Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van Gymnich overleg in Genval

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=421286


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Politieke Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 2 oktober 2001 Auteur Drs J.L. Werner
Kenmerk DPZ-249/01 Telefoon 070 - 348 51 25
Blad /1 Fax 070 - 348 46 38
Bijlage(n) 1 E-mail (jl.werner@minbuza.nl)
Betreft Informele bijeenkomst van Ministers van Buitenlandse Zaken ("Gymnich"), 8-9 september jl., Genval
C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Ik heb de eer U hierbij het verslag te doen toekomen van het Gymnich-overleg van
8 en 9 september jl. te Genval.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag aan de Tweede Kamer over de informele Algemene Raad ('Gymnich'), Genval, 8 en 9 september jl.

Inleiding

Het Gymnich in Genval begon zonder aanwezigheid van de Belgische voorzitter, minister Michel, die was opgehouden door de naderende ontknoping van de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban (Zuid-Afrika). De EU-ministers begonnen daarom onder voorzitterschap van Staatssecretaris mevrouw Neyts aan de werklunch over dit thema. Daar werd gesproken over de houding die de delegaties van de EU-lidstaten zouden moeten innemen in reactie op Arabische amendementen op de compromistekst over het Midden-Oosten. De Hoge Vertegenwoordiger Solana is daarop verzocht contact op te nemen met de hoofdrolspelers in Durban en het ernaar toe te leiden dat de Conferentie alsnog met de compromistekst kon worden afgesloten. Dat dat is gelukt, stemt tot tevredenheid, maar kan niet het eindoordeel wegnemen dat de WCAR als geheel een teleurstellende, en mogelijk zelfs voor het VN-systeem schadelijke, Conferentie is geweest.

Midden-Oosten

HV Solana, net terug van een bezoek aan de regio, schetste een somber beeld naar aanleiding van het toenemende geweld en het gebrek aan wil aan beide zijden om onderhandelingen te hervatten. De rol van de EU zou tegen deze achtergrond helaas niet veel meer kunnen betekenen dan een bijdrage aan 'damage control'. Als lichtpunt zag Solana de sonderingen over en weer met het oog op het organiseren van een serie ontmoetingen tussen Minister Peres en President Arafat, die de komende weken hun beslag zouden moeten krijgen. Over plaats, tijdstip en modaliteiten van de ontmoetingen, w.o. de mogelijke aanwezigheid van HV Solana zelf, vond overleg plaats tussen de diverse spelers.

Solana bepleitte voortgezette en afgestemde contacten tussen EU-ministers en partijen in de regio om druk te blijven houden ter bevordering van terughoudendheid en hervatting van de dialoog.

Het belang van een goede afstemming tussen EU en VS is nogmaals onderstreept.

Naast bovenstaande punten heb ik, in navolging van Commissaris Patten, het belang onderstreept van oplossing van de kwestie van de origine-regels, uiterlijk tijdens de Associatie-Raad met Israël in november a.s. Ook heb ik gepleit voor een zorgvuldige voorbereiding van de conferentie over de Vierde Geneefse Conventie.

De ministers namen op zondag een verklaring aan naar aanleiding van de gewelddadigheden in het weekend.

Macedonië

In het overleg stonden nieuwe Duitse voorstellen centraal voor een samenhangende aanpak door de internationale gemeenschap van het conflict in Macedonië. De EU zou op het civiele spoor een coördinerende rol moeten spelen; samen met de IFI's de reconstructie ter hand moeten nemen en het regionale proces moeten intensiveren, onder meer langs de weg van een ministeriële conferentie. Voor het militaire spoor werd, ter vermijding van een eventueel veiligheidsvacuüm na beëindiging van 'Essential Harvest', een vervolg-presentie voorgesteld volgens een 'NAVO+' formule. Daaraan zouden ook bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne en neutrale landen kunnen deelnemen. Volgens het voorstel zou een dergelijke operatie moeten plaatsvinden op basis van een VN-mandaat en op uitnodiging van de Macedonische regering en de belangrijkste politieke partijen.

In de discussie kon een ruime mate van steun worden vastgesteld voor de Duitse voorstellen. Verschillende ministers onderstreepten het belang van een VN-mandaat voor een dergelijke militaire vervolgoperatie.

HV Solana riep op tot het sturen van extra waarnemers door EU en OVSE. Hij sprak zorg uit, die algemeen werd gedeeld, over de aanzienlijke wapenimporten van de Macedonische regering.

Commissaris Patten sprak de bereidheid uit om, naast de humanitaire ondersteuning (ECHO) en projectsteun (CARDS), ook het Rapid Reaction Mechanism in te zetten voor snelle reconstructiehulp. T.a.v. macro-steun waarschuwde ook hij voor mogelijk misbruik voor aankoop van wapens. De Commissie treft, samen met de Wereldbank, voorbereidingen voor een donorconferentie, die, onder strikte conditionaliteit van tijdige afronding van de grondwetswijzigingen, op 15 oktober a.s. zou kunnen plaatsvinden.

Zelf heb ik de Duitse voorstellen verwelkomd en aangegeven dat de discussie over een militaire vervolgoperatie, al dan niet met gebruikmaking van KFOR, nu verder in de NAVO moet worden gevoerd.

Ik steunde Commissaris Patten ten aanzien van de donorconferentie en politieke conditionaliteit, en bepleitte goede interne afstemming met de ministers van Financiën.

Toekomst van Europa

De bespreking van de Toekomst van Europa werd door verschillende ministers aangegrepen om bezorgdheid uit te spreken over de afstand die lijkt te bestaan tussen de Europese Unie en haar instellingen enerzijds en de burgers en maatschappelijke organisaties anderzijds. Behalve de invoering van de Euro, volgend jaar, zouden zich onvoldoende, de burger aansprekende, Europese projecten voltrekken. Dat bracht risico's van verdere vervreemding met zich mee, zodat een mate van betrokkenheid van de burgers bij het 'Toekomst-debat' moet worden verzekerd.

In de discussie stelden sommige ministers voor burgers en geselecteerde NGO's te betrekken bij het in te stellen "Forum". Ook werd de suggestie gedaan om hoorzittingen te organiseren. Binnen de kleinere kring van een Conventie zouden vertegenwoordigers van regeringen, Parlementen (nationale en EP) en Commissie een plaats moeten krijgen. Zo'n Conventie zou opties moeten voorleggen - geen definitieve teksten - die binnen een korte Intergouvernementele Conferentie tot definitieve besluiten zou moeten leiden. Over een rechtstreekse betrokkenheid van kandidaat-lidstaten bij de Conventie wordt nog verschillend gedacht.

Wat de kalender betreft, wordt gedacht aan instelling van Conventie/Forum door de ER van Laken en aanvang van de werkzaamheden tegen het eind van het a.s. Spaanse voorzitterschap. Daarna zou een IGC moeten volgen.

Voor wat betreft de agenda van e.e.a. lijkt een meerderheid er voorstander van de vier thema's van Nice tot uitgangspunt te nemen en daarnaast een zekere mate van flexibiliteit te hanteren bij het toevoegen van andere thema's. Hierop zal door de AR worden teruggekomen in de aanloop naar de a.s. oktoberbijeenkomst van Regeringsleiders in Gent.

EU-Afrika

Voorzitter Michel deed enkele korte mededelingen over de a.s. EU-Afrika ministeriele bijeenkomst op 11 oktober a.s. in Brussel. Zijn voorgenomen reis, tezamen met HV Solana, naar het Grote Meren gebied moest door agendaproblemen worden uitgesteld.

De Benelux-ministers verspreidden een voorstel ter financiële ondersteuning van de inter-Congolese dialoog, nu er aanleiding is voor enig optimisme bij de hervatting van het verzoeningsproces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...