Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp inrichtingsplan Breda zone Hsl/A16 bij Effen

Datum nieuwsfeit: 08-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

28-09-2001

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan zone Hsl/A16 bij Effen en de Aa of Weerijs
In oktober krijgen bewoners en betrokkenen gelegenheid hun mening te geven op het voorlopig ontwerp-inrichtingsplan HSL/A16 nabij de kern Effen en de Aa of Weerijs. Het gaat om een gebied van 20 hectare. Dit gebied is een van de inpassingszones ten oosten en westen van de HSL/A16. Door het opnieuw inrichten van deze gebieden is het mogelijk de HSL/A16 beter in te passen in het landschap. Tegelijkertijd ontstaan dan kansen om de omgeving meer natuurkwaliteit te geven. Voor het ontwerp is nauw samengewerkt met verschillende organisaties waaronder het Waterschap Mark en Weerijs.
Bewoners en betrokken organisaties zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 8 oktober. Volgens de planning kan het gemeentebestuur in december een besluit nemen over het definitieve plan. De uitvoering kan in het najaar van 2002 starten, waarbij een deel van het gebied afhankelijk is van het opleveren van de oude A16.

Inhoud voorlopig ontwerp inrichtingsplan
Voor het inpassen van de zone bij Effen en de Aa of Weerijs zijn twee doelen aangegeven. Zo moet het inrichtingsplan het dal van de Aa of Weerijs versterken als landschapseenheid en als ecologische verbindingszone. Daarnaast is het doel om met beplanting het zicht vanuit Effen op de bundel af te schermen. Ook wordt er aangeplant om de randen van het beekdal te versterken.
Het inpassingsgebied Effen beslaat een gebied van ongeveer 20 hectare en bestaat uit drie deelgebieden: Noordoost Effen, het dal van de Aa of Weerijs westelijk van de bundel HSL/A16 en het dal van de Aa of Weerijs, oostelijk van de bundel HSL/A16.
De belangrijkste voorstellen in het voorlopig ontwerp zijn:
- een natuurbos tussen de nieuwe woningen van Effen en de bundel infrastructuur HSL/A16, alleen toegankelijk voor voetgangers;
- natte en droge hooilanden in het beekdal van de Aa of Weerijs, niet of beperkt toegankelijk. Hier krijgt de natuur de ruimte;
- een klein bosperceel ten noordoosten van de nieuwe bundel HSL/A16 (sluit aan op de Krabbebossen);

- een wandelpad langs de beek over het schouwpad en het aanbrengen van visplaatsen. In het Tracébesluit HSL-Zuid was al opgenomen een recreatieve fietsroute onder de bundel van de HSL/A16 door, langs de oevers van de Aa of Weerijs;

- een kronkelende of meanderende zijtak of nevengeul van de Aa of Weerijs, inclusief een dam in de bestaande rivier. Hier krijgt de rivier de ruimte.

Bijzondere aandacht voor water
Onder de titel Ruimte voor de rivier is rekening gehouden met die ruimte in het beekdal van de Aa of Weerijs. Hiervoor is de gemeente een samenwerking aangegaan met het Waterschap Mark en Weerijs. De samenwerking heeft betrekking op het maken van het inrichtingsplan maar ook op het uitvoeren en het beheer.

Tracébesluit HSL-zuid
In het Tracébesluit HSL-zuid (april 1998) zijn negen gebieden genoemd die ervoor moeten zorgen dat de bundel van de Hoge Snelheidslijn en de A16 goed in het landschap wordt ingepast. Goed inpassen houdt in dat in deze gebieden visueel-ruimtelijke, landschappelijke en ecologische maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat een verantwoorde overgang ontstaat tussen HSL/A16 en de omgeving. In deze inpassingszones is plaats voor natuurontwikkeling en landschapsbouw. Sommige zones zijn ook geschikt voor recreatief gebruik.

Consultatie
De consultatieperiode loopt van 1 tot en met 26 oktober aanstaande. Tot die tijd kunnen schriftelijke reacties ingezonden worden naar: Gemeente Breda, Dienst RME, HSL-bureau, Postbus 3920, 4800 DX Breda. De bewoners en betrokken organisaties zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 8 oktober aanstaande in gemeenschapshuis De Kievitslaar, Rijsbergseweg 354.

Breda, 28 september 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie