Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brede School in 'Initiatiefrijke Scholenproject'

Datum nieuwsfeit: 09-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: BredeSchoolNet
Zoek soortgelijke berichten
BredeSchoolNet


BredeschoolNet Vragen

Brede School in 'Initiatiefrijke Scholenproject'

Voorbeeld van een initiatief rijke school: Brede school Nesselande

Op 9 oktober heeft in Den Haag de OCenW-conferentie Ruimte voor initiatief plaatsgevonden. Op deze conferentie kwamen de resultaten van de ontwerpwedstrijd en de 'initiatiefrijke scholen' voor het voetlicht. Ook aan de brede schoolontwikkeling werd op die dag aandacht besteed.
klik hier voor het verslag van deze conferentie

Dit najaar start een pionierproject rond de integratie van onderwijs en welzijn.

Meer ruimte
In november 2000 is de onderwijsbeleidsbrief 'Onderwijs in stelling: kracht en creativiteit voor de kennissamenleving' verschenen. Hierin hebben minister Hermans en staatssecretaris Adelmund aangegeven hoe in samenwerking met alle betrokkenen eigentijds onderwijs vorm kan krijgen. De inzet is om sterke, professionele scholen te ontwikkelen, die samen met hun omgeving invulling geven aan goed onderwijs. Meer beleidsruimte voor scholen leidt tot meer variëteit. Hierdoor kunnen scholen leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden. De overheid blijft aanspreekbaar op het scheppen van voorwaarden en garanties voor kwaliteit, toegankelijkheid en variëteit.

De uitgangspunten van de onderwijsbeleidsbrief zijn de afgelopen maanden in interactie met de samenleving verder uitgewerkt. Dit gesprek heeft voor het primair en voortgezet onderwijs onder anderen de vorm gehad van interactieve projecten:

* in een ontwerpwedstrijd is de samenleving opgeroepen om creatieve voorstellen in te dienen voor de toekomst van het onderwijs;
* met de initiatiefrijke scholen zijn nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en gewenste beleidsruimte in kaart gebracht;
* op de site www.onderwijsdebat.nl zijn in virtuele debatten verschillende themas uit de onderwijsbeleidsbrief aan de orde gesteld.

Ontwerpwedstrijd
Op de website www.onderwijsdebat.nl zijn de meeste inzendingen te bekijken. Er zijn didactische modellen; ideeën voor het toepassen van ICT; good practices van personeelsbeleid en nieuwe manieren van denken en handelen voor leraren, schoolleiders en bestuurders. De brede school blijkt bij een behoorlijk aantal inzenders een aanleiding voor creatieve ontwerpen voor eigentijds onderwijs.

Initiatiefrijke scholen
De initiatiefrijke scholen zijn 33 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die in direct overleg met OCenW hun ideeën over onderwijs hebben uitgewerkt. Een dwarsdoorsnede van Nederlandse scholen heeft deelgenomen. In gesprekken en thematische bijeenkomsten hebben de 'initiatiefrijke scholen' hun uitdagingen in kaart gebracht, evenals de wijze waarop de rijksoverheid hun positie kan verbeteren om die uitdagingen aan te gaan. De bewindslieden hebben enthousiast kennis genomen van de inbreng van de initiatiefrijke scholen. De gesprekken en bijeenkomsten met de scholen hebben veel ideeën voor meer ruimte opgeleverd. Deze ideeën kunnen worden onderscheiden naar drie hoofdthema's: onderwijskundige inrichting, personeelsbeleid en bekostiging. Ook de brede school is door een aantal scholen op de agenda gezet. De initiatiefrijke scholen geven aan dat er veel verkokering en versnippering is rond het educatief aanbod voor jeugdigen. Dit bemoeilijkt de integratie van onderwijs en welzijn in één organisatie. Aansturing, bekostiging en verantwoording zijn in de welzijnssector anders geregeld dan in het onderwijs. Het personeelsbeleid verloopt in de verschillende sectoren op heel andere wijze (salarissen, opleidingen, bevoegdheden). Belemmeringen bij de brede schoolontwikkeling worden ervaren in de complexiteit van regelgeving, de diversiteit aan bekostigingssystematieken en onduidelijke (bestuurlijke) verantwoordelijkheden. In het algemeen geldt dat het opstarten van een brede school - waarin onderwijs en welzijn volledig zijn geïntegreerd- zo complex wordt gevonden, dat het bevoegd gezag voor deze onderneming terugdeinst.

Voorbeeld van een initiatief rijke school: Brede school Nesselande

Pionierproject
Eén van de 'initiatiefrijke scholen' (PCPO Rotterdam-Alexander) heeft een projectvoorstel geschreven rond de integratie van onderwijs en welzijn. Doelen van dit project zijn:

* het vanuit één organisatie stimuleren van de ontwikkeling van kinderen/jeugdigen in cognitief en sociaal-emotioneel opzicht (voorschool, schools, tussen- en naschools), door:
* het integreren van onderwijs (basisschool) en welzijn (kinderopvang en welzijnsvoorzieningen) in één brede school, die verantwoordelijkheid draagt voor het educatieve aanbod (0 tot 16-jarigen) in een wijk;

Het integreren van onderwijs en welzijn (en daarmee de algehele verantwoordelijkheid voor een sluitend aanbod van educatieve voorzieningen bij één organisatie neerleggen) leidt tot fundamentele vragen over de aansturing en bekostiging van de brede school. Vanuit de huidige voorzieningen en zich daarmee bezighoudende overheidsdiensten (Rijk, (deel)gemeente, inspecties, enzovoorts) kan een dergelijke brede school met zeer veel uiteenlopende regelgeving te maken krijgen, bijvoorbeeld voor personeel, het inrichten van onderwijs en andere voorzieningen en verantwoording. Een derde projectdoel is daarom:

* het van overheidswege realiseren van optimale condities voor bekostigingssystematiek, aansturing en verantwoording voor de geïntegreerde brede school.

De komende weken wordt meer duidelijk over

de inrichting van dit project;
de mogelijke betrokkenheid van andere geïnteresseerden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie