Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekkening Erepenning Leidens Ontzet

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Erepenning Leidens Ontzet

De erepenning van de gemeente Leiden, die jaarlijks toegekend wordt ter gelegenheid van de viering van Leidens ontzet, is dit jaar toegekend aan de heer Bartholomeus (Bart) Werk. Dinsdagavond 2 oktober 2001 wordt de penning door burgemeester Jan Postma uitgereikt. Bart Werk is sinds 1945 actief binnen de Leidse gemeenschap en heeft een groot aantal functies bekleed en activiteiten ontplooid. De letterlijke tekst van het besluit van Burgemeester en Wethouders luidt alsvolgt.
"Gelet op hun besluit van 10 februari 1967, no. 6, om zich jaarlijks te beraden over de eventuele toekenning en uitreiking van de erepenning der gemeente Leiden bij gelegenheid van de viering van Leidens Ontzet; OVERWEGENDE: dat de heer Bartholomeus Werk, geboren te Leiden op 5 augustus 1930, sinds 1945 actief is binnen de Leidse gemeenschap; dat de heer Werk sinds 1945 een groot aantal functies heeft bekleed binnen de afdeling Leiden van de Grafische Bond, thans FNV-KIEM; dat hij sinds 1975 het penningmeesterschap van de Afdeling Leiden van de FNV heeft bekleed alsmede het penningmeesterschap van verschillende lokale werkgroepen binnen die bond; dat hij zich binnen bondsverband heeft ingezet voor verschillende werkgroepen waarvan te noemen zijn de Werkgroep "Uitkeringsgerechtigden en Ouderen" en de werkgroep "Vrede en Ontwapening"; dat hij sinds 1975 binnen de Afdeling Leiden van de Partij van de Arbeid een groot aantal activiteiten heeft ontwikkeld, zoals het lidmaatschap van het bestuur, het drukken en verspreiden van het orgaan van de afdeling en het lidmaatschap van de werkgroep ouderenbeleid; dat hij het 2e secretarisschap heeft vervuld voor de Speeltuinvereniging Maredijk en het penningmeesterschap van de Speeltuinverenging Beatrix, alsmede van de Leidse Speeltuin Bond; dat hij voor velen een aanspreekpunt is geworden door zijn warme en belangstellende houding ten opzichte van hen die om hulp vragen; dat hij al deze functies als vrijwilliger gedurende heel lange perioden, maar steeds op de achtergrond blijvend heeft uitgeoefend, werk dat buitengewoon veel tijd kost en dat voor het functioneren van de organisaties binnen een lokale gemeenschap van vitaal belang is; dat de heer Werk daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het opbouwen en handhaven van een sociale structuur in Leiden; dat hij daarmee de belangen van Leiden en haar inwoners met grote betrokkenheid en toewijding op voortreffelijke wijze heeft gediend; dat er deswege aanleiding bestaat hem de erepenning van de gemeente toe te kennen;
B E S L U I T E N:
ter gelegenheid van de viering van Leidens Ontzet 2001 aan de heer B. Werk de erepenning van de gemeente Leiden in Z I L V E R toe te kennen."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie