het moment dat de straat autoluw is en voorzien wordt van een keerlus, zullen deze taxi's twee maal door dezelfde straat rijden tot 04.30 uur in de ochtend. Daarnaast zal het aantal discobezoekers door de uitbreiding alleen maar toenemen.

Er is dan ook een breed verzet uit de buurt ontstaan tegen de uitbreidingsplannen van Entre Nous. Het Buurtcomité Sweerts de Landas waarin tachtig wijkbewoners hun stem laten horen, heeft meerdere acties georganiseerd en haar mening duidelijk kenbaar gemaakt. Helaas heeft de Arnhemse raad heeft op 2 juli 2001 de bestemmingswijziging met een nipte meerderheid goedgekeurd. Momenteel buigt de Provincie zich over de zaak. De goedkeuring door de gemeente heeft waarschijnlijk voor Gerritsma de doorslag gegeven om tot aankoop van het Katshuis over te gaan. Op 18 juli 2001 is de overdracht bij het kadaster ingeschreven.

De huidige bewoners van het Katshuis zijn echter van mening dat hun plannen om sociale huisvesting te realiseren, beter in de buurt passen dan de uitbreiding van een discotheek. Daarom blijven zij zich inzetten voor het behoud van het woonkarakter van zowel het Katshuis als de Sweerts de Landasstraat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie