Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang I&R van dieren

Datum nieuwsfeit: 09-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA. 2001/3610
datum
09-10-2001

onderwerp
Voortgang I&R
TRC 2001/10029 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op de laatste voortgangsrapportage van 20 juli 2001 (kenmerk VVM. 2001/2280) informeer ik u hierbij over de voortgang met betrekking tot het verbeteringstraject inzake de identificatie en registratie (I&R) van dieren. In mijn laatste voortgangsrapportage heb ik u bericht dat het medebewind inzake I&R van alle diersectoren van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) beëindigd zou worden uiterlijk per 1 januari 2002. Tevens heb ik u bericht dat ik het I&R-bureau vooralsnog in stand wil laten, onder de voorwaarde dat de eindzeggenschap bij LNV komt te liggen en dat de bij het I&R-bureau ondergebrachte I&R-activiteiten zo snel mogelijk zullen worden ondergebracht bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In deze brief zal ik u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het I&R-traject.

datum
09-10-2001

kenmerk
VVA. 2001/3610

bijlage

Beëindiging medebewind inzake I&R van dieren
Ter formalisering van de beëindiging van het medebewind zullen de verordeningen van het PVV omgezet worden in ministeriële regelingen en zal het Besluit identificatie en registratie van dieren worden gewijzigd. De beëindiging van het medebewind heeft betrekking op de diersectoren runderen, schapen, geiten en varkens.

Vooruitlopend op de beëindiging van het medebewind, wordt de uitvoering van I&R runderen, schapen en geiten reeds vanaf 1 september 2001 direct aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het Productschap blijft zijn bevoegdheden houden totdat op 1 januari 2002 de regelgeving van LNV in werking treedt. De directe aansturing van de uitvoeringsactiviteiten in het kader van I&R geeft mij de mogelijkheid meer sturing te geven aan de verdere ontvlechting van de publieke en private taken.

Ontvlechting
Een eerste stap in het kader van de ontvlechting heeft plaatsgevonden op 1 september, toen de Stichting I&R-bureau de I&R-uitvoeringsactiviteiten met betrekking tot runderen van de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft overgenomen. Ter formalisering hiervan zal de voorzitter van het PVV de Stichting I&R-bureau runderen per 1 november 2001, met terugwerkende kracht tot 1 september 2001, aanwijzen als uitvoerende dienst als bedoeld in de Verordening identificatie en registratie runderen 1998. De veehouders zijn van de nieuwe taken van de Stichting via een mailing op de hoogte gesteld, aangezien zij de gevolgen van de ontvlechting rechtstreeks ondervinden. Immers, alle I&R-meldingen dienen voortaan bij de Stichting I&R-bureau runderen te worden gedaan.

Met ingang van 1 januari 2002 zal ik ook de uitvoering van I&R van schapen, geiten en varkens bij de Stichting onderbrengen. Daartoe zal de Stichting door mij worden aangewezen op grond van de LNV-regeling, die dan in werking treedt.
Tot 1 januari is de Gezondheidsdienst voor Dieren nog aangewezen als uitvoerende dienst voor de genoemde diersectoren.

Met vorenstaande maatregelen is de ontvlechting van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per 1 januari 2002 een feit. Daarnaast wordt, samen met het I&R-bureau en de Gezondheidsdienst voor Dieren gewerkt aan de ontvlechting van onder meer informatiestromen, systemen en de database met I&R-data. Het streven is om ook de ontvlechting hiervan voor 1 januari 2002 te realiseren.

De Stichting I&R-bureau runderen zal, zoals ik u reeds bij mijn vorige voortgangsrapportage heb bericht, in stand worden gehouden totdat het I&R bureau bij mijn departement kan worden ondergebracht. Beoogde datum daarvoor is medio 2002.
Tot die datum zal de eindzeggenschap over het I&R-bureau bij LNV komen te liggen.
Dat de eindzeggenschap bij LNV komt te liggen wordt onder meer geregeld door wijziging van de statuten van de Stichting. Daarnaast zullen goede afspraken worden gemaakt met het Stichtingsbestuur over onder meer taken, bevoegdheden en verantwoording.

Communicatie
Aangezien vorenstaande maatregelen nogal wat veranderingen teweegbrengen voor de veehouders en de betrokken organisaties, wordt veel aandacht besteedt aan de communicatie hieromtrent. Inmiddels zijn alle veehouders via een mailing geïnformeerd over de wijzigingen per
1 september en de gevolgen daarvan. Aan de hand van een communicatieplan zal de sector ook geïnformeerd worden over de veranderingen per 1 januari 2002.

Dat een goede communicatie van groot belang is, is onlangs gebleken, toen de pers melding maakte van problemen met betrekking tot I&R. De geconstateerde problemen hadden geenszins te maken met de wijziging in de directe aansturing per 1 september, maar met de leveranciers van oormerken enerzijds en een onduidelijke informatie van de zijde van de faciliterende organisaties anderzijds. Dit zijn private organisaties die voor veehouders diensten verlenen op het gebied van onder meer I&R-meldingen en bestellingen van oormerken.

Een niet tijdige aanpassing van het antwoordapparaat en het ineens niet meer verlenen van bepaalde diensten bij het verstrekken van oormerken door deze faciliterende bedrijven, zonder de veehouders daarover te informeren, zorgden voor een overbelasting van de helpdesk van het I&R-bureau.

Daarnaast ontstonden rond de datum van 1 september problemen bij de tijdige levering van oormerken tengevolge van een computerstoring bij de grootste leverancier van oormerken. Daardoor konden leveringsopdrachten tijdelijk niet worden verwerkt. Een nieuwe Amerikaanse oormerkleverancier kon eveneens niet aan zijn leveringsverplichtingen voldoen en zal daarop worden aangesproken.

Bedoelde problemen zouden zich ook hebben voorgedaan indien er geen wijziging in de aansturing zou hebben plaatsgevonden. De problemen zijn inmiddels, door extra inspanningen van de Stichting I&R-bureau runderen en het PVV, grotendeels opgelost.

Dit heeft tot veel telefoontjes geleid. De helpdesk van het I&R-bureau raakte door deze ontwikkelingen op bepaalde tijdstippen overbelast en daardoor moeilijk bereikbaar, hetgeen tot veel irritaties heeft geleid bij de veehouders. Deze problemen zijn inmiddels opgelost.

Nulmeting
Gelet op het belang van een goed functionerend I&R-systeem voor de volksgezondheid en de bestrijding van dierziekten, mag de continuïteit van dit systeem op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht. Om het proces van de overdracht van het medebewind inzake I&R zo goed mogelijk in de hand te houden zal ik op korte termijn een audit of nulmeting laten uitvoeren door een daarvoor geëquipeerd onafhankelijk bureau. Het onderzoek zal gericht worden op enerzijds een inventarisatie van financiële, juridische, personele, operationele, automatiserings- en technische aspecten van de beëindiging van het medebewind en anderzijds de opzet en werking van het I&R-bureau.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...