Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer donderdag 4 oktober 2001

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 4 oktober 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de embryowet. Het wetsvoorstel regelt onder welke voorwaarden andere handelingen met menselijke geslachtscellen en embryos ter verbetering van de medische zorg toelaatbaar zijn (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Hierna spreekt de Kamer over de wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). De wijziging heeft tot doel om zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers rechtszekerheid te bieden over de verzekeringsplicht van hun arbeidsrelaties (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Machtigingswet KPN. De wijziging heeft tot doel om de mogelijkheid voor KPN voor het doen van structuurwijzigingen voor naamloze vennootschappen niet langer bij voorbaat uit te sluiten.

Ten slotte heropent de Kamer het debat over de Compatibiliteitswet en de wet toezicht Europese subsidies.
Met de wijziging worden de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer uitgebreid en krijgt de minister bevoegdheid om toezicht te houden op verleende EG-subsidies.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: 10.00 tot ca. 11.00 uur - algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Bos (Financiën) over een aanvullend budget voor de generieke steun voor de zeescheepsnieuwbouw en de stand van zaken omtrent de compensatie voor Communautaire Venootschap. 11.00 tot ca. 12.00 uur - algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretarissen Bos (Financiën) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de subsidieregeling voor de filmindustrie.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het jaarverslag 2000 en het jaarplan 2001 van de Arbeidsinspectie.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het integraal productenbeleid en de uitvoerbaarheid van milieuprogrammas voor toetredende landen.

Defensie: 11.00 tot ca. 14.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: 11.00 tot ca. 13.00 uur - algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over diverse punten inzake het reservistenbeleid en de personeelsvoorziening bij de krijgsmacht. 13.00 tot ca. 14.00 uur - algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over belastingfaciliteiten.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 tot ca. 15.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over materiële bekostiging in het primair onderwijs.

Rijksuitgaven: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de invoering van een eigentijds begrotingsstelsel.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer bestuurlijke afspraken inzake de agenda voor de toekomst 2001-2004.
Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken)over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Economische Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over herstructurering en de subsidieregeling van duurzame bedrijventerreinen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 15.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van In Natura over de toekomstige mogelijkheden van de particulier in het natuur- en landschapsbeheer.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.45 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met de delegatie van de vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Tielerwaard West over duurzaamheid in land- en tuinbouw en agrarisch natuurbeheer.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.15 tot ca. 17.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de lidstaten van de Europese Unie.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 10.30 tot ca. 13.45 uur - Thorbeckezaal
Agenda: het horen van vertegenwoordigers van organisaties over de herverdeling van radiofrequenties.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 09.45 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: delegatievergadering over het werkbezoek aan Mozambique op 20 t/m 26 oktober aanstaande.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 11.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretarissen Adelmund en Van der Ploeg (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de planning van werkzaamheden.
Defensie: 10.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 11.45 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de vertegenwoordiging van Hong Kong bij de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 14.00 - Troelstrazaal

Agenda: gesprek met leden van het Adviescollege Toezicht Administratieve Lasten (ACTAL).

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
VOORZITTER DUITSE BONDSRAAD BEZOEKT STATEN-GENERAAL
De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de heer Braks en mevrouw van Nieuwenhoven, ontvangen vanaf 14.40 uur de voorzitter van de Duitse Bondsraad de heer Beck. Aansluitend heeft er een gesprek plaats met de leden van de Commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken uit beide Kamers (Eerste Kamer).

WERKBEZOEK

Leden van de algemene Commissie voor Europese Zaken wonen op 4 en 5 oktober de COSAC-vergadering (Conference of Community and European affairs committees of the Parliaments of the European Union) te Brussel bij. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Te Veldhuis (VVD), Weekers (VVD) en Eurlings (CDA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie