Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenzwering samenspel van Ulatowska's gepubliceerd

Datum nieuwsfeit: 06-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

UITGEVERIJ ANKH-HERMES BV

Boekpresentaties

Deventer, 4 oktober 2001

PERSBERICHTEN VAN UITGEVERIJ ANKH-HERMES BV
POSTBUS 125, 7400 AC DEVENTER, 0570-678921
e-mail: ankh-(hermes.nl@wxs.nl)
Internet: www.ankh-hermes.nl

Verschijning: Lisinka Ulatowska's - SAMENZWERING SAMENSPEL

Waarde journalist(e),

Op 6 oktober a.s. zal het nieuwste boek van Lisinka Ulatowska Samenzwering Samenspel (naar spiritueel wereldburgerschap) verschijnen.
Korte inhoud van deze spirituele roman gebaseerd op de werkelijkheid over een geniepige samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben.
Een team wereldburgers werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueel, psychologisch, politiek en economisch gebied, raken ze in situaties verwikkeld waarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo'n intens bewustwordingsproces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren.
Op een unieke wijze beschrijft Lisinka hoe je als wereldburger mee kunt bouwen aan een wereldgemeenschap van eenheid in verscheidenheid.
Een boek vol spanning, liefde en spirituele inzichten, dat tegelijkertijd interessante informatie geeft over de VN en op het gebied van wereldpolitiek en -economie.

Het boek is geschreven in de vorm van een roman; echter haar kennis en ervaring maakt het tot een boek met lessen voor mensen en mensheid. 440 bladzijden, paperback f 49,58 Euro 22,50 isbn 90 202 8258 1

Lisinka Ulatowska groeide op in Nederland, Duitsland, Engeland en de VS, waar ze haar doctorsgraad in de klinische psychologie behaalde met een specialisatie in de transpersoonlijke psychologie. Ze vertegenwoordit drie NGO's (Non-Governmental Organizations) in de Verenigde Naties waar zij enkele jaren voorzitster was van NGO Task Force on Financing. Zij heeft een avontuurlijk leven geleid tijdens haar zwerftochten door 35 landen. Zij geeft wereldwijd lezingen in het Engels, Nederlands, Duits en Frans. Zij kent door haar ervaringen binnen de VN vele ministers en ambassadeurs over de hele wereld.

De presentatie van Samenzwering Samenspel zal plaatsvinden op 6 oktober a.s. om 14.00 uur in Centrum de Kern, Polstraat 7 te Bussum. Emy ten Seldam van Uitgeverij Ankh-Hermes zal het woord voeren evenals Lisinka Ulatowska. Er zijn pers(toegangs)kaarten beschikbaar.

Voor aanvraag van recensie-exemplaren kunt u zich tot ondergetekende wenden.

Uitgeverij Ankh-Hermes
Hans Bienefelt/afd. pr. & voorlichting (doorkies 0570-678921)


---
PERSBERICHT

Betreft: presentatie van Dr. H.J. Witteveens boek SOEFISME EN ECONOMIE

Waarde journalist(e),

Op vrijdagmiddag 16 november a.s. wordt het nieuwste boek van de voormalig Minister van Financiën en Managing Director van het Internationale Monetaire Fonds Dr. H.J. Witteveen ten doop gehouden in de Universel Marad Hassil te Katwijk.

In SOEFISME EN ECONOMIE onderzoekt de auteur, die zich vanaf zijn achttiende bezig heeft gehouden met het Soefisme, de relatie tussen economie en religie en spiritualiteit. Het marktkapitalisme, het tot nu toe meest succesvolle economische systeem, is machtiger geworden dan de religie; het heeft grote schade toegebracht aan de natuur en leidt tot ondermijning van morele en sociale waarden die van wezenlijk belang zijn voor een goed functionerende maatschappij. Er is daarom behoefte aan een nieuwe motiverende kracht waardoor dit gevaar kan worden tegengegaan. Een nieuwe religieuze en geestelijke inspiratie is nodig. Ons hart moet worden geraakt, zodat de sociale deugden weer natuurlijk zullen opbloeien. Die inspiratie moet een omvattend wereldbeeld opleveren, dat in harmonie is met de wetenschap, en dat universeel is, en de verschillende religies tezamen brengt door het licht te laten vallen op hun mystieke essentie.

Wij willen u hartelijk uitnodigen deze presentatie bij te wonen. Indien u aanwezig wilt zijn kunt u bij ondergetekende een perskaart aanvragen. Mocht u verhinderd zijn dan zend ik u graag een een recensie-exemplaar.

Het programma:

15.30 uur: Zaal open
16.00 uur: Welkom en korte introductie over het ontstaan van de Universel: de heer W. Carp
16.15 uur: Boekpresentatie: Antoinette Kluwer
16.45 uur: Inleiding Soefisme en economie: Dr. H.J. Witteveen 17.15 uur: informeel

Wij hopen u 16 november te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Uitgeverij Ankh-Hermes
Hans Bienefelt/pr. & voorlichting (doorkies 0570-678921)


---
PERSBERICHT

Op 17 november vindt de presentatie plaats van een opzienbarend boek:

OPUS POSTHUUM
Een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 na Chr.)

Onthullend omdat deze uiterst boeiende periode van het christendom tot aan het verschijnen van dit boek een blinde vlek in de geschiedschrijving was. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit dit tijdvak leken te bestaan. Daardoor bestaat bij velen nog steeds het beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk. Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De 'oudste' christenen zouden zich op geen enkele manier in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Het allervroegste en nog joodse christendom mag dan ook zeker nog geen 'kerk' worden genoemd.
De auteur legt een fascinerend beeld bloot van de oergemeente vóór de val van Jeruzalem in het jaar 70. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente bleek te zijn, maar ook spiritueel leidsman was van de gezamenlijke gemeenten. De auteur laat zien dat er al in het vroegste begin controverses waren tussen Grieks-sprekende en Aramees-sprekende christelijke joden; en later ook tussen christenen uit de 'heidenen' en christenen uit de joden. Zijn onderzoek toont ook aan dat de verschillen tussen Paulus en Jacobus minder groot zijn dan vaak verondersteld wordt. Jezus werd door velen in het vroegste christendom gezien als de goddelijke leraar die 'achter de wet' Gods ware bedoelingen onthulde. Daarbij heeft hij, volgens het onderzoek van de auteur, nooit een 'leergezag' uitgedragen, doch een weg gewezen. Zijn eerste volgelingen werden dan ook 'mensen van de Weg' genoemd. De 'ethiek' van Jezus werd als een wegwijzer naar het Koninkrijk gezien.
Opus Posthuum wordt afgesloten met als appendix een verzameling logia, bekende en onbekende uitspraken van Jezus. Slavenburg laat zien dat de 'logia-bron' van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de jonge gemeente en dat Jezus die als een Opus Posthuum voor het nageslacht heeft achtergelaten. Een uiterst belangwekkende publicatie!

Het boek verschijnt in de opmerkelijke Logos-reeks. Een inleiding op dit boek is verzorgd door Prof. Dr. Roelof van den Broek. Op de bijeenkomst van 17 november (bij boekhandel Donner, Lijnbaan 150, Rotterdam, 14.00 uur) wordt het eerste exemplaar aangeboden aan oud-bisschop R. Ph. Bär. Deze zal, samen met de auteur en Dr. H. van Dongen, ook een toespraak verzorgen.

Wilt u op bijgaande antwoordstrook aangeven of u bij de presentatie aanwezig wilt zijn, of u (onder embargo) een proefdruk zou willen ontvangen en/of bij het verschijnen een recensie-exemplaar? U kunt de strook retourneren aan Hans Bienefelt, Uitgeverij Ankh-Hermes, Antwoordnummer 199, 7400 VB Deventer.

Met vriendelijke groet,

Hans Bienefelt/pers en publiciteit (doorkiesnummer 0570-678921)

Ondergetekende


---
van krant/periodiek/tijdschrift/radio-tv-programma


---

0 wil bij de presentatie van OPUS POSTHUUM aanwezig zijn op 17 november (uitnodiging volgt)


0 wil bij verschijnen van het boek een recensie-exemplaar ontvangen


0 wil om een beter inzicht te krijgen een proefdruk (onder embargo) ontvangen

Adres:...........................................................
---
Postcode en
Woonplaats.......................................................
---
Handtekening

Dit antwoordformulier zenden naar Hans Bienefelt van uitgeverij Ankh-Hermes, Antwoordnummer 199, 7400 VB Deventer of e-mail: ankh-(hermes.nl@wxs.nl)


04 okt 01 11:38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie