Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 2 oktober 2001Weeknummer: 40

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan Stationsgebied-Zuid 1e fase, gemeente Hoogeveen.
1. Reclamanten ontvankelijk verklaren in hun bedenkingen.
2. De bedenkingen ongegrond verklaren.

3. Het bestemmingsplan Stationsgebied-Zuid 1e fase goedkeuren.
Conform.

6.3/Ec

Ja

LEADER-subsidie voor de Bengelbus.

1. Instemmen met een LEADER-subsidie van
97.995,--/ 44.468,-- aan de Stichting de
Bengelbus.

2. Het project doorsturen naar de SNN-uitvoerings-organisatie voor verdere afhandeling.

Conform.

6.4/CW

Ja

Multifunctionele zorg- en dienstencentra in Drenthe.

Instemmen met de conceptbrief aan de Statencommissie Cultuur en Welzijn.

Conform.

6.7/Ec

Ja

EQUAL: Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe.

De staten voorstellen ten laste van het Fonds flexibel beleid 450.000,--/ 204.201,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanvraag Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL.

Conform.

6.8/Ec

Ja

Fietstotaalplan Drenthe: onderdelen revitalisering en aanvullende voorzieningen.

De staten voorstellen ten laste van het Fonds flexibel beleid 651.747,--/ 295.750,-- beschikbaar te stellen voor het Fietstotaalplan.

Conform. (Bedragen in overeenstemming brengen met Najaarsnota).

Voorwaarden opnemen in besluit.

6.9/Ec

Ja
(Kompasaanvraag niet)

Medefinanciering Regionaal Overslagcentrum Coevorden.
1. De staten voorstellen ten laste van het Fonds flexibel beleid
2.000.000,--/ 907.560,-- beschikbaar te stellen voor het Regionaal Overslagcentrum
Coevorden.
2. De in het verleden aan dit project toegezegde bijdrage uit de resterende middelen voorwaardenscheppend beleid (VWSB) vaststellen op 1.000.000,--/
453.780,--.

3. De Kompas-aanvraag voor het project Regionaal Overslagcentrum Coevorden voordragen voor een bijdrage van 15.308.878,--/ 6.946.866,-- uit Kompas en het project met een positief advies doorgeleiden naar de SNN-uitvoeringsorganisatie.

Conform.

6.10/Ec

Ja

Bijdrage project Stationsgebied Hoogeveen, fase 1A.
1. De staten voorstellen ten laste van het Fonds flexibel beleid
3.000.000,--/ 1.361.341,-- beschikbaar te stellen voor Stationsgebied Hoogeveen, fase 1A.

2. Als voorwaarde voor subsidieverlening aangeven dat de gemeente haar plannen voor de totale ontwikkeling van het stationsgebied ter goedkeuring aan uw college voorlegd.

3. Het project Stationsgebied Hoogeveen, fase 1A voordragen voor een bijdrage van 5.500.000,--/
2.495.791,-- uit Kompas voor het Noorden en het project met een positief advies doorgeleiden naar de SNN-uitvoeringsorganisatie.

Conform.

6.11/RW

Ja

Bijdrage uit Fonds flexibel beleid voor baggerproject Zuidlaardermeer.

De staten voorstellen ten laste van het Fonds flexibel beleid 761.600,--/ 345.599,-- beschikbaar te stellen voor het baggerproject Zuidlaardermeer.

Conform.

6.12/RW

Ja

Verdeelbesluit investeringsbudget stedelijke vernieuwing projectgemeenten voor 2002.

1. Instemmen met de volgende verdeling van ISV-gelden voor 2002: Borger-Odoorn 150.000,--/ 68.067,--, Midden-Drenthe 500.000,--/ 226.980,-- + 330.000,--/ 149.747,--, De Wolden 100.000,--/ 45.378,-- en Noordenveld 450.000,--/
204.201,--.

2. Voorwaarden verbinden aan de toekenningen aan Midden-Drenthe en aan Noordenveld.

3. De totale toekenning voor 2000 en 2001 verlagen van 550.000,-- naar 75.000,--/ 34.034,--.

4. De Statencommissie RIM op de hoogte stellen van uw besluit.

Conform.

6.13/RW

Ja

Onderzoek besparing grondwater Emtec Services BV.
1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 110.000,--/ 45.378,-- uit het Grond-waterfonds.
2. Het beschikbaar gestelde bedrag te zien als voorschot op de definitieve uitvoering.

Conform. Toevoegen hoe rest van de financiering is geregeld.

6.14.Ec

Ja

LEADER-subsidie voor de Maatschappij van Weldadigheid, een monumentaal bezit.

1. Instemmen met een LEADER-subsidie van
18.247,--/ 8.281,--.

2. Het project doorsturen naar de SNN-uitvoerings-organisatie voor verdere afhandeling.

Conform.

6.16/BJC

Ja

Financiën project Het statenlid van nu nader bekeken.
1. Bij de volgende begrotingswijziging de kosten van het project Het statenlid van nu nader bekeken te weten 13.000,--/ 5.899,-- dekken door verlaging van de post Onvoorzien in de begroting 2001.
2. Voor 2002 eenzelfde bedrag reserveren voor een afsluitende bijeenkomst en dit te dekken door verlaging van de post Onvoorzien in de begroting 2002 (bij wijziging van de begroting 2002).
3. Een en ander niet via een afzonderlijk statenvoorstel aan de staten voorleggen, doch te volstaan met een toelichting in de desbetreffende begrotingswijziging(en).

Conform.

6.17/BJC

Ja

Agenda vergadering provinciale staten op 3 oktober 2001.

De tweede herziene agenda voor de statenvergadering van 3 oktober 2001 voor kennisgeving aannemen.

Conform.

6.18/Ec

Ja

Actualisering beleidsnota Bedrijventerreinen in Drenthe.


1. Instemmen met teksten, actualisering, gezamenlijke exploitatie en kwaliteit.


2. Kennisnemen tekstaanpassing VAM en POP.


3. Instemmen met het inbrengen in PCO (voorafgaand aan PS).

Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen


- Gewijzigde tarieven CVV Emmen/Coevorden: Conform nadere notitie 1 oktober 2001.


- Procedure flexibel beleid: procedure aanpassen (statenstukken tegelijk met advies werkgroep).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie