Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijkbezoek B&W Lisse aan Wijk Centrum

Datum nieuwsfeit: 08-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

WIJKBEZOEK CENTRUM OP 8 OKTOBER A.S.
Op maandag 8 oktober aanstaande brengen wij, burgemeester en wethouders van Lisse, voor de tweede keer een bezoek aan de wijk Centrum. Eerder gebeurde dit in 1996/1997. Dit bezoek bestond uit een fietstocht van het toenmalige college door de wijk en een bijeenkomst met de bewoners in het gemeentehuis. Die avond brachten vele wijkbewoners hun mening naar voren met betrekking tot zaken die spelen in hun woonomgeving. Op welke wijze wij aan de slag zijn gegaan met alle suggesties en opmerkingen hebben zij kunnen lezen in een brief die enige tijd na het bezoek huis-aan-huis is verspreid.

In de afgelopen jaren hebben wij ook de andere wijken in de gemeente bezocht. Enige tijd geleden zijn wij een tweede ronde ingegaan en op maandag 8 oktober a.s. brengen wij opnieuw een bezoek aan de wijk Centrum. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur (einde ca. 22.00 uur). Ook voor mensen die slecht ter been zijn is het gemeentehuis goed toegankelijk.

Laat ons weten wat u bezighoudt!
Deze week wordt in de wijk huis-aan-huis een uitnodiging verspreid. Om ons nog beter voor te bereiden op dit wijkbezoek vragen wij de bewoners om hun opmerkingen, vragen, suggesties of klachten over hun wijk schriftelijk aan ons door te geven. Door voorafgaand aan het wijkbezoek te inventariseren wat er leeft, kunnen wij hen op de avond zelf nog beter te woord staan en met hen overleggen welke mogelijkheden er zijn om in de wijk eventuele problemen aan te pakken. Dus woont u in het Centrum en heeft u opmerkingen over speel­ voorzieningen, ideeën voor de aanpak van het hondenpoepprobleem, vragen over een bepaalde verkeerssituatie, klachten over zwerfvuil, last van vandalisme of bepaalde suggesties? Laat het ons dan weten via het formulier dat u met uw uitnodiging ontvangt. Lever uw formulier in bij de receptie van het gemeentehuis, deponeer hem in de brievenbus van het gemeentehuis of stuur hem in de portvrije envelop naar de gemeente. E-mailen kan ook. Ons adres is: (voorlichting@lisse.nl).

Graag tot ziens op maandag 8 oktober! Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 8 oktober nemen wij op dinsdag 18 september a.s. om 19.00 uur per fiets een kijkje in de wijk.WELZIJN

Slotmanifestatie Internationaal Jaar van Vrijwilligers Op 15 december a.s. vindt in het Gelredome in Arnhem de slotmanifestatie plaats van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001. Tijdens deze manifestatie wordt uiteraard veel aandacht geschonken aan het fenomeen vrijwilliger maar ook staan er optredens van wereldsterren op het programma.

Wij zijn van mening dat vrijwilligers uitermate belangrijk zijn voor de maatschappij. Zonder hen zouden talloze activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden. Om onze waardering te uiten, hebben wij besloten medewerking te verlenen aan de slotmanifestatie door geld beschikbaar te stellen.

Meldt vrijwilligers aan!
Van het geld dat wij beschikbaar hebben gesteld, wordt een touringcar gehuurd waarmee 50 personen naar Arnhem kunnen worden vervoerd. Wij doen daarom een oproep aan verenigingen e.d. om vrijwilligers aan te melden voor de slotmanifestatie. Vrijwilligers worden dus in de gelegenheid gesteld om het evenement bij te wonen zonder zelf voor vervoer te hoeven zorgen of daarvoor te moeten betalen. Kent u vrijwilligers en wilt u niets liever dan ze in het zonnetje zetten, meld ze dan vóór 1 november a.s. schriftelijk aan bij de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur, postbus 200, 2160 AE Lisse. Bij meer dan 50 aanmeldingen vindt er een loting plaats.


Wijziging datum inspraakavond Masterplan Greveling Enige tijd geleden maakten wij bekend dat er op woensdag 12 september a.s. een inspraakavond zou worden gehouden met betrekking tot het Masterplan Greveling. Helaas moet deze avond door omstandigheden worden verzet. De inspraakavond vindt nu plaats op dinsdag 11 september a.s. en vangt aan om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt op deze avond mondeling uw zienswijze over het masterplan kenbaar maken.

Boeierhof 16 vergroten woning

Heereweg 26 vergroten autoshowroom

3e Poellaan 101 slopen woning met bijgebouwen
3e Poellaan 101 vernieuwen veranderen stallingsruimte boten, kantoren met woning
3e Poellaan 99 bouw woning

Oranjebuurt blok 2, 3, 4, 6, - vergroten 28 woningen en 1 dakkapel (verandering op vergunningen 2000/5028, 5029, 5030, 5032)

Poelwaai 25 vergroten entree

Schoolstraat 3 vergroten woning

Prinsessestraat 67 vergroten berging

Voorgenomen vrijstellingen
Mendeldreef 57 bouw erker
De bouwplannen liggen van 7 september t/m 4 oktober 2001 ter inzage. kunt u dit uiterlijk 4 oktober 2001 en uitsluitend schriftelijk melden Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Oranjelaan 2B vergroten woning

Vivaldistraat 5 intern veranderen bankgebouw tot winkel

Händelstraat - uitbreiding basisschool

Heereweg 464 gedeeltelijk slopen hobbykas
Spekkelaan 14 slopen dak van manegegebouw
Ruishornlaan 29 slopen fietsenstalling
Händelstraat 38 slopen clubgebouw duivenvereniging Julianastraat 25 slopen woning
Mahlerstraat 17 bouw tuinhuis
Kastanjelaan 24 bouw tuinhuis
RECTIFICATIE
In de publicatie van het Witte Weekblad 22 augustus 2001 is abusievelijk vermeld dat een bouwvergunning is verleend voor Heereweg 90 voor het vergroten van de woning. Dit moet Heereweg 99 zijn.

(0252) 433170.
met mogelijke aanloopproblemen met de nieuwe documenten. Gaat u dus in de maand oktober naar het buitenland op vakantie en hebt u geen geldig reisdocument, vergeet u dan niet om half september alvast uw nieuwe reisdocument aan te vragen. Dit kan in principe dan nog gemaakt worden terwijl u wacht op basis van de oude regels. Uw document blijft gewoon 5 jaar geldig, dus het is niet nodig om in oktober terug te komen voor een document nieuwe stijl.
paspoort echter goedkoper! Naar verwachting stelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 september 2001 de prijs van een paspoort vast op 73,55 ( 33,37).
Laat u direct bij de aanvraag om een nieuw paspoort kinderen bijschrijven dan betaalt u 15,00
( 6,81) per kind extra. Kinderen bijschrijven in een bestaand paspoort kost 35,-- ( 15,88) per kind. De prijs van een paspoort waarin kinderen bijgeschreven moeten worden, gaat dus drastisch omhoog in plaats van omlaag.

Van alle kinderen die worden bijgeschreven in een nieuw paspoort is ook een pasfoto nodig. Bovendien moeten alle kinderen die bijgeschreven worden bij de aanvraag aanwezig zijn! Om deze reden zal de afdeling burgerzaken ook op woensdagmiddag geopend zijn. U wordt nog op de hoogte gesteld van de openingstijden op deze middag. echter niet voor aanvragen die op donderdagavonden worden gedaan. Houd er wel rekening mee dat aan een spoedprocedure extra kosten zijn verbonden. Per reisdocument of bijschrijving betaalt u 73,55 ( 33,37) extra. Dit is dus bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort met 2 kinderen 177,10 ( 80,36)!
Een paspoort moet persoonlijk worden aangevraagd. Er is nog steeds één pasfoto nodig maar volgens de nieuwe regels moet deze recht van voren zijn genomen door een vakfotograaf. Schoolfotos of fotos uit een direct-klaar-hokje worden in principe niet geaccepteerd! Zowel kleurenfoto´s als zwartwitfotos zijn toegestaan maar de foto komt altijd in zwart-wit op uw paspoort.
Bij vermissing van een document moet u aangifte doen bij de politie. Het proces-verbaal dat dan wordt opgemaakt neemt u mee en zo mogelijk een ander legitimatiebewijs. Vermissing brengt helaas wel extra kosten met zich mee ( 30,00, 13,72).

mogelijk op de paspoorten van de ouders als deze beiden ouderlijk gezag hebben) dan dient de andere ouder daar schriftelijk toestemming voor te geven. Van deze ouder moet een legitimatiebewijs worden getoond.
de inschrijving. Ook is van de kinderen één pasfoto (recht van voren genomen door een vakfotograaf) nodig. De kosten voor een paspoort zijn 73,55 ( 33,37).Voor gelijktijdige bijschrijving van kinderen betaalt u 15,-- ( 6,81) per kind. Voor latere bijschrijving in een bestaand paspoort moet u rekenen op 35,00 ( 15,88) per kind.

Nederlandse identiteitskaart
U hebt één pasfoto nodig die volgens de nieuwe regels is genomen. Er kunnen geen kinderen op de kaart worden bijgeschreven. meer, rekent u voor de zekerheid op vijf werkdagen wachttijd. DIVERSEN
Verspreiding gemeentegids
Onlangs is in de gemeente Lisse huis-aan-huis de nieuwe gemeentegids (editie 2001-2002) verspreid. De gids is een uitgave van Wegener Suurland Falkplan en is de enige officiële gemeentegids. Het is een complete wegwijzer van alle in de gemeente aanwezige voorzieningen en instanties, gemeentelijke diensten, gezondheidszorg, onderwijs, sport enzovoort. Ook presenteren zich diverse lokale bedrijven en de plaatselijke middenstand.

Als u de gemeentegids niet hebt ontvangen, dan kunt u de gids afhalen bij de receptie in het gemeentehuis. U kunt hier op werkdagen en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur terecht. Op verzoek wordt de gids ook toegestuurd, telefoon: 433 249.
aan de Ned. Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds. Het Prinses Beatrix Fonds collecteert van 9 tot en met 15 september a.s. Lisse, 5 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...