Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handhavingsproject Oostkanaalhaven in Nijmegen afgerond

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Handhavingsproject Oostkanaalhaven afgerond

Het in het voorjaar 2001 gestarte handhavingsproject voor milieuregelgeving in het gebied Oostkanaalhaven in Nijmegen is afgerond. In dit project hebben alle betrokken overheden* op milieugebied samengewerkt. Het doel van het project was de samenwerking tussen de handhavingspartners te versterken en daarnaast meer inzicht te verkrijgen in de vervoersstromen en de op- en overslag in de havens. De samenwerking is goed verlopen, vervolgafspraken zullen nog gemaakt worden.

In het voorjaar van 2001 zijn in Oostkanaalhaven van Nijmegen een 12-tal bedrijven bezocht door een handhavingsteam, samengesteld uit de diverse betrokken overheden. De bezochte bedrijven betroffen 4 schrootbedrijven, 4 olieopslagbedrijven, 3 metaalbewerkende bedrijven (waaronder 1 scheepswerf) en 1 asfaltbedrijf. Bij ieder bedrijf werden de vervoersstromen geïnventariseerd en werd gecontroleerd of de op- en overslag van stoffen milieuhygiënisch verantwoord plaatsvond. Daarnaast werd gecontroleerd op naleving van overige milieuregelgeving.

Het project heeft door de samenwerking tussen de diverse handhavingspartners tijdens de controles een goed inzicht gegeven in ieders werkwijze en prioriteiten. Een verdere evaluatie moet voorstellen opleveren voor een eventueel vervolg van samenwerking op projectbasis dan wel op structurele basis. Het TMC is tevreden over het project omdat haar doelstelling, het verkrijgen van inzicht in de vervoersstromen en het toezicht daarop, volledig is gehaald. Het betekent een waardevolle aanvulling en uitbreiding van de kennis van het TMC-Water, die ook elders op de Nederlandse binnenwateren toe te passen is. Daarnaast leert het project de handhavingspartners dat er nog het nodige schort aan de naleving van milieuregelgeving door bedrijven. Zo schortte er met name het een en ander aan de opslag van gevaarlijke stoffen, brandpreventieve maatregelen en bodembescherming. Er zijn afspraken gemaakt om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving door de overheden goed af te ronden.
Het project heeft ook geleerd dat voor de bestuurlijke overheden wat betreft verlenen en handhaven van vergunningen ook nog verbeteringen mogelijk zijn, zoals met name het vaker actualiseren van vergunningen, het duidelijker formuleren van voorschriften en het bezoeken van de grote bedrijven met meer dan één handhaver. Binnenkort vindt een evaluatie van het project plaats door een extern bureau. Dit zal voorstellen doen hoe de opgestarte samenwerking te versterken en een structureel vervolg te geven.

Het rapport is te verkrijgen bij persvoorlichting gemeente Nijmegen, kamer 1.21 stadhuis


*Transport en Milieucontrole (TMC, een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten KLPD); provincie Gelderland; gemeente Nijmegen (afdeling Milieu en de Havendienst); Inspectie Milieuhygiene; Directie Limburg van Rijkswaterstaat; Zuiveringsschap Rivierenland; Regionale Brandweer; Regiopolitie Gelderland-Zuid; Openbaar Ministerie en de Service-Organisatie Gelderland regio Nijmegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie