Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijke informatietelefoon FONA geopend

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Contact
Zoeken
Steunpuntenservice

Drank maakt meer kapot dan je lief is

Persberichten

09 oktober 2001 Landelijke informatietelefoon FONA voor allochtone families geopend
Vandaag geeft Gerda Havertong namens het NIGZ, het NIZW en TeleTrust het officiële startsignaal voor Fona, informatietelefoon voor allochtone families. Fona is een gratis landelijke telefoondienst speciaal voor allochtone Nederlanders die vragen hebben over opvoeding, onderwijs en gezondheid. Turkse en Marokkaanse bellers kunnen ook in hun eigen taal te woord worden gestaan. Deze unieke lijn (0800 99 99 333) is vooral bedoeld voor allochtonen, maar hulpverleners en andere professionals die vragen hebben over het contact met allochtone cliënten, kunnen eveneens bellen. 05 oktober 2001 Jongeren drinken steeds vaker en steeds zoeter. NIPO-onderzoek, onlangs uitgevoerd in opdracht van het NIGZ, geeft aan dat jongeren steeds vaker drinken. Ook zijn er steeds minder jongeren van 15 tot 25 jaar die helemaal geen alcoholische dranken drinken: nog maar 8 procent van de jongeren leeft geheel alcoholvrij. Vooral het aantal meisjes dat niet drinkt, neemt af. Niet alleen het aantal drinkende jongeren stijgt; jongeren drinken ook steeds vaker op doordeweekse dagen. Het NIPO veronderstelt dat dit gedrag ook samenhangt met de toenemende populariteit van mixdranken.
01 oktober 2001 Alcoholslachtoffers in beeld op internet Het NIGZ presenteert deze week op de internetsite Ben jij sterker dan drank? een eerste serie van korte verfilmde verhalen van alcoholslachtoffers. Ook is vanaf vandaag de nieuwe mobiele alcoholtentoonstelling Nuchtere Feiten beschikbaar met onder andere indringende beelden van slachtoffers van alcoholmisbruik. Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) wil verhalen van slachtoffers van ongevallen waarbij de dader onder invloed was zoveel mogelijk openbaar maken. In alle gevallen gaven de betrokkenen toestemming voor publicatie. 27 september 2001 Netdokter heropent internetpraktijk Op donderdag 27 september zal de nieuwe Netdokter (een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) officieel heropend worden. In het virtueel centrum Media Plaza in Utrecht kunnen aanwezigen, samen met DJ Lindo Duvall van Radio 538, via een interactieve presentatie (een virtueel internetsprookje) kennismaken met de belevingswereld van jongeren. Hoe gaan jongeren om met onderwerpen als seksualiteit, kopzorgen, drugs & drank en hun gezondheid? Dit is op een dynamische manier vertaald in de nieuwe Netdokter site.
06 september 2001 NIGZ lanceert landelijk voorlichtingsprogramma Jeugd en Seks
Seksuele voorlichting aan kinderen en jongeren in Nederland staat al enige jaren onder druk. De laatste jaren is een tendens zichtbaar waarin steeds meer voorzieningen (zoals de voorlichtingsafdeling van de Rutgers Stichting) voor seksuele voorlichting verdwijnen, terwijl de vraag om seksuele voorlichting blijft bestaan. Omdat jongeren behoefte hebben aan informatie en advies, lanceert het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) een integraal landelijk programma Jeugd en Seks.
09 augustus 2001 Student is volgzame drinker Eerstejaars studenten maken kans op 1000 euro als ze de nieuwe Alcoholwetenschapsquiz goed oplossen. De quiz is onderdeel van de alcoholcampagne Ik ben zat en wie ben jij? die op maandag 13 augustus a.s. van start gaat. Onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen toont o.a. aan dat studenten te weinig geëmancipeerd met alcohol omgaan: ze drinken dikwijls uit gewoonte zonder er bij na te denken, passen hun drinkgedrag aan aan dat van hun omgeving en drinken overmatig, alleen omdat ze denken dat dat van hen wordt verwacht. 25 juli 2001 Invitation to the opening session of the Dutch/German Alcohol campaign in Salou and Lloret de Mar
Next Monday, 30 July, the opening session of the international Alcohol campaign Are you stronger than booze? will take place in Hotel Regente Aragon in Salou. The meeting starts at 11.00 p.m. The international Dutch, German and especially the Spanish press is invited to join this opening session. Also local authorities are very welcome to be given an explanation of the campaign activities during the following two weeks.
25 juli 2001 Regionale zorginstellingen halen achterstand op internet in
Regionale zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, Riaggs en GGD's werken nog maar weinig met websites. Slechts 34% van de bijna 1000 zorginstellingen heeft een website in bedrijf. De instellingen zijn dit jaar bezig met een inhaalslag: 19% heeft een website in ontwikkeling en 40% is vast van plan om een website te ontwikkelen. In 2002 zullen er ruim 200 nieuwe sites zijn gestart. Dit blijkt uit gegevens van een onderzoek dat het NIGZ onlangs uitvoerde in opdracht van het SIV (Samenwerking Publieksinformatie Gezondheid en Welzijn).
12 juli 2001 Hans Kraay jr. geeft op 12 juli startsein internationale zomercampagne Ben jij sterker dan drank?' Bekende Nederlanders op de bres voor alcoholvoorlichting Op donderdag 12 juli om 12.00 uur geeft Hans Kraay jr. in het Kurhaus te Scheveningen het startsein voor de alcoholcampagne Ben jij sterker dan drank?. Ook andere bekende Nederlanders waaronder Raymond van Barneveld en een aantal topspelers van Feyenoord en PSV zetten zich in voor de nieuwe campagne. Vanaf donderdag 12 juli a.s. trekken 2 weken lang 50 speciaal opgeleide Nederlandse en Duitse studenten langs de campings en de stranden van de Nederlandse en Spaanse kust. Ook muziekfestivals worden bezocht. Ze verplaatsen zich in door Pon gesponsorde VW-polos. Het doel is 25.000 jongeren persoonlijk aan te spreken op hun alcoholgebruik. Ruim 200.000 jongeren worden bereikt door een Pb 51 radiospot, een video in touringcars, billboards op de NS-stations en de nieuwe website van www.benjijsterkerdandrank.nl. 22 juni 2001 Kleine bedrijven scoren hoog met gezondheidsbeleid Kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak beter in staat om een gedegen gezondheidsbeleid binnen de organisatie te ontwikkelen dan grote bedrijven. Daarmee houden ze niet alleen medewerkers uit de ziektewet en de WAO, maar verhogen ze vaak ook nog hun productie. J.l. 18 en 19 juni verkregen twee kleine Nederlandse bedrijven Europese certificaten tijdens een Europees congres over
bedrijfsgezondheidsbeleid in Lissabon.
21 juni 2001 EUROPA wil meer invloed op het alcoholbeleid van de lidstaten
Alcoholgebruik wordt door de Europese Gezondheidsraad gezien als een van de belangrijkste bedreigende factoren van de volksgezondheid. Daarom heeft de Gezondheidsraad op 5 juni jl.,onder Zweeds voorzitterschap, besloten dat het toenemende alcoholgebruik onder kinderen en adolescenten ook op Europees niveau moet worden aangepakt. De raad heeft de Europese Commissie verzocht een nieuwe Europese preventiestrategie te ontwikkelen.
13 juni 2001 NIGZ vraagt minister Borst 10 miljoen extra voor programma's duurzame gezondheidsbevordering
Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) heeft vandaag bij minister Borst van Gezondheidszorg, Welzijn en Sport een verzoek ingediend voor een structurele uitbreiding van de subsidie aan het instituut van 10 miljoen per jaar. Die 10 miljoen extra heeft het NIGZ nodig voor het opzetten van programma's voor duurzame gezondheidsbevordering. Deze programma's stimuleren de optimale gezondheid van doelgroepen als jongeren, ouderen, werkenden, allochtonen, achterstandsgroepen, patiknten en chronisch zieken. Duurzame programma's zijn volgens het NIGZ noodzakelijk om betere en langduriger gezondheidseffecten te bewerkstelligen.
28 mei 2001 Drank- en Horecawet beperkt het schenken van alcohol in verenigingen
Studentenverenigingen hebben deze maand richtlijnen ontvangen voor het opstellen van huisregels voor het schenken van alcohol. De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht de verenigingen huisregels vast te leggen in het Alcoholbestuursreglement. Ook sportverenigingen en welzijnsorganisaties moeten huisregels over alcohol opstellen. De richtlijnen over het schenkbeleid zijn opgesteld door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) naar aanleiding van een onderzoek onder 9 studentenverenigingen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het NIGZ, blijkt dat er door studentenverenigingen nogal verschillend wordt gedacht over het ideale schenkbeleid. 24 april 2001 NIGZ start Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen (SLAG)
Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) start vandaag met SLAG, het Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen. SLAG heeft als doel ondersteuning te bieden aan lokale gezondheidsprofessionals die zich richten op het verminderen van gezondheidsverschillen. SLAG past uitstekend binnen de visie van het eveneens vandaag gepresenteerde rapport van de commissie Albeda, waarin sterk wordt gepleit voor een dergelijk landelijk steunpunt.
22 maart 2001 Vakantiegemeenten doen nog weinig aan alcoholoverlast Nederlandse gemeenten zetten nog te weinig instrumenten in bij de bestrijding van alcoholoverlast. Vooral de gemeenten met veel zomertoerisme ervaren elk jaar veel overlast van dronken toeristen, en slechts enkele gemeenten hanteren een afgewogen beleid. Een gecombineerd pakket van alcoholvoorlichting, alternatieve faciliteiten, regelgeving en toezicht biedt meer soelaas dan de huidige gedoogsituatie. Dat zijn uitkomsten van een onderzoek van prof. R. Knibbe van de Universiteit van Maastricht dat op 22 maart wordt gepresenteerd tijdens de NIGZ-studiedag 'Nieuwe wijn in nieuwe zakken' in Utrecht.
20 maart 2001 67.000 bellers bij infolijnen drugs, roken en alcohol De telefonische infolijnen voor drugs, alcohol en roken hebben vorig jaar in totaal 67.000 bellers geholpen met informatie, advies en doorverwijzing. De Drugs Informatielijn (van het Trimbos-instituut) is met 35.778 bellers het meest populair. Hierna volgt de Roken-infolijn (van Stivoro) met 21.323 bellers en de Alcoholinfolijn (van het NIGZ) met 10.131 bellers. Ondanks de komst van internet blijkt de telefonische informatielijn een belangrijke rol te vervullen. Opmerkelijk is verder dat twee derde van de bellers uit vrouwen bestaat.
13 maart 2001 Maatschappelijke kosten overmatig alcoholgebruik in 5 jaar met 17% gestegen
Overmatig alcoholgebruik kost de samenleving jaarlijks 5,68 miljard gulden. In 1996 was dit nog 4,84 miljard. Dit is een stijging van 17%, waarin de inflatie over deze periode is verwerkt. Vooral de kosten van misdrijven en overtredingen waarbij alcohol in het spel is, zijn sterk gestegen. In 1996 bedroegen deze kosten 600 miljoen en in 2000 1854 miljoen, een stijging van meer dan 200%. Belangrijkste trend: jeugdige en jongvolwassen drinkers vormen een steeds zwaardere kostenpost. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, Bureau Economische Argumentatie, dat is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland). De door beide instituten gevraagde extra investering van 32,7 miljoen levert volgens KPMG een maatschappelijke opbrengst van 92,7 miljoen op. 23 februari 2001 Aantal alcoholdoden in Nederland waarschijnlijk hoger dan verwacht
Maandag 19 februari jl. kwam de World Health Organization (WHO) met schokkende gegevens over het aantal sterfgevallen onder jonge Europese mannen als direct of indirect gevolg van alcoholgebruik. Het blijkt dat in Europa 55.000 jonge mannen jaarlijks overlijden door of in relatie met alcoholgebruik.
19 februari 2001 One in four deaths in young men in Europe due to alcohol
This comparative risk analysis, based on data from the WHO Global Burden of Disease 2000 Study9, by J|rgen Rehm et al. presents preliminary findings on alcohol and young people. The analysis focuses on mortality rates, the effects of drinking patterns and unrecorded consumption.
24 januari 2001 Alcoholverstrekkers negeren verplichte leeftijdsdocument
Naar het leeftijdsdocument dat op 1 november 2000 als onderdeel van de nieuwe Drank- en Horecawet is ingevoerd, wordt door barkeepers, caissihres en slijters nauwelijks gevraagd. De verkopers van alcohol zijn volgens deze wet verplicht jongeren te vragen een leeftijdsbewijs (OV-studentenkaart, paspoort e.d.) te tonen. Veel jongeren (60%) vinden het zelfs een goede zaak dat zij bij het uitgaan, in de supermarkt of bij de slijter moeten aantonen dat ze oud genoeg zijn om alcohol te mogen kopen. Deze resultaten zijn afkomstig van een onderzoek onder 500 jongeren dat is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en Het Nieuws van SBS6
12 januari 2001 Toenemende aandacht voor inbedding en samenwerking in gezondheidsbevorderende projecten
De Preffi-prijs, de nationale prijs voor effectieve gezondheidsbevordering, wordt dit jaar toegekend aan twee GGD-projecten: het project 'Hartslag Limburg' van de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg en het project 'Armoede en gezondheid bij kinderen' van de GGD West-Brabant. De Preffi-prijs ter waarde van f. 10.000,- wordt vandaag uitgereikt door directeur Stam van Preffi-sponsor ArboNed. De uitreiking vindt vanmiddag om 15.45 uur plaats tijdens het NIGZ-congres 'Investeren in Gezondheid' in Congrescentrum Papendal. 11 januari 2001 Bedrijven moeten investeren in gezondheid op het werk
Bedrijven moeten investeren in gezondheid op het werk, ook vanwege de economische baten, vindt het Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek (GBW). Op het congres Investeren in gezondheid op 11 januari in het sportcentrum Papendal laat het Centrum GBW zes organisaties hun gezondheidsbeleid en de positieve resultaten ervan presenteren. Die resultaten zijn onder andere: een grotere inzet en betrokkenheid van personeel, minder personeelsverloop, lager ziekteverzuim en minder WAO-uitval, winsten van ruim twee ton per jaar door een eigen fitnesscentrum, een miljoenenbesparing door een speciaal RSI-programma en meer plezier op het werk. Dit alles bevordert ook de kwaliteit en de omvang van de productie en de relatie met de klanten. In het algemeen geldt de vuistregel dat een gulden investeren in gezondheidsbevordering op de werkplek een rijksdaalder aan besparingen op de directe ziekenkosten oplevert.
11 januari 2001 Bedrijven kunnen concurrentiepositie verbeteren door een goed gezondheidsbeleid
Vandaag start het NIGZ het 2e Nationaal Congres voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, getiteld Investeren in gezondheid. Tijdens de eerste dag van het tweedaagse congres in Congrescentrum Papendal wordt veel aandacht gegeven aan de vraag, hoe we werknemers in Nederland gezond kunnen houden. Bedrijven kunnen, door een goed gezondheidsbeleid op te zetten niet alleen hun werknemers gezond en betrokken houden, maar ook hun concurrentiepositie verbeteren. Tijdens het congres worden zes Nederlandse bedrijven bekroond voor hun succesvolle gezondheidsbeleid. 11 januari 2001 Zes Nederlandse organisaties Europees bekroond voor hun gezondheidsbeleid
Zes Nederlandse organisaties worden donderdag 11 januari in het Sportcentrum Papendal Europees bekroond voor hun voorbeeldig gezondheidsbeleid op de werkplek in het jaar 2000. Het gaat om twee grote bedrijven, twee brancheorganisaties en twee kleine bedrijven. De grote bedrijven zijn de voedingsmiddelenfabrikant Van den Bergh Nederland en de interbancaire instelling Interpay Nederland. De bekroonde brancheorganisaties zijn BGZ Wegvervoer (die Arbo- en gezondheidsbeleid ontwikkelt voor het beroepsgoederenvervoer) en de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf (een overlegplatform van werkgevers en werknemers in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche). De twee kleinere bedrijven zijn Lafeber Int Transporten en het Motorhuis Leiden.
11 januari 2001 Speciale website voor individuele sportbeoefenaars en bedrijfsteamsporters op komst
Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek (GBW) en Sports Estate onderzoeken de mogelijkheid om te komen met een speciale website voor het groeiend aantal mensen dat uit een gezondheidsbesef op individuele basis sport beoefent. Op deze website www.keepfitplaza.nl vinden deze sportliefhebbers een centraal informatiepunt voor hun sport met tips van deskundigen en nieuws over sportevenementen. De website wordt gepresenteerd op het congres 'Investeren in gezondheid' op 11 januari te Sportcentrum Papendal.
11 januari 2001 Gezondheid op de werkplek steeds meer van belang voor werkgevers
Sinds 1999 zijn nu al tien Nederlandse bedrijven Europees bekroond als voorbeeld van een bedrijf dat een goed gezondheidsbeleid op het werk voert. De noodzaak van zon gezondheidsbeleid wordt op de huidige krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker. Volgens het Centrum GBW dat gezondheidsbevordering op de werkplek stimuleert en onderzoekt, leidt een goed gezondheidsbeleid op het werk tot een grotere betrokkenheid en inzet van werknemers, een grotere stressbestendigheid, een lager ziekteverzuim, minder ongevallen, minder WAO-uitval, een plezieriger werksfeer, betere arbeidsprestaties en minder ziektekosten. In de praktijk is gebleken dat investeren in gezondheidsbevordering op de werkplek tweeknhalf maal zoveel aan baten oplevert dan het kost, alleen al aan besparingen op directe ziektekosten. 10 januari 2001 Gezondheidsbevordering wordt een maatschappelijke taak met economische winstkansen
Op 11 januari a.s. opent minister Borst van het ministerie van VWS het
2e Nationaal Congres Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie in Congrescentrum Papendal. Dit tweejaarlijkse NIGZ-congres heeft dit jaar het motto 'Investeren in gezondheid' meegekregen. Het motto loopt als een rode draad door het congres heen, waarbij steeds de centrale boodschap luidt: gezondheidsbevordering is niet alleen een zaak van gezondheidsvoorlichters, ziektepreventiewerkers en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg, maar ook van politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en niet te vergeten: de individuele burger. Pas wanneer al deze partijen (kunnen) investeren in gezondheid, zal gezondheidswinst mogelijk zijn.

Archief

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...