Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev wil kordate aanpak huisvestigingsbeleid

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

Persmededeling
Agalev-fractie
Vlaams parlement

Brussel, 10 oktober 2001

Huisvestingsbeleid: Agalev wil een kordate aanpak


In het Vlaams parlement stelde AGALEV-volksvertegenwoordiger Ann De Martelaer vragen aan Minister Gabriëls over de stand van zaken in het onderzoek naar de beheersorganen in de sociale huisvesting. De opdracht voor de externe audits kwam er in opvolging van de artikelenreeks over huisvestingsbeleid in De Morgen èn de hoorzitting in het Vlaams Parlement (dit voorjaar) en kwamen er op initiatief van zowel Minister-president Dewael als toenmalig minister Sauwens.

Minister Gabriëls verklaarde gisteren in kennis te zijn gesteld van deze audits, maar stelde dat het resultaat van deze onderzoeken niet voldeed aan de opdracht. Aan de opdrachtnemers zou gevraagd zijn om hun onderzoek ten gronde uit te voeren, zodat met de resultaten beleidsmatig iets kon aangevangen worden.
De eerste audit (Minister Dewael) betrof een onderzoek naar het gebruik van overheidsmiddelen die ter beschikking worden gesteld van de VHM en van de sociale huisvestigingsmaatschappijen en werd uitbesteed aan de Dienst Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap met ondersteuning van de gemachtigde van financiën bij de VHM, afdelingshoofd ABAFIM en de raadgever kabinet Financiën en Begroting.
De tweede audit (Minister Sauwens) werd uitbesteed aan Price Waterhouse & Coopers en diende de financieringsstelsels te analyseren m.b.t. de subsidiëring van sociale leningen, sociale huurwoningen en sociale koopwoningen.

Ook de doorlichting van de sociale huisvestigingsmaatschappijen zoals beloofd door Minister van Grembergen zitten nog in de koelkast van Gabriëls. De zaak van de overheveling van de VHM-inspectiediensten naar de administratie verwees de minister naar het debat 'beter bestuurlijk beleid'.

Voor AGALEV zit hiermee één en ander niet op het juiste spoor:
- De opdrachtnemers van deze externe onderzoeken beschikken over onvoldoende deskundigheid om de uitgeschreven opdracht te realiseren, zodat de beleidsrelevantie ontbreekt;

- Er is onvoldoende politieke belangstelling en/of moed om de problemen van de beheersorganen binnen de sociale huisvesting op te nemen alsook huisvesting op zich beleidsmatig te sturen;

- Aanvoelen dat er allerlei interne krachten en vertragingsmanoeuvres in werking zijn om het VHM-potje gesloten te houden.

Het recht op goed wonen voor iedereen is een basisrecht. De realisatie van de bijkomende 15.000 sociale woningen is een middel daartoe. Daarvoor is een goed werkende organisatie nodig. De problematiek m.b.t. het functioneren van de beheersorganen ontkennen of negeren èn/of op de lange baan schuiven betekent impliciet dat die gestelde doelstelling niet zal/kan bereikt worden. En dat kan niet.
We zullen dit vanuit het parlement op de voet volgen.

Ann De Martelaer,
Vlaams Volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: (vl.parlm@agalev.be)
www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=852

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie