Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS-vergadering Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 2 oktober 2001

1. Wijziging huisvestingssituatie THD Noordwest
2. Evaluatie steunfunctiewerk voor minderheden
3. Beantwoording schriftelijke vragen P.J.Bruystens en J.Bron inzake openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

4. Samenwerkingsovereenkomst van de participanten in het Goois Natuurreservaat

5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Herindeling Duintjesveld e.o. tot golfbaan te Zandvoort
7. Jaarverslag 2000 over de werkzaamheden van de Commissie overige geschillen over de periode 1 januari tot met 31 december 2000
8. Regeling jeugdhulpverlening 2002

9. Extra prijscompensatie gesubsidieerde instellingen
10. Monumentenwacht Noord-Holland. Kwestie aanvulling eigen vermogen. Wijziging huisvestingssituatie THD Noordwest

1. toestemming te verlenen voor de verkoop van het pand aan de Stationsstraat 23 te Zaandam met een geraamde opbrengst van f 350.000,00;

2. toestemming te verlenen voor het aangaan van een huurovereenkomst ad f 30.000,00 per jaar, met dien verstande dat de eventuele extra exploitatielasten als gevolg daarvan, niet door de provincie gesubsidieerd zullen worden;

3. instemmen met het verzoek van de Stichting om de netto-opbrengst onder te mogen brengen in een afzonderlijke reserve voor de huur en inrichting van het pand;

4. eerst na de besluitvorming over de uitwerking van de vermogenstoets in algemene zin, te beslissen of deze reserve al of niet onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen.

Evaluatie steunfunctiewerk voor minderheden

1. kennis te nemen van het aan het provinciaal bestuur uitgebrachte rapport Evaluatie steunfuncties minderheden en minderhedenbeleid Provincie Noord-Holland, zoals opgesteld door bureau De Beuk, maart 2001;

2. de in het rapport beschreven "bevindingen" te onderschrijven en vast te stellen dat het merendeel van de daarop gebaseerde aanbevelingen voor de provincie in praktijk zijn of worden gebracht met het Sociaal Beleidskader 2001-2004, de daarmee geïntroduceerde programmatische werkwijze en financieringssystematiek in de welzijnssector.
3. de aanbeveling om geen organisatiewijzigingen in de uitvoering van het steunfunctiewerk voor minderheden door te voeren niet zonder meer over te nemen;

4. met de door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde (vier) algemene en (twee) categorale steunfunctie-instellingen in overleg te treden over:
a) een betere afbakening en afstemming van werkzaamheden ten behoeve van minderheden;
b) de wijze waarop de uitvoering van deze werkzaamheden ten behoeve van de doelgroepen het meest doelmatig kan worden georganiseerd.

5. Bovengenoemd besluit voor advies voor te leggen aan de PS-commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 10 oktober 2001.
Beantwoording schriftelijke vragen P.J.Bruystens en J.Bron inzake openbaar vervoer in Noord-Holland Noord
Het college stelt de antwoorden vast.
Samenwerkingsovereenkomst van de participanten in het Goois Natuurreservaat

* in principe, Provinciale Staten voor te stellen, behoudens een tweetal wijzigingsvoorstellen, in te stemmen met het verzoek van het dagelijks bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) om de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten, waarin onder meer de financiële verdeelsleutel is vastgelegd, voor de periode tot en met 2011 te verlengen;
* alvorens daartoe een definitief besluit te nemen de betreffende ontwerp-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor MWEG.

5.

* bouw van 91 woningen op het voormalige SVAP terrein te Anna Paulowna.

* veranderen/vergroten van het gebouw Amstel 228 te Amsterdam met bestemming: bedrijfsruimte en 6 woningen

* oprichten tuinbouwbedrijfswoning op perceel Legmeerdijk 147 te Amstelveen.

* Uitbreiding opslag-en expositieruimte aan de Geversweg 1b te Castricum t.b.v. de Werkgroep Oud Castricum
* Het vergroten ban de woning Beveland 6 te Alkmaar
* Bouwen van vijf woningen c.a. aan het Vroonhof, te Haarlem
* Bouwen van atelier aan het Vroonhof, te Haarlem
* Verbouw Sint Vituskerk tot 32 appartementen te Bussum
* Het uitbreiden van een woning aan de Kanaalweg 29 te Halfweg
* Het vergroten van de woning Biesboschstraat 80 te Alkmaar
* Bouw van twee dakkapellen op de woning Vogezenstraat 32 te Alkmaar
* Het plaatsen van een "brengparkje" aan de Beurtschipper bij hoek Noorderdreef te Nieuw-Vennep

6.
Herindeling Duintjesveld e.o. tot golfbaan te Zandvoort5 Uitgaande van met name genoemde "win-win"-maatregelen, schriftelijk naar B&W van Zandvoort de bereidheid uit te spreken om medewerking te verlenen aan de (her)inrichting van het wijk- en sportpark Duintjesveld, inclusief de aanleg van een 9-holes golfbaan.
7.
Jaarverslag 2000 over de werkzaamheden van de Commissie overige geschillen over de periode 1 januari tot met 31 december 2000
1. het verslag voor kennisgeving aan te nemen
2. het verslag ter kennisgeving te sturen aan Provinciale Staten van Noord-Holland

8.
Regeling jeugdhulpverlening
2002

1. De GS-regeling jeugdhulpverlening 2002 vast te stellen.
2. Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent dit besluit.

3. De regeling na vaststelling bekend te maken in het Provinciaal Blad.

9.
Extra prijscompensatie gesubsidieerde instellingen
* aan een viertal instellingen in totaal f 84.792,- extra prijscompensatie over het jaar 2000 toe te kennen
* aan dezelfde vier instellingen in totaal f 89.992,- extra prijscompensatie over het jaar 2001 toe te kennen
* de instellingen via inliggende brieven en bijgevoegde berekeningen de extra bedragen toe te kennen

10.
Monumentenwacht Noord-Holland. Kwestie aanvulling eigen vermogen.
1. Aan de Stichting Monumentenwacht mede te delen dat het verzoek om aanvulling van het Eigen Vermogen van de Stichting tot f 400.000,- met een bedrag van f 257.278,- niet wordt gehonoreerd.
2. Het door de provincie berekende bedrag waarmee het eigen vermogen van de Stichting boven de f 400.000,- uitkomt (f 189.643,-) niet terug te vorderen.

3
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 6, 7 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 2, 8,9,10 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...