Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intentieverklaring Optimalisering COPD- en astmazorg

Datum nieuwsfeit: 05-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Intentieverklaring Optimalisering COPD- en astmazorg

Het Nederlands Astma Fonds ziet disease management als een belangrijk speerpunt in haar beleid voor de komende jaren. De Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van disease management in de zorg aan COPD- en astmapatiënten. Uit de verkenning bleek dat betrokken partijen het belang inzien van een gezamenlijk optreden om de zorg aan mensen met COPD en astma te optimaliseren. Het optimaliseren van de COPD- en astmazorg is een middel om meer kwaliteit, meer patiëntgerichtheid en meer doelmatigheid te bereiken.

Het aantal gediagnosticeerde mensen met COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) en astma zal de komende jaren toenemen. Een vergrijzende samenleving, de aandacht voor (vroeg)diagnostiek, het huidige rookgedrag en een toenemende gevoeligheid voor allergieën in de bevolking dragen hieraan bij. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt ook de vraag naar gezondheidszorgvoorzieningen toe.

Onder deze omstandigheden vormt het een uitdaging om de kwaliteit van zorg aan mensen met COPD en astma in de toekomst in ieder geval te behouden en zoveel mogelijk te bevorderen. Vooral het doorbreken van de progressie van het COPD-ziektebeeld vraagt om gerichte aandacht. Het concept disease management sluit hierop aan. Door het toepassen van managementtechnieken in de zorg en door op uitkomsten te sturen, kan een meer efficiënte en effectieve zorgverlening worden bereikt. Het bevorderen van coördinatie in de zorg, het overdragen van taken naar een passend niveau (de juiste zorg op de juiste plaats) en het bereiken van gedragsverandering (ten aanzien van zelfmanagementvaardigheden en gezonde leefgewoonten) zijn oplossingsrichtingen van deze zorgbenadering. Een benadering waarin de behoefte aan zorg in hoge mate de gang van de patiënt door het gezondheidssysteem bepaalt.

Het stimuleren van een dergelijke zorgbenadering vraagt om een gezamenlijke inspanning van partijen in de zorg. Het optimaliseren van de organisatie en de resultaten van de COPD- en astmazorg heeft baat bij een systematische en op elkaar afgestemde benadering. Een stimulering vanuit nationaal niveau is gewenst om een kader voor goede COPD- en astmazorg aan regionale en lokale zorgpartijen te kunnen bieden. Deze Intentieverklaring Optimalisering COPD- en astmazorg kan als een belangrijke eerste stap worden gezien. De hiernaast genoemde partijen geven aan dat zij onderstaande tien uitgangspunten als een belangrijke basis voor toekomstig gezamenlijk beleid zien.

Uitgangspunten


* Het vertrekpunt voor het bevorderen van de kwaliteit van de COPD- en astmazorg is het zorgcontinuüm (het primaire proces van preventie tot reïntegratie/palliatieve zorg) als geheel. In afstemming op elkaar dienen op onderdelen verbeteringen te worden aangebracht.
* Vanuit een vraaggerichte benadering dient de komende vijf jaar een integrale ketenzorg te worden gerealiseerd. Het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door een optimale verdeling van taken op een passend niveau, dient gestimuleerd te worden om een goede zorg aan mensen met COPD en astma in de toekomst te waarborgen.
* Mensen met COPD of astma en hun zorgverleners delen de verantwoordelijkheid om hun gezamenlijk geformuleerde doelen in de zorg te bereiken. Het bevorderen van zelfmanagement is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
* De ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire richtlijnen en protocollen op basis van wetenschappelijk onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan een evidence based kwalitatief hoogwaardige COPD- en astmazorg.
* Stoppen met roken interventies behoren een meer integrale plaats te krijgen in de astma-, en vooral de COPD-zorg. Hierbij hebben alle betrokken zorgverleners een rol. Kennis en ervaringen ten aanzien van verslavingsaspecten verdienen nadrukkelijke aandacht.
* ICT-toepassingen in de zorg kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een optimale COPD- en astmazorg. De inzet van ICT bij het faciliteren van deskundigheidsbevordering van en afstemming tussen zorgverleners, het evalueren en bijstellen van zorgdoelstellingen op individueel en groepsniveau en het bevorderen van 'patient empowerment', verdient nadrukkelijke aandacht.
* Het optimaliseren van de zorg aan mensen met COPD en astma vraagt om een gezamenlijk optreden van patiënten en zorgverleners. Het is belangrijk dat er op landelijk niveau een structureel overleg wordt gevormd waarin patiënten en zorgverleners (zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen, diëtisten en apothekers) elkaar ontmoeten.
* Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontwikkelen patiënten en zorgverleners in de nabije toekomst een kwaliteitskader met concrete doelstellingen voor de COPD- en astmazorg.
* Het landelijk zorgbeleid COPD en astma dient op gecoördineerde wijze een regionale uitvoering te krijgen. Hiervoor treffen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars elkaar in regionale samenwerkingsverbanden.
* Het gericht monitoren van projecten en een actieve overdracht van succesvolle initiatieven tussen regio's dienen gestimuleerd te worden.
Deze Intentieverklaring is vastgesteld op 5 oktober 2000 te Nieuwegein.

Het is een initiatief van het Nederlands Astma Fonds en de

Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (www.stg.nl)


* Algemene Vergadering voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV)
* Astma Patiënten Vereniging VBBA

* Centrum Gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW)
* COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG)
* Directiegroep Astmacentra

* Federatie Het Instrument (FHI)

* Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
* Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
* Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
* Landelijke CARA Patiëntenvereniging (LCP)
* Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

* Landelijke Vereniging Gezondheidscentra (LVG)
* Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT)

* Nederlands Astma Fonds

* Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

* Nederlands Instituut voor Psychologen

* Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen'Opgelucht werken'
* Nederlands Paramedisch Instituut

* Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)
* Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVA)
* Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
* Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
* Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
* Nederlandse Vereniging van Ergotherapie (NVE)
* Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
* Nederlandse Vereniging Longverpleegkundigen (NVL)
* Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
* NVZ Vereniging van Ziekenhuizen

* Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN)
* Stichting Nederlands Astmacentrum Davos

* Stichting Volksgezondheid en Roken (Defacto - voorheen Stivoro)
* Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
* Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...