Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijkbezoek B&W Lisse aan Wijk Centrum

Datum nieuwsfeit: 08-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

WIJKBEZOEK CENTRUM OP 8 OKTOBER A.S.
Op maandag 8 oktober aanstaande brengen wij, burgemeester en wethouders van Lisse, voor de tweede keer een bezoek aan de wijk Centrum. Eerder gebeurde dit in 1996/1997. Dit bezoek bestond uit een fietstocht van het toenmalige college door de wijk en een bijeenkomst met de bewoners in het gemeentehuis. Die avond brachten vele wijkbewoners hun mening naar voren met betrekking tot zaken die spelen in hun woonomgeving. Op welke wijze wij aan de slag zijn gegaan met alle suggesties en opmerkingen hebben zij kunnen lezen in een brief die enige tijd na het bezoek huis-aan-huis is verspreid.

In de afgelopen jaren hebben wij ook de andere wijken in de gemeente bezocht. Enige tijd geleden zijn wij een tweede ronde ingegaan en op maandag 8 oktober a.s. brengen wij opnieuw een bezoek aan de wijk Centrum. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur (einde ca. 22.00 uur). Ook voor mensen die slecht ter been zijn is het gemeentehuis goed toegankelijk.

Laat ons weten wat u bezighoudt!
Deze week wordt in de wijk huis-aan-huis een uitnodiging verspreid. Om ons nog beter voor te bereiden op dit wijkbezoek vragen wij de bewoners om hun opmerkingen, vragen, suggesties of klachten over hun wijk schriftelijk aan ons door te geven. Door voorafgaand aan het wijkbezoek te inventariseren wat er leeft, kunnen wij hen op de avond zelf nog beter te woord staan en met hen overleggen welke mogelijkheden er zijn om in de wijk eventuele problemen aan te pakken. Dus woont u in het Centrum en heeft u opmerkingen over speel­ voorzieningen, ideeën voor de aanpak van het hondenpoepprobleem, vragen over een bepaalde verkeerssituatie, klachten over zwerfvuil, last van vandalisme of bepaalde suggesties? Laat het ons dan weten via het formulier dat u met uw uitnodiging ontvangt. Lever uw formulier in bij de receptie van het gemeentehuis, deponeer hem in de brievenbus van het gemeentehuis of stuur hem in de portvrije envelop naar de gemeente. E-mailen kan ook. Ons adres is: (voorlichting@lisse.nl).

Graag tot ziens op maandag 8 oktober! Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 8 oktober nemen wij op dinsdag 18 september a.s. om 19.00 uur per fiets een kijkje in de wijk.WELZIJN

Slotmanifestatie Internationaal Jaar van Vrijwilligers Op 15 december a.s. vindt in het Gelredome in Arnhem de slotmanifestatie plaats van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001. Tijdens deze manifestatie wordt uiteraard veel aandacht geschonken aan het fenomeen vrijwilliger maar ook staan er optredens van wereldsterren op het programma.

Wij zijn van mening dat vrijwilligers uitermate belangrijk zijn voor de maatschappij. Zonder hen zouden talloze activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden. Om onze waardering te uiten, hebben wij besloten medewerking te verlenen aan de slotmanifestatie door geld beschikbaar te stellen.

Meldt vrijwilligers aan!
Van het geld dat wij beschikbaar hebben gesteld, wordt een touringcar gehuurd waarmee 50 personen naar Arnhem kunnen worden vervoerd. Wij doen daarom een oproep aan verenigingen e.d. om vrijwilligers aan te melden voor de slotmanifestatie. Vrijwilligers worden dus in de gelegenheid gesteld om het evenement bij te wonen zonder zelf voor vervoer te hoeven zorgen of daarvoor te moeten betalen. Kent u vrijwilligers en wilt u niets liever dan ze in het zonnetje zetten, meld ze dan vóór 1 november a.s. schriftelijk aan bij de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur, postbus 200, 2160 AE Lisse. Bij meer dan 50 aanmeldingen vindt er een loting plaats.


Wijziging datum inspraakavond Masterplan Greveling Enige tijd geleden maakten wij bekend dat er op woensdag 12 september a.s. een inspraakavond zou worden gehouden met betrekking tot het Masterplan Greveling. Helaas moet deze avond door omstandigheden worden verzet. De inspraakavond vindt nu plaats op dinsdag 11 september a.s. en vangt aan om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt op deze avond mondeling uw zienswijze over het masterplan kenbaar maken.

Boeierhof 16 vergroten woning

Heereweg 26 vergroten autoshowroom

3e Poellaan 101 slopen woning met bijgebouwen
3e Poellaan 101 vernieuwen veranderen stallingsruimte boten, kantoren met woning
3e Poellaan 99 bouw woning

Oranjebuurt blok 2, 3, 4, 6, - vergroten 28 woningen en 1 dakkapel (verandering op vergunningen 2000/5028, 5029, 5030, 5032)

Poelwaai 25 vergroten entree

Schoolstraat 3 vergroten woning

Prinsessestraat 67 vergroten berging

Voorgenomen vrijstellingen
Mendeldreef 57 bouw erker
De bouwplannen liggen van 7 september t/m 4 oktober 2001 ter inzage. kunt u dit uiterlijk 4 oktober 2001 en uitsluitend schriftelijk melden Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Oranjelaan 2B vergroten woning

Vivaldistraat 5 intern veranderen bankgebouw tot winkel

Händelstraat - uitbreiding basisschool

Heereweg 464 gedeeltelijk slopen hobbykas
Spekkelaan 14 slopen dak van manegegebouw
Ruishornlaan 29 slopen fietsenstalling
Händelstraat 38 slopen clubgebouw duivenvereniging Julianastraat 25 slopen woning
Mahlerstraat 17 bouw tuinhuis
Kastanjelaan 24 bouw tuinhuis
RECTIFICATIE
In de publicatie van het Witte Weekblad 22 augustus 2001 is abusievelijk vermeld dat een bouwvergunning is verleend voor Heereweg 90 voor het vergroten van de woning. Dit moet Heereweg 99 zijn.

(0252) 433170.
met mogelijke aanloopproblemen met de nieuwe documenten. Gaat u dus in de maand oktober naar het buitenland op vakantie en hebt u geen geldig reisdocument, vergeet u dan niet om half september alvast uw nieuwe reisdocument aan te vragen. Dit kan in principe dan nog gemaakt worden terwijl u wacht op basis van de oude regels. Uw document blijft gewoon 5 jaar geldig, dus het is niet nodig om in oktober terug te komen voor een document nieuwe stijl.
paspoort echter goedkoper! Naar verwachting stelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 september 2001 de prijs van een paspoort vast op 73,55 ( 33,37).
Laat u direct bij de aanvraag om een nieuw paspoort kinderen bijschrijven dan betaalt u 15,00
( 6,81) per kind extra. Kinderen bijschrijven in een bestaand paspoort kost 35,-- ( 15,88) per kind. De prijs van een paspoort waarin kinderen bijgeschreven moeten worden, gaat dus drastisch omhoog in plaats van omlaag.

Van alle kinderen die worden bijgeschreven in een nieuw paspoort is ook een pasfoto nodig. Bovendien moeten alle kinderen die bijgeschreven worden bij de aanvraag aanwezig zijn! Om deze reden zal de afdeling burgerzaken ook op woensdagmiddag geopend zijn. U wordt nog op de hoogte gesteld van de openingstijden op deze middag. echter niet voor aanvragen die op donderdagavonden worden gedaan. Houd er wel rekening mee dat aan een spoedprocedure extra kosten zijn verbonden. Per reisdocument of bijschrijving betaalt u 73,55 ( 33,37) extra. Dit is dus bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort met 2 kinderen 177,10 ( 80,36)!
Een paspoort moet persoonlijk worden aangevraagd. Er is nog steeds één pasfoto nodig maar volgens de nieuwe regels moet deze recht van voren zijn genomen door een vakfotograaf. Schoolfotos of fotos uit een direct-klaar-hokje worden in principe niet geaccepteerd! Zowel kleurenfoto´s als zwartwitfotos zijn toegestaan maar de foto komt altijd in zwart-wit op uw paspoort.
Bij vermissing van een document moet u aangifte doen bij de politie. Het proces-verbaal dat dan wordt opgemaakt neemt u mee en zo mogelijk een ander legitimatiebewijs. Vermissing brengt helaas wel extra kosten met zich mee ( 30,00, 13,72).

mogelijk op de paspoorten van de ouders als deze beiden ouderlijk gezag hebben) dan dient de andere ouder daar schriftelijk toestemming voor te geven. Van deze ouder moet een legitimatiebewijs worden getoond.
de inschrijving. Ook is van de kinderen één pasfoto (recht van voren genomen door een vakfotograaf) nodig. De kosten voor een paspoort zijn 73,55 ( 33,37).Voor gelijktijdige bijschrijving van kinderen betaalt u 15,-- ( 6,81) per kind. Voor latere bijschrijving in een bestaand paspoort moet u rekenen op 35,00 ( 15,88) per kind.

Nederlandse identiteitskaart
U hebt één pasfoto nodig die volgens de nieuwe regels is genomen. Er kunnen geen kinderen op de kaart worden bijgeschreven. meer, rekent u voor de zekerheid op vijf werkdagen wachttijd. DIVERSEN
Verspreiding gemeentegids
Onlangs is in de gemeente Lisse huis-aan-huis de nieuwe gemeentegids (editie 2001-2002) verspreid. De gids is een uitgave van Wegener Suurland Falkplan en is de enige officiële gemeentegids. Het is een complete wegwijzer van alle in de gemeente aanwezige voorzieningen en instanties, gemeentelijke diensten, gezondheidszorg, onderwijs, sport enzovoort. Ook presenteren zich diverse lokale bedrijven en de plaatselijke middenstand.

Als u de gemeentegids niet hebt ontvangen, dan kunt u de gids afhalen bij de receptie in het gemeentehuis. U kunt hier op werkdagen en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur terecht. Op verzoek wordt de gids ook toegestuurd, telefoon: 433 249.
aan de Ned. Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds. Het Prinses Beatrix Fonds collecteert van 9 tot en met 15 september a.s. Lisse, 5 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie