Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieudefensie eist heroverweging van MTC in de Over-Betuwe

Datum nieuwsfeit: 03-10-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

persbericht 3 oktober 2001

Malversaties bij grootschalig project in Gelderland

Milieudefensie eist heroverweging van MTC

Een rapport van het Crisis Onderzoeksteam toont aan dat de plannen voor een Multimodaal Transportcentrum (MTC) in de Over-Betuwe op een ondeugdelijke wijze tot stand zijn gekomen. De conclusies wijzen onder meer op gesjoemel met Europese subsidiegelden, belangenverstrengeling en onvoldoende democratische controle. Milieudefensie vindt dat de Gelderse bestuurders de gebrekkige besluitvorming moeten corrigeren. Eventueel stapt de vereniging daarvoor naar de rechter.

Volgens de plannen moet MTC een enorm bedrijventerrein voor de transportsector worden. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van dit MTC. Het bedrijventerrein aan de rand van Nijmegen gaat ten koste van 500 hectare open gebied in de Over-Betuwe. Vanwege de negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu is de komst van het MTC zeer omstreden. Milieudefensie zet zich als landelijke vereniging samen met lokale partners in om het project tegen te houden.

Enkele conclusies over de bestuurlijke voorbereiding van het MTC uit het nu vrijgegeven rapport:

· verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren juridisch onvoldoende geregeld
· aanbestedingen gebeurden niet volgens de richtlijnen
· aanwenden van Europese subsidiegelden gebeurde niet rechtmatig
· ontbreken van adequate checks en balances bij de politieke aansturing
· controlerende taak van Provinciale Staten is onvoldoende waargemaakt
· ambtelijke informatie over tegenspoed en problemen werd achtergehouden
· risico's van belangenverstrengeling zijn ten onrechte niet serieus genomen
Bij de belangenverstrengeling vallen met name de dubbelfuncties van de toenmalige secretaris van het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen op. De heer De Gouw heeft als projectleider van de zogeheten Stuurgroep MTC Valburg een opdracht tot het opstellen van een Milieu-effectrapportage verstrekt aan zichzelf in de hoedanigheid van medewerker van Arcadis/Heidemij. Vervolgens heeft hij als hoogste ambtenaar de KAN-raad voorgesteld met de op deze wijze tot stand gekomen MER in te stemmen.
Milieudefensie vindt de gang van zaken onverenigbaar met een bestuurlijk correcte handelswijze. Bij een grootschalig en verstrekkend project als het MTC dient de overheid op een uiterst zorgvuldige wijze te handelen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden. Milieudefensie bepleit dan ook een correctie van de besluitvorming. Een zorgvuldige heroverweging over de wenselijkheid van het MTC kan daarbij niet langer uit de weg worden gegaan.

In december 2000 kwam het vermoeden van belangenverstrengeling via een uitgelekte notitie aan het licht. Milieudefensie heeft daarop het bestuur van het Knooppunt Arhem-Nijmegen formeel al om een heroverweging van het MTC verzocht. Dit verzoek is afgewezen omdat er volgens het KAN niets verkeerds zou zijn voorgevallen. Milieudefensie heeft tegen dat besluit een bezwaarschrift ingediend, dat op 18 oktober in de KAN-raad wordt behandeld. Indien dat bezwaarschrift ook wordt afgewezen zal Milieudefensie de kwestie aan de rechtbank voorleggen. Mede op basis van het nu vrijgegeven rapport van het Crisis Onderzoeksteam wordt die juridische procedure met vertrouwen tegemoet gezien.

Contactpersoon: Pieter Jansen, 024 3882309 of 06 20712191

Meer informatie over het MTC is beschikbaar via www.milieudefensie.net/mtc Het rapport van het Crisis Onderzoeksteam is te lezen via www.gelderland.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie