Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkgevers in verlegenheid door verandering eisen werknemers

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NFO TRENDBOX BV

Werkgevers in verlegenheid door veranderende eisen werknemers

Werkgevers in verlegenheid door veranderende eisen werknemers

Er dreigt een kloof tussen de Nederlandse werkgever en werknemer. Bij werknemers verschuift de focus steeds meer naar zaken als de doelstellingen en visie van de werkgever, de kansen om de eigen 'employability' te verhogen en bovenal de mogelijkheden om een goede balans te vinden tussen werk en privé-leven. Werkgevers blijken onvoldoende tegemoet te kunnen komen aan deze wensen van werknemers. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek onder 150 werknemers met een HBO of universitaire opleiding en een 24-tal HR-managers en directieleden van grote werkgevers. Het onderzoek werd uitgevoerd door Deloitte & Touche Human Capital Group in samenwerking met strategisch marktonderzoekbureau NFO Trendbox.

Hoogopgeleide werknemers verschillen steeds meer van de andere werknemers. Zo is het interessant om te zien dat zeven jaar geleden 41% van alle werknemers het nog (zeer) belangrijk vond om bezig te zijn met de carrière, en dat er daarbij geen verschil was tussen de hoogte van de opleiding. Nu vindt 32% van de werknemers met een opleiding lager dan HBO zijn/haar carrière belangrijk, tegenover 42% van de hoogopgeleide werknemers. Er lijkt dus een waterscheiding te ontstaan tussen enerzijds een groep werknemers die de eigen carrière steeds meer gaat relativeren en anderzijds een elitekorps van hoogopgeleiden dat een aanmerkelijker groter belang hecht aan de eigen carrière. Deze laatste groep stelt steeds hogere eisen aan de arbeidsvoorwaarden, zo blijkt uit het onderzoek.

Deze hogere eisen laten zich globaal indelen in drie groepen. De eerste groep eisen betreft de financiële verwachtingen. Te denken valt daarbij aan een pakket van materiële beloningen (een goed salaris, een lease auto, bonussen etc.) dat goed aansluit op de eigen levensfase, loopbaan en wensen. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers de laatste jaren veel tijd en energie hebben gestoken in het individualiseren van de financiële beloning van werknemers. Een op maat gesneden financiële beloning volgens het zogenaamde cafetariasysteem is iets geworden dat (bijna) elke werkgever biedt.

Een tweede groep eisen betreft de corporate identity van de werkgever en de ontwikkelingsmogelijkheden die een werkgever biedt om de eigen employability (de 'marktwaarde' van de werknemer op de arbeidsmarkt) te vergroten. Deze eisen zijn, zo blijkt uit het onderzoek, belangrijker dan de financiële arbeidsvoorwaarden. Zo vindt bijna negen van de tien ondervraagde werknemers het belangrijk om trots te kunnen zijn op de organisatie waarvoor men werkt. 90% van de werknemers vindt het belangrijk dat de organisatie waarvoor men werkt naast het maken van winst ook nog andere doelstellingen heeft. Daarnaast verlangen werknemers de mogelijkheid om middels trainingen, stages en opleidingen de eigen talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit heeft alles te maken met het calculerende karakter van de moderne werknemer: 71% van hen zegt het belangrijk te vinden dat de werkgever in staat is om zijn/haar waarde op de arbeidsmarkt te vergroten; bij werknemers onder de 30 jaar is dit zelfs 80%. In die zin is er sprake van een sterke rationalisering van de verhoudingen tussen werkgever en werknemer: de werkgever is -mede door de vervagende grens tussen werk en privé-leven- steeds meer bezig met het meten van de prestatie van werknemers om hem/haar hierop af te rekenen, terwijl de werknemer op zijn beurt de werkgever steeds meer afrekent op de mogelijkheden die deze biedt om zijn 'marktwaarde' te vergroten.

Over het algemeen lijken de werkgevers goed op de hoogte van deze tweede groep eisen van de werknemers. Vrijwel alle werkgevers zijn ook daadwerkelijk bezig met de professionele ontwikkeling van hun werknemers, zowel door de invulling van functies (multidisciplinaire teams, jobrotatie etc.) als door trainingen, opleidingen en stages. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat de werkgevers zich niet allen even goed realiseren hoe belangrijk het karakter, de doelstellingen en opvattingen van de organisatie zijn voor hun aantrekkelijkheid als werkgever. Zeker nu een goede financiële beloning en goede professionele ontwikkelingsmogelijkheden door vrijwel alle bedrijven wordt geboden, bieden zaken die appelleren aan de intrinsieke bevrediging van werknemers een kans voor werkgevers om zich te onderscheiden.

De derde (en tevens belangrijkste!) groep eisen van de hoogopgeleide werknemers betreft de mogelijkheden om een goede balans te vinden tussen werk en privé-leven. Flexibele werktijden worden door de werknemers als belangrijkste arbeidsvoorwaarden genoemd. Ook vindt een grote meerderheid van hen (71%) dat de werkgever wat dit betreft een verantwoordelijkheid heeft, en actief moet werken aan een goede balans tussen werk en privé-leven van haar werknemers. Dit alles is uiteraard wel bekend bij de werkgevers (die immers steeds meer worden geconfronteerd met vraag naar deeltijdwerk, flexibele arbeidstijden en telewerk-mogelijkheden), maar slechts enkele van hen hebben dit verankerd in hun beleid. Uit het onderzoek blijkt dat bij veel van hen vorm en inhoud niet helder voor ogen staat om aan deze wens van werknemers tegemoet te komen.

Het feit dat werkgevers deze behoefte aan een gezonde balans tussen werk en privé onvoldoende weten te integreren in hun beleid houdt een groot risico in, zo blijkt uit het onderzoek. Het gevaar bestaat dat er weer nostalgie ontstaat naar de situatie van voorheen, waarin werk en privé strikt gescheiden waren, met alle gevolgen voor de bedrijfsprestatie en arbeidsproductiviteit van dien. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat meer dan de helft van de hoog opgeleide werknemers tot 25 jaar van mening is dat werk en privé strikt gescheiden moeten worden gehouden - een percentage dat alleen geëvenaard wordt door de groep werknemers van vijftig jaar en ouder. Kortom, kennelijk is er bij de groep starters op de arbeidsmarkt een behoorlijk wantrouwen waar het gaat om de mogelijkheden van werkgevers om een gezonde balans tussen werk en privé-leven te bieden. De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat het onderzoek vooral een appèl doet op de slagvaardigheid en creativiteit van werkgevers om meer haast te maken met beleid op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NFO TRENDBOX B.V.
telefoon 020 - 669 44 14
Jeroen Dijvestijn
(jeroen.duijvestijn@nfoeurope.com)

Of een bezoek brengen aan onze website; www.trendbox.nl


04 okt 01 15:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie